YAZARLAR

YİĞİTTÜRK MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

YİĞİTTÜRK MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Sivas 2. Asliye Hukuk  Mahkemesinin 2020/11 E. Sayılı Dosyası)

 

Sivas Ticaret Sicil Müdürlüğünün 13554 numarasına kayıtlı, “1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım 6. Cadde No:47 Merkez/ SİVAS” adresinde faaliyet gösteren YİĞİTTÜRK MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ ne, ve ortakları olan FİKRET YURT,OKAN YİĞİTTÜRK, OĞUZ YİĞİTTÜRK Sivas 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/11 E. sayılı dosyasında 15.09.2020 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen ÖĞR.GÖR./HUKUKÇU Emine ÖZDAMAR, BAĞIMSIZ DENETÇİ Mahmut ÇEVİK, SMMM Hakan TARTAR  dan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği, söz konusu kararın 30.09.2020 tarih ve 10171 sayılı T.T.S.G de tescil ve ilan edildiği,

Yukarıda isimleri  yazılı şirket ortakları olan FİKRET YURT, OKAN YİĞİTTÜRK, OĞUZ YİĞİTTÜRK ‘ den alacaklı olanların, (Sadece Şirket Ortaklarından Olan Alacaklar) alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299/1. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Gültepe Mah. Toptancılar Sitesi Maqam Ofis A blok Kat:9 No:902 SİVAS adresine Komiser Heyeti Üyesi SMMM Hakan TARTAR a (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi eklenerek,(geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu,) posta yolu ile gönderilmesi veya firmanın kanuni temsilcisi tarafından elden teslim edilmesi,

İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,

Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

 

Konkordato Komiser Heyeti

 

 

ARŞ.GÖR./HUKUKÇU           BAĞIMSIZ DENETÇİ                      SMMM

EMİNE ÖZDAMAR                     MAHMUT ÇEVİK                 HAKAN TARTAR