Yusuf Kaplan


Önümüzü açacak ideal eğitim modeli arayışı (1)


Anadolu Alimler Birliği, İkinci Genel İstişare Toplantısı´nı İstanbul´da, Cumhurbaşkanımız Erdoğan´ın kıraat hocası ve danışmanı Mustafa Demirkan Hocamızın Üsküdar´daki mütevazı kursunda gerçekleştirdi.
Bu ikinci toplantıda, bizim medeniyet dinamiklerimizden yola çıkarak çağımızda önümüzü açacak bir eğitim modeli nasıl geliştirebiliriz yakıcı sorusu çerçevesinde ?Resmî ve Tüzel Yüksek Dînî Tedrisatlar Arası Tesanüt ve Ortak Çalışmalar? başlığı altında, özelde İLİTAM (İlahiyat Lisans Tamamlama) programlarının geleceği, genelde medrese-üniversite arasındaki ilişkiler mercek altına alındı.
Yaklaşık 40 civarında ilgili uzman, kanaat önderi, cemaat ve STK temsilcisinin katıldığı toplantıda geleceğimiz açısından önemli kararlara imza atıldı.
Bugünkü ve Pazar günkü yazılarımda bu kararları sizlerle paylaşmak, bu kararları gerek hükümetimizin gerekse kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.
DİNÎ VE İLMÎ YAPILAR ARASI TESANÜD VE GÜÇ BİRLİĞİ ADINA GEREKLİ ADIMLAR
1. İlahiyatlar üzerinden yıpratıcı genellemeler yapılması ne kadar yanlış ise kadim ilmî tecrübemiz olan medrese geleneğini çok zor imkanlar ile devam ettirmeye çalışan kurumlara yönelik benzer yıpratıcı genellemeler yapmak da o derece yanlıştır.
2. Ülkemizde diyanet, ilahiyat, medreseler ve ahlaklı nesil yetiştirme gayreti içinde olan irfan merkezlerimiz kendilerini birbirinin alternatifi gibi görmekten uzak durmaları, içtimai hayat içinde her daim birbirine omuz vermek için daha duyarlı davranmaları son zamanlarda daha büyük önem arzeder hâle gelmiştir.
3. Rahatlıkta ve darlıkta muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimizi, birbirimizi yıpratan dışlama ve ötekileştirme ifade eden her tür çıkıştan ve beyandan uzak olmalıyız. Ülke ve ümmet olarak zor durumdan geçiyoruz; birbirimizle uğraşmamalı, işimize yoğunlaşmalıyız.
4. Türkiye´nin içinden geçtiği süreci iyi anlamak lazım. Ülke olarak sıkıntılı dönemlerden geçerken bütün kurum ve kuruluşlar, devlete sorun çıkaracak her türlü adımdan ve cemiyet içinde ayrışma meydana getirecek hallerden uzak durmalı.
5. Ülkesine ve milletine ilim, kültür ve irşad alanında hizmet etmek isteyenlerin hizmetlerine aslâ mani olunmamalı. Bu nedenle heyecanımızı kıracak ve yok edecek açıklamalardan uzak olunmalı.
6. STK´lar cemiyete hizmet etmeye yoğunlaşmalı, her şeyi siyasilerden beklememeli. Ülkemizin önü açıktır. Her alanda millete ve ülkeye hizmet üretmesi gerekirken mazeretten vazgeçmeyenler vebaldedir.
7. İnançlarından dolayı insanlarımızın sıkıntılar çektiği dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma daha fazla idi. Bu dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve enerjimizi boşa harcayacak her tür çıkıştan uzak durulmalıdır.
8. Sosyal medyanın neslimiz ve insanlarımız üzerinde etkisi %70´lerde. STK´larımız ve ilim irfan merkezleri, sosyal medya alanında aktif ve faydalı hizmetler üretmelidir.
9. Elde edilen imkanların ifsat ve iptal edilmesi değil ıslah edilmesi asıldır.
10. Diyanetin, İlahiyatların, Medreselerin, Cemaatlerin ve İmam-Hatip okullarımızın varlığı ve devamı, bu ülke insanın dini yaşantısına, manevi hayatına çeşitli alanlarda (ilim, irfan, kültür, sanat, birlik ve dirlik´te) hizmet etmek noktasında tartışmasız büyük önemi haizdir.
11. Ülkemizin içinde bulunduğu özgürlükler din tacirlerini artırıyor. Bu nedenle halkı ehl-i sünnet inancı ve yaşayışı çerçevesinde bilinçlendirerek tahribatlara ve ifsatlara mâni olmaya çalışılması gerekir.
12. Diyanet, İlahiyat, ilim ve irfan merkezleri arasında kaynaşma ve dayanışma artırılmalı.
FETÖ üzerinden hareket ederek cemaatlerin, ülke insanının manevî kazanımlarının yıpratılmasına müsaade edilmemeli.
Bütün bu kurumlar ve oluşumlar, birbiri ile musalaha etmeli ve maksatta ittihat edilmelidir.
13. Asıl olan Allah rızası için çalışmak ve kulluk bilinciyle yaşamaktır. Böyle hareket edersek bütün vazifelerimizi yapma imkânı buluruz. Allah Teala bize neyi imkân etti ise onu kullanmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz ve desteklememiz gerekir.
14. Toplumu ümitsizliğe sevk etmekten kaçınılmalıdır. Bu nedenle toplumu karamsarlığa iten her türlü açıklamadan ve paylaşımlardan uzak durulmalıdır.
15. Tebliğ usul ve yöntemlerinde irfanî duruşortaya koyulmalıdır.
Mustafa Demirkan Hocamızın misafirperverliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda aldığımız genel kararlar bunlar.
Pazar günkü yazıda, İlitam Eğitiminin Devamı ve Muhtevası hakkında aldığımız spesifik kararları sizlerle paylaşacağım.YAZARLAR