Berat Demirci


SATH-I MÂİL

SATH-I MÂİL


Güzel bir deyimdir sath-ı mail. Bozmadan ve yumuşakça kullanmak lazım. Seçimlerle alakalandırılarak kullanılması teamül haline getirilmiş ama anlam dünyası sathî değil, derindir. “Hayat bir sath-ı maildir!” derseniz meselâ, faniliğin istikamitini çizmiş olursunuz. Mail; eğilmiş, eğik demek ve tabii düşkün anlamına da geliyor. Kevser dilli şairimiz, “Değildim ben sana mâil, sen ettin aklımı zâil…” demiştir; ahireti mamur olsun.

Daha çok şey söyler; misal, temsil getiririz’a, neticede ansiklopedik sözlük maddesi yazmıyoruz. Mevzu; batının alçak basıncı tesiriyle siyaset yelleri esmeye başlayınca, bu mükedder deyimin başına yine çöken erbab-ı kalem(!) ve dahi bilumum tabansız siyasetçidir. Muhattapları(!) da pek ziyade efendim, ülkemin dil lisan-ı mâilini gösterdiği için bu cehl-i maili üzücü bulmaktayım. Kendi lisanını çok iyi bilmeyen bir halk için, böyle bir siyasetçi tipi de kaderdir. Konuştuklarında tebdil-i mekan eyliyor, yani bir odadan öbür odaya geçerek ferahlıyorum. Bir de hançerelerini paralamaları var ki, en asabî çoban dahi sürüsünü böyle bağırarak gütmez.

Radyo dinleyicisiyim. Bu bilgisayarlı masa da masadır ha; bir yandan dünyayı kurtarmaya azimli işler yaparken, diğer yandan dinliyorum. TRT Nağme’den razıyım, onu da işittirmiş olayım. Radyo dünyası çok zengin, malumunuz teknoloji çok ileri, tek bir seyirciniz olsa bile, âleme açık televizyonculuk yapabiliyorsunuz. Cancık'ı sa hususen değil, radyoda gezinirken tesadüfen dinledim. Sath-ı mail yerine Sath-ı mahal diyor. Bu tür şeylere aldırmam ama "Eskilerin deyimiyle..." deyip, bilge adam pozu kesince olmuyor işte. "Hadi ordan seferberlik züppesi!" deyip radyoyu kapattım. Eskiler böyle yapardı.

Adam kılçığı, hem yazar hemi de şair; vasatın üstünde bulanlar da var. Çünkü geçtik nesri, şiir için bile dile ihtiyaç duyulmadığı günlerdeyiz. Dert cancık ile sınırlı olsa billahi, tazyi-i nefes etmezdim; sath-ı vatan yaralıdır, çünkü dilim yaralıdır. TRT Nağmede şu an çalan şarkı:

Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz;

Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz.

Her derdin olur çâresi, meşhur meseldir;

Dünyâda gönül yâresine çâre bulunmaz.

 

 

 

 YAZARLAR