Berat Demirci


İSTİSNA

İSTİSNA


Sonradan üzerine düşünmek için, her konuşanı dikkatle dinlemeye çalışırım.
Bir an da geliyor ki, birkaç cümlecik ile ifadesi gerekiyor. Aynı konuya dönmemeye söz veriyorum ama tutamıyorum. Çünkü çark aynı çark, devran aynı devran. Bir gizli el, sanki bize “Çakılı olduğun yerde, yerinde say!” emri vermiş ve sahte bir hareketlilik içinde yerimizde sayıyoruz. Hakkı savunmak için haklı olmak yetmiyor güçlü de olmak gerekir. Çözmeye gücü olana aktarıyorum; çözmek şöyle dursun, dile getirdiğim için muktedir bir düşman kazanmış oluyorum. Seng-i kaza filan değil, taammüt! Atanmışın, seçilmişin hangi hikmete binaen atandığını sormak, reşit olan her insanın boynunun borcu değil midir?

Din adına, dinî kisve içinde, dinî terminolojiyle konuşanların; hatta cennetin yollarını tarif edenlerin "edepli" tavırlarının hükmü, nefislerini okşadığınız süre kadardır. İstisnasını görmedim. O kadar muhkem ve erişilmez bir mevkideler ki, nefsine hoş gelmeyen bir söz söylendiğinde; nefsini -kırılan gurur da derler- onarmak için yıkmayacağı hiç bir duvar, kırmayacağı hiç bir gönül yoktur. Nefsin bu çağda, zirvedeki arzusu ise para ve makamdır. İkisi birbirini sever ve tamamlar. Para ve makam sahipleri, birbirini seviyor ve tamamlıyor.

İstisna aramayı sürdürüyorum, bulduğumda hayatım boyunca dost sayıyor, dua ediyorum. Bulamadım diyecek kadar az, azın azı, çok çok az. Tecrübem, devlet ve iktidar takdiriyle makam sahibi olan dini bütünlerin zahiri fiilleriyle iç dünyalarının farklılığını net biçimde göstermiştir. Yönetmek sevdasıyla gücünün erişebildiği her insanı kendi ayarına uydurmak için her yolu denerler. Ellerinden gelse, tornaya sokup yeniden insan imal etmeyi anında gerçekleştirirler. Çeşitlilikten nefret ederler. Geciken arzu ve iştahlarını, beytülmal imkânlarıyla tatmin için, kanunların bütün imkânlarını kullanırlar. Fetö başının kurduğu örgüt hâkimiyetinin bir benzerini on kişi üzerinde de olsa kurar, kendi piramitlerini dikerek “Kutb-ul Aktab” rolünü, dar alanda kısa paslaşmalarla yerine getirirler.

Kendim böyle bir baş olsaydım, ne yapardım bilemem? Allah’ın kime, neyi ve neden verdiğini anlamak gayr-i kabil; ama ben, bana verilenlerden çok, verilmeyenlere şükrediyorum. Kimsenin kapısına hacet için gitmeyi, dilerim Allah bana nasip etmez! Ama gidilmez de değil… Halkın sırtında yükseldiği halde, kapısına gelen gariplerin yüzüne bakmak bir yana, surat asan; ufacık bir derdini dinlemek yerine nefsinin doğrularını üzerinde acımasızca deneyen bir bürokratik vasat; aniden ve gürültülü bir şekilde çöker. Yalnızca yıkılan piramidin altında kalan gariplere üzülürüm. Çünkü mevcut dünya düzeni ve onun iktisadî düzeneği olan kapitalizm; herkesin firavun olamayacağını bildiği halde piramit kurabileceğine inandırmak üzerine kurulmuştur. Bu öyle bir dindir ki, dinler üstü firavunluk ittifakı üzerine oturmuştur. Din ve ideoloji farklılıkları, rekabet aracı ve “katma değer” malzemesidir.

İstisna değilim ama İslam’ın emrettiği gibi iman etmeye çalışan bir mümin olmak azmindeyim ve çok şükür müstağniyim. İstisna ararım, çünkü istisnalar kaideyi bozar ve dünya belki de piramitlerin kaidesini bozanlar sayesinde hâlâ dönmekte, âlem onlar hürmetine hâlâ nefes alabilmektedir.

 

 YAZARLAR