Gülşah Akkaş Yaman


HESABİ SEVGİDE DEĞİL! HASBİ SEVGİ OLMALI!

Sevdiğiniz kadar sevilin inşallah.


Mahşer günü arşın gölgesinde korunacak yedi grup insandan biri de, birbirinden menfaat gözetmeksizin Allah için sevenlerdir. Gerçekten hiç bir siyasi güç, finansal gaye, akrabalık bağı olmadan sadece Allah için sevebilir mi insan? Yüreğinde iman tohumu varsa sevebilir? Arşın altında yedi sınıf gölgelenecek buyuruluyor efendimiz tarafından, bu yedi sınıf bize Ebu Hureyre (r.a.) tarafından şöyle naklediliyor:

Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teâlâ, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır: Âdil devlet başkanı, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescidlere bağlı müslüman, birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, kötü bir talep karşısında “Ben Allah'tan korkarım” diye yaklaşmayan, sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, tenhâ da Allah'ı anıp gözyaşı döken kişi.”

Biz bu yedi sınıfı öğrenmiş olurken, bu hafta özellikle “Birbirini Allah için sevenler” kısmını alalım kendimize, kinden, hasetten, uzak kalmış bir sevgi. Hiçbir menfaat gözetmeden, o yalın sevgi bizi arşın serinliğine götürüyor.

Hesabi değil! Hasbi bir bağ kurmayı başarırsak bize ne mutlu, tadı bu dünya da dimağımızda hep kalacak bir muhabbet.

Sevdiğiniz kadar sevilin inşallah.

Bir sonra ki yazı da buluşmak duası ile.

 YAZARLAR