Ömer KIZILÖZ


YÜCE YARATICI İLAHİ NİZAM VE BİZ 

YÜCE YARATICI İLAHİ NİZAM VE BİZ 


Bu hafta Yüce Yaratıcı, ilahi düzen ve kendimizle ilgili tefekkürlerimizi dile getireceğiz;

 

-Bunu yaparsan bu olur ya da bu olacak deme, beklediğin yönde bir neticeye ancak Allah takdir ederse ulaşırsın.  Giriştiğin her eylem için dua et; Bismillah de. 

-Düşmediğin çirkin durumlar için ya da yaptığın iyi şeyler için: bu durumları kesinlikle kendine (nefsine) atfetme, Allah dilerse seni, kaçındığın o çirkin durumlara sokabilir,  ya da sen ne kadar ilmine, doğru yaptıklarına güvensende Allah onları sonuçsuz  ve bereketsiz bırakabilir. 

-Sen ne kadar da hayatını iyi yöne götürmek için bütün sebepleri araştırsan ve onlar için tedbirler alsanda; Allah sana bir şey yapmak ( sana göre iyi-kötü) istediğinde fark edemediğin, ön göremediğin bir sebeple ya da sebeplerle sana gelir,  çünkü Allah'ın sebepleri bitmez ve sen bütün önlemleri alamazsın.

-İnsan kendisini her an tartmalı; yaptığı şeyleri hangi niyetle yapıyor,  yaptığı şeyler de Allah'ın emri ve rızası var mı? Dolayısıyla insan,  daima kendisinin ve başkasının niyet avcısı olmalı. 

-İyi bildiğin, doğru dediğin bir alanda ilerlemeye, bir fiili gerçekleştirmeye karar mı verdin; Artık şeytan ve nefsinin; İnceden inceye yaptığı fısıltılarla ve mantıklı gerekçeler sunarak; seni o kararından vazgeçirmeye çalıştığını göreceksin. 

-Sen toprağa tohum etkin, normalde o tohuma ait bir bitki meydana gelmesi lazım; sağlıklı olmak için spor yapıyorsun, spor yapmanda sağlıklı olmana etki edecek bir aktivite; tabiî ki Allah dilerse, aksi halde sen o sporu yapmandan dolayı fayda değil hatta zarar görebilirsin.

 

-Bilim şu an sığdırılabilseydi Güneş içerisine 1.300.000 kadar dünyanın sığabildiğini, galaksimiz olan Samanyolu galaksisinde güneş gibi 200 milyar yıldız olduğunu ve Samanyolu galaksisi gibi 100 milyar galaksi olduğunu belirtiyor;

Bize de bu muazzam akla hayale sığmayacak bilgi karşısında;

 Lokman suresinde geçen yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa deniz de arkasından 7 deniz ona destek olarak (mürekkep olsa ) Allah'ın kelimeleri bitmez, şüphesiz Allah güçlüdür hikmet sahibidir ayetini bir daha tefekkür etmek düşüyor.

 -Yaşamın özeti nedir.  Nasıl yaşamalı ve insanın hedefi gayesi ne olmalıdır sorularının cevaplarını mı arıyorsun;

 Cevabı Asr Suresinde;

 Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle asra yemin olsun ki  insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel iyi işler işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.  

-Nefsimizle uymakla aslında sünnetullah dediğimiz Allah'ın kanunlarına da karşı gelerek; öncelikle kişisel, sonrasında da toplumsal bozulmaya neden oluşturmaktayız. Şu kati bir gerçekki; Hakkın kanunların da o istemedikçe bir değişiklik olmayacaktır.

Selamlar, hürmetler.