Gülşah Akkaş Yaman


VE HASED ETTİĞİ ZAMAN HASEDÇİNİN ŞERRİNDEN

VE HASED ETTİĞİ ZAMAN HASEDÇİNİN ŞERRİNDEN


İnsanın insanla hikayesi hep iyi gitmedi. İttifak olması için çalışsan da sana nifak saçan çok olacak. Hırs, kıskançlık, hased, kin, hepsi de maalesef ki insana ait duygular. İç dünyası bunlar ile donanmış insan hiçbir şekilde huzuru yakalayamayacak. Haset eden kalpten huzuracak, hased eden karşısındakine değil her zaman kendisine zarar verecek.

"Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanları kıskanıyorlar mı?" (Nisâ sûresi, 54) Allah kullarından kendi makamında dilediğince taksim edecek, biz hasetle aslında fark etmeden şunu söylüyoruz: ''Ben buna daha layığım, ben bunu hak ettim, o değil.''

Allah öyle murat etti bir Kudsi hadis-i şerif de şöyle buyuruyor: ''Malı istediğime, ilmi isteyene.'' Biz bu dünya hanesindeki rızkımız belli, takdir ise yaradan'ın hiç şüphesiz. ''Müslüman nimetin takdirkârı olmak yaraşır.''

Ebû Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; "Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi hasette iyilikleri yer bitirir."

Haset insan kendisine zarar verir desek ki enerjisi çevreye de bulaştırır. Hal aksedicidir. Karşındakinin hali ile hiç fark etmeden hallenirsin. Bir de hased ettiği halde seni seviyor düşünüyor gibi tutum ve davranış içinde olanlar var hiç şüphesiz. Bu en tehlikelisi zehir gizli. Müslüman feraset sahibi olandır, kimden zarar kimden kar gelir matematiğini yapmalı. Fiili bir zarar olmasa da manevi zarar da insanı yorar yıpratır. Biraz uzak kalmak!

Herkesin siz de bir nasibi vardır, kimininki emri hak vuku buluncaya kadar kimininki bir süre. Zamanı siz tayin edin duygu renginizi bulandırıyorsa müsaade istemek lazım. Felak suresi temizlesin sarsın sarmalasın bizi:

De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

  • Yarattığı şeylerin şerrinden,
  • Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  • Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,
  • Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Bir sonraki yazı da buluşmak duası ile.

 YAZARLAR