Alparslan Ayral


Dünyayı şekillendiren meslek

Dünyayı şekillendiren meslek


 Hitler, Stalin gibi insanlar, gelip geçti dünyadan.

   Milyonlarca insanı katleden bu insanlar şimdi böceklere, yılanlara, çıyanlara teslim.

   Kendi vücutları üzerinde tasarrufları yok.

   Acaba bunların öğretmenleri kimdi, öğretmenlerinin nitelikleri nasıldı.?

   Bizim tarihimizde böyle caniler çıkmamış.

   Ahmet Yesvîler, Yunus Emreler Hacı Bektaşi Veliler daha niceleri ilk ve yüce öğretmen Allah’a sığınmışlar. “Oku” emrini yaymışlar ve her yaratılmışa sevgi duymuşlar, sevgi duyurmak yolunda çaba sarf etmişlerdir.

     İbn-i Kemal, Ak Şemsettin gibi padişah öğretmenleri de aynı titizliği göstermişlerdir.

    Atatürk eğitime, öğretime ve öğretmene önem vermiş, ilim ordusu olmadan hiçbir zaferin kazanılamayacağını açıkça belirtmiştir.

     ” Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” derken önemli bir gerçeği dile getirmiştir. Her insan yavrusu yeni bir nesildir ve eğitilmeye muhtaçtır.

     İlahiyatçılar Kur’an’da Allah isminde sonra en çok Rabb isminin geçtiğini söylüyorlar.

     Rabb terbiye eden, eğiten anlamlarını taşır. Bu bakımdan öğretmenliğe Tanrı mesleği denilmiştir.

   Hz. Muhammet ilk mescidinin yanında öğrencilerin yetiştiği “sufla”yı kurmuştur. Peygamberimiz” İlim öğrenmek nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır” der.

    Hz.Ali’nin “Bana bir kelime  öğretenin kölesi olurum”  öğretmenin önemini anlatan altın değerinde bir sözdür.

     Hz Nuh gemi yapmış, Hz Davut demir işlemiş, Hz İsa insanları tedavi etmiştir. Bu yönleriyle peygamberleler de öğretmendir.

      Orhun Abideleri Kutadgu Bilig gibi eserler öğretici niteliği ağır basan metinlerdir.

      Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını öğretmenlerden başka kim verebilir?

      Dünyanın huzur ve refahı öğretmenlerin yeteneklerindedir.YAZARLAR