Prof. Mustafa Çağrıcı


Kuran’dan Ahlak Prensipleri (3)

Kuran’dan Ahlak Prensipleri (3)


İLÂHÎ MERHAMET:

61. Allah kendi üzerine rahmeti yazmıştır. (6/12, 54)

62. Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (6/147)

63. (Allah şöyle buyurdu:) Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. (7/156)

64. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. (12/87)

İRADE ÖZGÜRLÜĞÜ:

65. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. (13/11)

66. Dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin. (18/29)

67. (Allah buyurdu:) Kuşkusuz biz insana doğru yolu gösterdik. Artık dilerse şükretsin, dilerse nankörlük etsin. (76/3)

68. Kim doğru yolu izlerse kendi iyiliği için izlemiş olur, kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur (10/108)

İSTİŞARE:

69. Kamu işlerinde onlara (topluma) danış. (3/159)

İYİLİK-KÖTÜLÜK:

70. İyiliği emret, kötülüğe karşı çık. (31/17)

71. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. (6/151)

72. İyi bir iş yapanın faydası kendinedir; kötü bir iş yapanın zararı da kendinedir. (45/15)

73. Birine iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. (17/7)

PEYGAMBER AHLAKI:

74. (Ey Peygamber!) Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin. (68/4)

75. Hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta sizin güzel bir örneklik vardır. (33/21)

76. Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. (89/21-22)

PEYGAMBERLERİN GÖREVİ:

77. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. (16/35, 29/18)

ÜLKE SAVUNMASI:

78. Düşmanlarınıza karşı elinizden geldiğince güç hazırlayın. (8/60)

SELAM:

79. Size selâm verildiğinde daha güzeli ile veya hiç olmazsa dengiyle cevap verin. (4/86)

SORUMLULUĞUN ŞAHSÎLİĞİ:

80. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. (6/164)

81. Kim gerçeği görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. (6/104)

82. Herkes kendi yapıp ettiğinin rehinidir. (52/21)

83. Herkesin yaptığı iyilik kendi lehinde, kötülük kendi aleyhinedir. (2/286)

İLÂHÎ YASANIN DEĞİŞMEZLİĞİ:

84. Allah’ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın; Allah’ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. (35/43)

85. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. (54/49)

86. Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler). (55/5)

87. Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki, siz de dengeden sapmayasınız. (55/7-8)

TEDBİR :

88. Tedbirinizi alın. (4/71)

89. İnsan ancak kendi çabasının sonucunu elde eder. (53/39)

TEMEL GÖREVLER:

90. Yalnız Allah’a kulluk edeceksiniz; ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin. (2/83)

91. Affedici ol, iyi olanı emret, küstahlara aldırma. (7/199)

İNSAN ONURUNA SAYGI:

92. Bir grup başka bir grubu alaya alıp aşağılamasın. (49/11)

93. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.” (31/18)

94. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. (17/37)

YAPICI ÜSLÛP:

95. Söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin. (20/44)

96İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan tutumla sav; o zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sımsıcak bir dost gibi oluvermiş! (41/34)

97. Onları affet, hoş gör. Allah iyi davranışlıları sever. (5/13)

98. Onları bırak ve “Sizinle kavgam yok” de. (43/89)

YETİM MALI:

99. Yetim malına el sürmeyin. (6/152, 17/34)

MADDECİLİK-BENCİLLİK:

100. Hayır, hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk gözetmeden yiyorsunuz. Malı da aşırı derecede seviyorsunuz. (89/17-20)

Karar Gazetesi 20  ekim 2021 tarihli yazısının iktibasıdır.YAZARLAR