Gülşah Akkaş Yaman


İmtihanlar bitmiyor hayat sahasında...

İmtihanlar bitmiyor hayat sahasında...


'(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? Onlara yoksulluk ve sıkıntı öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki nihâyet peygamber ve beraberindeki müminler, 'Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?' demişlerdi. İyi bilin ki, Allah'ın yardımı yakındır.' (Bakara, 2/214).

Tüm her şey yolunda giderken bazen bir hastalık size veya aile efradınız dan birine dokunur. O hastalık gelinceye kadar nasıl da her şeye hâkim hisseder insan kendisini. Sanki dur! İkazı gibi gelir sokulur yanımıza, cevabını hiç de bilmediğimiz bir yerden soru sorar.  “Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” Ayeti aydınlatır tüm cevapsız kalan sorularınızı.

''İyi bilin ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak birer imtihan sebebidir. Büyük mükâfatın ise yalnız Allah’ın yanında olduğunu unutmayın.'' (Enfal, 28) Yaşarken niye niçin dediğiniz her sorunun karşılığı bir ayette mevcut. Lakin öyle nasipli olmanız lazım ki, ayetler tüm dert dediğiniz meselelerin üzerine düşsün ve El Basir esması genişletsin rahatlatsın sizi.

Yavuz Sultan Selim ne diyor mahzun olana da mağrur olana da "Gamına gamlanıp olma mahzun, Demine demlenip olma mağrur, Nedem baki ne gam baki, ya Hû!” Hu! diyor Tüm dertlerin üstüne de tüm gamların üstüne de Hu!

Öyle ya ne dem baki! Ne gam baki! “Rabbim, başıma getirdiğin bunca hayırlı olaylar sebebiyle, senden gelecek her türlü lütfa muhtacım” dedi. Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım" dedi. Kasas 24. Yine bir ayet yetişsin imdadımıza, her hayra muhtaç olduğunu hatırlatır hastalık insana, biraz ağzının tadı kaçmadan, içinde bulunduğun nimetin tadına tekrar tekrar varman mümkün değil. Nimeti, sağlığı, huzuru kendinden bilirsin, lakin senin hükmetme gücün sınırlı ama sonuçları yaratan Allah'ın hükmetme gücü sınırsız. Kendimizin ve ailemizin beden ve ruh sağlığını havale edilenlerin en yücesine havale ederek.

''Her şeye Kün feyekün'' demesi ile hayat bulacağını tüm varlığımız ile hissetmek niyeti ile. Bir sonraki yazıda buluşmak duası ile.

 YAZARLAR