Berat Demirci


BİR ŞARK KLASİĞİ

BİR ŞARK KLASİĞİ


BİR ŞARK KLASİĞİ

Yarım saat bir eski ahbabımla konuştuk telefonla, neredeyse telefon kulağıma yapışacaktı. Bir ara celallenmişim; mülâyemetimle bilinirim oysa(!). Kalp kırmak yerine duvara kafa atarım. Aslında dostum kasten bam teline dokundu, kulakları çoktandır “Vay mütedeyyus!” gibi küfürlerime hasret kalmış meğer. Sonra da güldü ve güya teselli etti. “Dur seni sakinleştireyim, Attar’ın İlâhiname’sini aç, Şark Klasikleri serisi vardı ya hani H. Âli Yücel’in hatırası… Altmış altıncı sayfada bir hikâye var!” dedi ve okumamı salık verdi. Adam ayaklı bibliyografya; şu zor günler geçtiğinde buluşmak üzere kavilleştik.

Kitaplığım benden de fakirdir ama çok karışık; şu rafa, bu dolaba bakarken, nihayet buldum. Bolca da toz yuttum tabii. Aldım yanıma bir demlik çay, açtım mezkûr sayfayı. Bir an “İşi altmış altıya bağlamak” deyimi de içimden geçmedi değil. Malumu âliniz ince bir deyimdir; Allah’a bağlanmak, tevekkül etmek anlamına gelir. İşte o sayfadaki hikâyeyi okudum ve bedavadan bir köşe yazısı döktürüp, sizinle de paylaşaymaya karar verdim. Hikâyenin künyesi şöyle: Rum Ülkesine Esir Düşen Bir Alevî İle Âlim Ve Bir Puşt… Müellife, mütercime saygısızlık etmeyelim, aynen aktarıyorum;

“Bir Alevîyle bir âlim ve bir puşt, Rum ülkesine birşeyler götürüyorlardı.

Kâfirler, üçünü de ansızın esir edip horlukla putun önüne çektiler.

Her üçüne de dediler ki: Çare yok, puta secde edeceksiniz.

Yoksa üçünüzün de kanını dökeriz. Hatta size aman vermez şimdicek öldürüveririz sizi.

O üç er, kâfirlere dediler ki: Bize bu gece aman vermeniz lazım.

Bu gece düşünelim. Belki puta tapmamız gerek. Belki bu işi iş ediniriz, olur ya.

Kâfirler üçüne de bir gececik aman verdiler. Herkes ne yapacak hele bir düşünsün dediler.

Alevî, çaresiz bir haldeydi. Söze gelip, putun önünde zünnar bağlamak gerek dedi.

Ben ceddime güveniyorum. Yarın benim için şefaat eder elbette.

Âlim dedi ki: Ben de canıma, tenime kıyamam doğrusu.

Puta secde eder, başımı yere korsam bana da din bilgisi (teoloji) şefaat eder.

Puşt, ben dedi, yolumu yitirdim, hiçbir şefaatçinin imdadı yok bana.

Sizin şefaatçiniz var, benimse yok. Şu halde benim secde etmem doğru olmaz.

Mum gibi başımı bile kesseler ne korkum var? Secde edersem helak olacağım. Şu halde puta secde etmem ben.

Pervasızca başımı bedenimden kesip ayırsalar yine puta karşı başımı yere eğmem.

Can, her ikisine de tatlı geldi. Fakat böyle bir yerde puşt, adam çıktı.

Şaşılacak bir iş ki sınama zamanı erlik puşta nasiboldu, erlikle o övüldü.

Karunlar bile bu yolda çırçıplak kalırlar. Arslanlar bile karıncanın himayesine sığınırlar.

Gönlünün istediği sevgiliye karşı duyduğun aşkta bir puşttan aşağı olsan bile bir karıncadan da aşağı değilsin ya.”

Bu hikâye böyle bitiyor ve arkasından da karıncanın hikâyesi başlıyor. Kitabın künyesini de yazalım belki merak edip okuyan olur: Feridüddin Attar, İlâhiname, Şark Klasikleri Serisi, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul-1988.

Kalleşliğin kol gezdiği bir ortamda hemencecik belirteyim, bu kitap on ikinci yüzyılda yazılmıştır. Anlatılanların ülkemizin saygıdeğer âlim, alevî ve özellikle puştlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hikâyedeki Alevî, Arabistan’da hâlâ o nisbeyi kanuni hak olarak taşıyan ve Hz. Ali soyundan gelen bir geniş ailedir. O ailenin mensuplarına bugün de alevî denilir ve hürmet görürler. Puta rol icabı secde edip hayatını kurtaran hikayedeki zat da o ailedendir. Kitabın mütercimi Abdülbaki Gölpınarlı merhum da bir şiîdir.

Öz canımla imtihan edildiğimde, en az meseldeki puşt kadar er kişi yüreğine sahip olmayı dilerdim. Ve keşke makamı, unvanı ne olursa olsun; yüreği o puşta benzeyen dostlarımız olsa.YAZARLAR