Alparslan Ayral


 Bizzat tanıştığım Sivas’ın yetiştirdiği değerler-3

 Bizzat tanıştığım Sivas’ın yetiştirdiği değerler-3


                                                                                    KADİR PÜRLÜ

 

      Birçok düşünürün dikkat çektiği konulardan biridir kavramlar. Kimi kavramlar uykudaki düşman gibidir. Ne zaman nasıl sonuç doğuracağı bilinmez.

      Bu kavramlardan biri de İçeriği ve sınırları tam belirlenemeyen, “yeni dünya düzeni” kavramıdır.

       Küreselleşme; genel anlamıyla kültürel, ekonomik siyasi alanlarda insanlığı bütünleştirmeye çalışır. Milletleri kimliksizleştirir

            Bir toplumu duyuş ve düşünce birliğine götüren ve öz güvenini artıran   toplumsal mirastır.

      Uzun yıllar Sivas il Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapan Sayın Kadir Pürlü Sivas ölçeğinde önemli çalışmalar yaparak Sivas’ın kültürel değerlerine sahip çıkmıştır.

       “Sivas 1000 temel Eser projesi” Sivas’ı geçmişten günümüze çeşitli boyutlarıyla anlatan ve henüz hiçbir ilde gerçekleştirilmemiş önemli bir çalışmadır. Bu eserler sayesinde Sivas ile ilgili akademik anlamda yeterli bilgiler elde edebilmek mümkündür.

         Sayın Pürlü döneminde yapılan sempozyumlar, şiir günleri, çeşitli kültürel etkinlikler Sivaslıyı Sivas’ı tanımaya sevk etmiş; bu eserler sayesinde, kitaplıklar ve okuyan araştıran bir kitle oluşmuştur.

         Sayın Pürlü döneminde “Sivas Halk Kültürü Araştırmaları Projesi” Cumhuriyetin ilk döneminde Halk evlerinin yaptığı çalışmaların devamı gibidir. Eflatun cem Güney, Muzaffer Sarısözen gibi birçok araştırmacının heyecanı bu dönemde tekrar yaşanmış somut ve somut olmayan kültürel mirasımıza sahip çıkılmıştır.

   Sivaslının Sivas’ı her yönüyle tanıyabileceği “Sivas Kültür Envanteri” titizlikle hazırlanmış ve gelecek nesillerin faydalanabileceği bir kaynak haline dönüştürülmüştür.

    Sayın Pürlü’nün. Âşık İsmeti, Âşık Talibi Kılıç ve Âşık Ali Dayı’yı   akıcı bir üslupla anlatan kitapları da önemli çalışmalardandır.

     İlbeyli aşiretini anlatan iki ciltlik kitabı kalıcılığını her dönemde koruyacak önemli bir eserdir.

     Sayın Kadir Pürlü’nün İl müdürlüğü dönemindeki çalışmaları elbette burada belirttiğim kadar değildir. Gelecekte bu çalışmalar bir makaleye ya da teze konu olacak niteliktedir.

      Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder sağlık ve huzur dolu günler dilerim.YAZARLAR