Av. Elif Seçil Erdayı


‘’Boşanma Davaları Ve Fer’i leri’ (sorular ve cevapları)

‘’Boşanma Davaları Ve Fer’i leri’ (sorular ve cevapları)


SORU :  Tanıma ve Tenfiz Davası ne kadar süre içerisinde açılmalıdır?
CEVAP:  Süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak belirtli üzere, işlemlerin hızlı yürütülebilmesi için, yabancı mahkemenin verdiği karar ile tanıma ve tanıma tenfiz davasının hemen açılması doğru olandır. 
SORU : Boşanma davası açmak için bir avukat ile anlaşmak zorunlu bir unsur mudur?
CEVAP : Davaya bir avukatın vekaleten katılması zorunlu bir unsur değildir. Veya mahkeme bunu usul ya da şekil şartı olarak aramaz. Ancak sürecin hızlı, doğru, etkili bir şekilde işlemesi için, aile hukukunda
uzman, profesyonel avukatlar aracılığı ile davanın açılmasını tavsiye ediyoruz. İşinin uzmanı bir avukat ile çalışıldığı zaman davanın her zaman daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceği yadsınamaz bir gerçektir. 
SORU :  Kaç çeşit boşanma davası vardır? Hangi tür dava açılacağına nasıl karar verilebilir?
CEVAP  : Boşanma Davaları ; Anlaşmalı ve Çekişmeli dava olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerekli koşulların oluşması ile birlikte çiftler de boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda hem fikir olduklarında usul şartları da oluşmuşsa en etkili, hızlı ve pratik çözüm yolu Anlaşmalı boşanma davalarıdır.
Ancak; çiftlerin esaslı noktalarda uyuşamaması halinde ise başvurulacak geriye tek bir yöntem kalıyor.. o da çekişmeli boşanma davasıdır. 
SORU : İstediğimiz boşanma davası türüne başvurmamız mümkün mü ? Hangisi daha hızlı ve kolay sonuçlanır? Herhangi bir şekil şartı var mıdır ?
CEVAP: Başvurucunun bu yöndeki talebi elbette önemlidir. Ancak kanunen ve usulen olayın bütününü bizler önce değerlendirip daha sonra hangi tür boşanma davası açmamız gerektiğine karar veriyoruz. Örneğin Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için;
TMK 163. Mddesine göre , evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Bu halde taraflardan her ikisinin başvurması ve ya birinin davasını diğer eşin kabul etmesiyle beraber anlaşmalı boşanma gerçekleşebilir. 
SORU :   Anlaşmalı Boşanma Davası için nasılsa avukatıma vekaletimi verdim. Karşı taraf da boşanma     konusunda hem fikir. Bu halde taraflar olarak duruşmaya katılmadan hakim boşanmaya karar verebilir mi ?
CEVAP    : Bu sıklıkla sorulan bir soru. Zira eşler arasında husumet doğduktan sonra, bir daha karşılaşmak istememektedirler ya da mahkeme ortamından çekinmektedirler. Ancak Hakim her iki halde yani, eşlerin birlikte başvurmaları ya da bir eşin açtığı davanın diğerince kabul edilmesi durumunda TARAFLARI BİZZAT DİNLEYECEKTİR. Bununla güdülen amaç hakimin eşlerin iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesini sağlamaktır. Kanaat getirmedikçe boşanma davasına karar verilemez. Taraflar davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler dahi, hakimin yine de tarafları davet ederek bizzat dinlemesi zorunludur. Bu ‘’ olmazsa olmaz’’ şart niteliğimdedir.
Gerçekten de eşlerden birinin; diğer eşin, akraba veya yakınlarının baskısı ile boşanma talebine her zaman evet deme olasılığı vardır. Bu nedenle boşanma isteğinin veya açılan davaya kabul beyanının en güvenceli olan hakim önünde açıklanması, taraflar açısından en güvenilir yöntemdir. 
SORU :  Çekişmeli olarak boşanma davasını başlattım ancak daha sonradan boşanacak olduğum eşimle tüm hususlar hakkında hemfikir olduk. Dava türünü değiştirmem mümkün mü ?
CEVAP :  Anlaşmalı boşanma davaları, baştan beri anlaşma sağlanarak hukuki prosedürlerin takibiyle gerçekleşebileceği gibi, tarafların boşanma davalarında varsa çocuğun velayetini kimin alacağı, nafakanın miktarının belirlenmesi, boşanma sonrasında malların durumu ve diğer konularda fikir birliği oluşturamamaları halinde hukuk dünyasında çekişmeli boşanma olarak adlandırılan boşanma davalarının, tarafların boşanma davası süresince bahsedilen konularda uzlaşıya varmaları halinde anlaşmalı boşanma davalarına dönmesi mümkün olabilmektedir.
SORU: Zina sebebiyle boşanma davası açılabilir mi ? 
CEVAP: TMK ‘ ya göre eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Ancak zina sebebine dayanarak dava açmak için, boşanma sebebini öğrenmeden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer.
 SORU : Eşimin başka biriyle zina yaptığını öğrendim affettim fakat sonradan pişman oldum ve boşanmak itiyorum. Zina sebebine dayanarak boşanma davası açmam mümkün mü ?
 CEVAP : Zinanın ne olduğunu anlamak için kanunun lafzına baktığımız zaman, evli kişinin, eşinden başka biriyle cinsel ilişkide bulunması demektir. Affeden tarafın ise zina sebebine dayanarak boşanma davası açma hakkı ortadan kalkar.
SORU: Zinaya dayalı boşanma davası açmak için şartlar nelerdir?
CEVAP : Evlilik ilişkisinin bulunması,
             Başkasıyla cinsel ilişkide bulunma ,
             Zina edenin kusurlu bulunması; yani cebren bayıltarak, uyuşturucu madde verilerek taciz edilmiş bir kişinin kusurlu sayılamayacağı gibi, eşi de zina sebebine dayanarak boşanma davası açamaz. Yani rıza olmadığı taktirde kusur ortadan kalkar. DEVAM EDECEK