Berat Demirci


HERKES VE MERKEZ

Bir komşu şehre vardım, korona morona demedim çarşı pazar gezdim. Eh, gözlemlerim bana kalsın, bugünlerde susmak en iyisi.


Eleştiri devri kapanmıştır, çünkü adalet umulan makamların alayı eleştirlmezlik hattında müttefiktir. Kendilerini atayan makamın manevi şahsiyetinde bir nevi dokunulmazlıkları var. Bilen bilir her şehirde eski dava arkadaşım vardır, bir zamanlar davamız da var idi. Onlardan birini sual ettim, herkes birbirine baktı. Ben eski dostuyum, bir telefon edin gelsin de iki kelam edelim. Aradılar ve on dakika sonra oradayım dedi. Çarşının çay ocağındakilere neden mütereddit davrandıklarını sordum. Abi, herkesle kavgalı dediler. 

─ Kimlerle kavgalı?" 

Diye, tam merkezinde sordum. Beş altı kişi saydılar."Herkes" dedikleri işte bunlardı ve bu kadarlardı. Ocakta bana güven artınca açıldılar. Mahut zevat şehre paraşütle inmiş gibiler. Atanmışlar yahut seçilmişler; başkaca mümeyyiz vasıfları da yok. Yer, içer, gezerlermiş;  bir avuç hempalarından başka kimse ile de muaşeretleri yokmuş. 

─ Hoşunuza gidiyor mu bu adamlar dedim?

─ Gitmiyor ama siyaseten çaresiz hissediyoruz kendimizi.

Dediler.

Çaresizlik diye bir şey olmadığını aziz halkımızhatırlayıverse, demokrasi bir yönetim biçimi olarak gerçekten değer kazanır. Halkın idrak seviyesine göredir demokrasi. Gerçi, çok zora girdiğinde başının çaresine bakan, kördüğümü şak diye çözen bir halkımız vardır. Demek ki, henüz şartlar olgunlaşmamış; her sosyal olayın bir vadesi vardır. Bize ferdin sorumluluğunun sadece seçmek değil, aynı zamanda seçtiğini de denetlemek olduğunu hatırlatmak düşer. Asıl halktır, seçilen vekildir. Seçtiklerimizin bize vermiş olduğu bir hizmet varsa görevleridir, iane değildir.

Nihayet dostum geldi. "Herkesle kavgalı" demekle yetinmeyip, bunu çarşıya pazara yaymışlar. Bu da "meşveret" imiş onlara göre; hattâ bazı durumlarda ülü’l-emre itaat gereğiymiş. “Seküler arzularını, iktidar hırslarını dini kavramlar arkasına gizliyorlar.” dedi, dostum. Derin bakarsak bu İslam coğrafyasındaki en yaygın problemdir. Bir ucunda ezilmiş, hırpalanmış, bazen de azdırılmış halklar var; bir ucunda da bu durumdan vazife çıkaran yönetimler… İran bunu devletleştirmiştir ama onunla sınırlı değildir. Şu an İran'da cennetlik olmanın kısa yolu; rejime, rejimin kompradorları olan ayetullahlara harfiyen itaattir. Aslında orada da sökmüyor ama korku dağları sarmış. 

Birkaç gün önce "Son karar, MYK'ya aittir!" ile biten bir talimat okudum, elbette ne anlama geldiğini biliyorum.Her şey zaten öyle olmuyor mu? “Oy ver, geri dur!” demokrasisi yürürlüktedir. Biz; bize işaret edilen yerlere, haritalara bakarken oluyor her şey. Efendim, genlerimiz de biz uykudayken satılmıştı, bize bir şey olmaz! Yahu, zaten bir şey değilsin ki, sana başka bir şey olsun. Cennete gitmenin kolay yolunu bulmuşsun. Bas mührüparti ambleminin altına; altından ırmaklar akan bir köşk ötede seni bekliyor, keyfine bak. Hem, dünya zaten fani değil midir?

Eski dostla hasret giderdik, geçmişi ve göçmüşlerimizi yâd ettik. Artık pek rastlanmayan kavramlarla konuştuk, ikimiz de aynı dili kullanıyorduk. Mevcut durumdan memnun değildik ama gelecek konusunda da bir ön görümüz yoktu. Tabii, herkesle kavgalı filan olmadığını da bizzat gözlerimle gördüm, çarşıda kendisine hürmet ziyade idi. Herkes dedikleri, “merkez” idi; merkezin adamları şehrin her yanını kontrol altında tutmak istiyorlarmış. Bu arada kendilerine ırak duranları, bir takım taleplerde bulananları da “herkesle kavgalı” filan ilan edip, çarklarına zarar gelmemesi için taktik uyguluyorlarmış. Siyasete galiba başka alan, siyasetçiye de başka iş kalmamış gözüküyor.

Vedalaştık ve daha sık görüşme kararı aldık. Dünya da, tüm şehirler de dostlarla güzel…YAZARLAR