Doğan Kaya


ESMEHAN (13)


Esmehan, beline bir kendir bağladı, ırbığı aldı gitti. Şöyle bir meşeliğe girdi. Orda ipi büyük bir meşe ağacına bağladı. Kendinin elinde tek bir kılıcı vardı. Başka silâhı yoktu. Dağa yukarı takıladı gitti.
Arap, çadırın içinde çekiyor ipi. Balığa sallama ipi atmış gibi çekiyor. Çekiyor, iyi sağlam. Bir-beş dakika bekledi. Dışarı gidip gelme saati uzadı. "Ulan, bu uyudu mu n´aptı? Bir çekeyim hele şunu." Kuvvetle çekti, amma gelen yok biraz gevşedi gibi oldu. "Lan n´oldu buna?"
Vardı ki, Esmehan da yok, kimse de yok. O meşe ağacını çeke çeke sökmüş. Arap orda "Eyvah bu da mı başıma gelecekti? Çocukları boşa kestik. Görüyor musun, kaçırttık." dedi. Geldi, sabaha karşı alarm vurdu.
-Kalkın!
-N´oldu?
-Baba yahu, uyku küçücük ölümün yarısı. Şöyle bir sızmıştım. Ayak dalışını duymuştum, yakalayamadım. Çocukları kesmiş, kaçmış, dedi. N´olacak dağda bulunandan. Aslı var mı, yok mu? "Şam Hocası´nın kızıyım." diyor. Babası belirsiz, anası belirsiz. Yükleyin kervanı geri.
Yüklettiler, sabah oldu, Ahmet Bey´le ayrıldıkları yere geldiler. Ahmet Bey, oradan atıyla beraber çıktı geliyor. Şöyle bir baktı ki Ahmet Bey, ne Esmehan var, ne çocuklar var.
-Arap, nedir bu vaziyet, dedi.
-Valla beyim, ben söyleyemiyorum, arkadaşlar söylesin, dedi.
-N´oldu?
-Valla baba, durum bundan ibaret. Çocukları kesmiş, kaçmış, bulamadık.
-Arap, hiç bir ata evladına kıyamaz, mümkün değil. Amma senin de şimdiye kadar yalan sözünü duymadım. Böyle olsun, dönelim geri. Amma erinde gecinde sana sorarım bunu, dedi.
Döndüler geri, Bağdat´a geldiler. Bağdat´ta yas ilân ettiler:
-Kırk gün kırk gece yas çekilecek, kimse dişini ışılatmayacak!
Bağdat padişahı yas içine çekildi.
..................................................
Onlar orada duradursun Esmehan´dan alalım haberi...
Sabahlara kadar o dağlarda dolandı, fırlandı. Sabah namazı oldu, dağların başı ışıyor. Şöyle bir baktı; çadır falan yok. Hepsini yıkmışlar. Yıkan gitmiş. Dolandı geldi ki, Ömer´in ölüsü burda, Osman´ın ölüsü burda, Ali´ninki şurda. Kafaları ayrı ayrı. Ali´nin gözleri yumulmamış, ayna gibi açık. Sabahın seher yeli bir acılı esiyor ki, ılgıt ılgıt. Uzaktan horoz sesleri, bir de ezan sesi girdi kulağına. Esmehan aldı bakalım, çocuklarına ne söyledi:
Şu sabahın yeli çok acı esti
"Ben beyim" diyerek kılıcın astı
Zalim üç kuzumu peşpeşe kesti
Kurban olam Ali´m anan geldi oy

Hocalar da ezanını okuyor
Yumulmamış gözü bana bakıyor
Ali´min kanı da tatlı kokuyor
Kadan alam kuzum anan geldi oy
DEVAMI YARIN
Ali´min gözleri bana bakıyor
Ömer, Osman sevdalara yakıyor
Körolası sinek kana batıyor
Kadan alam kuzum anan geldi oy

Uzaktan da horozların ötüyor
Ali´min sevdası bana batıyor
Kurulma silâhın kılıç yetiyor
Kurban olam kuzum anan geldi oy

Kuzularım anam babam görmedi
Ali´m muradına gelip ermedi
Baban üstünüzde gelip durmadı
Kadan alam kuzum anan geldi oy

N´oldu ESMEHAN´ım bana da n´oldu
Kara günler gelip bir beni buldu
Şimdi kazma kürek gerekli oldu
Kurban olam Ali´m anan geldi oy
Kılıcıyla bir ağaç kesti ucunu şimşeltti. Oraya bir çukur kazdı, çocuklarının üçünü bir araya koydu, kafalarını da yerine koydu, gömdü. Başındaki yağlığını çıkarttı, oradaki çocukların kanıyla bir yazı yazdı. "Ahmet Bey ölmeden buralara geldiği zaman, bu yazıyı okumadan geçmesin. Ben sağım. Bu
DEVAMI YARINYAZARLAR