Ö. Emir Doğan


İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ, ÖNERİLERİ (2) 

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ, ÖNERİLERİ (2) 


Bakanlığımızın, işin mutfağında bulunan, eğitim çalışanlarından görüş istemesi çok doğru bir uygulamadGÜNCELELMEır. Eğitime dair bir yönetmelik veya bir düzenleme yapılmadan önce paydaşlardan görüş alınması hoş ve doğru bir stratejidir. Bizler de 2012 yılından bu yana bu minvaldeki düzenlemelere kendimizce katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu katkılarımızdan bazıları 2014 yılında yayımlanan İKY´de ve diğer yönetmelik, yönerge ve belgelerde yer aldı. Bunlar, ayrıca bir yazı dizisinin konusu olsa da İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine dair güncelleme önerilerimize devam edelim. 

 

MADDE 11 – (7) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt: 

a) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)     İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır. 

b) İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır. Bu madde ve ilgili bölümleri aşağıdaki şekilde güncellemek yerinde olacaktır.

(7) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt: 

a) (Değişik:RG-25/6/2015-29397)     İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden adreslerine en yakın İHO ve ortaokullara yapılır. 

b) İmam-hatip ortaokuluna ve ortaokula kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır. 

Kayıtların otomatik olarak adres kayıt sistemindeki ortaokullara yapılması ortaokullarda yığılmaya neden olmakta, bazı okulların sınıf mevcutlarının aşırı artmasına bazılarında ise kontenjanın çok altında kayıtlar yapılmasına neden olmaktadır. 

MADDE 12 –  (7) Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır. 

Bu madde, geçmişte dillendirdiğimiz bir teklifti ve yönetmelikte yer almıştır. “Okul çalışanlarının istemeleri hâlinde, çocuklarının nakli ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın görev yaptıkları okula yapılır” hükmünün yürürlükte olan yönetmelikte yer almasını 2014 de teklif etmiştik. Bu hükmün muhafazası eğitim çalışanlarına büyük kolaylık sağlamaktadır ve yönetmelikten çıkarılmamalıdır. 

Devam, devamsızlığın izlenmesi ve izin verme 

MADDE 18 – 

b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. 

b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi elektronik posta ya da yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum e-posta ya da mesaj olarak bildirilir. 

Okul müdürlüğünce yazı ile uyarmanın bir maliyeti olmaktadır. Elektronik posta ile e-devlet üzerinden, ücretsiz olarak veli mesaj ile bilgilendirilmelidir. İki aylık ücreti yatırmayan çocukların kaydının silinmesi, 5 yaş grubunda % 100 okullaşma hedefi ile bağdaşmamaktadır. 

MADDE 20 –  b) Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur. “Yeni nesil sorular”  ile kazanımlar ilişkilendirilirken dikkatli olunmalı, amaç öğrencileri elemek olmamalıdır. Bazı sorularda öğretmenlerde dahi, soru ile kazanımı ilişkilendirmekte zorluk yaşamaktadır.  

MADDE 31 – (2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; 

a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Bu maddenin aşağıdaki şekilde güncellenmesi yerinde olacaktır. 

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında; 

a) Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde mesleki ve akademik olarak yönlendirilip yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir, şeklinde bir düzenleme ile başarı ve başarısızlığı objektif kriterlere göre değerlendirecek ölçütler getirilmelidir. Akademik ya da mesleki olarak hiçbir ilgisi, başarısı ve gayreti olmayan öğrencilerin de başarılı sayılmaları, genel başarıyı düşürmektedir. 

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi 

MADDE 31 – (1)(Değişik:RG-25/6/2015-29397) “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.” Bu maddeden “velinin yazılı talebi” ibaresi kaldırılmalı, okuldan bir idareci, rehber öğretmen, zümre öğretmenlerinden biri ve sınıf rehber öğretmeninden oluşan bir komisyonda durumu değerlendirilerek sınıf tekrarı yaptırılabilir şeklinde düzenlenmelidir. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğunun kararı velinin takdirine bırakılmamalıdır. 

D E V A M    E D E C E K  

Es-selam…