Anahtar Kelimeler: YETKİ UYARISI

YAZARLAR

YETKİ UYARISI

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, yetki belgeleri olmamasına rağmen hayvanlara yönelik müdahalelerin ciddi bir halk sağlığı tehdidine dönüştüğünü öne sürdü

Ayşe Mine EĞÜZ/

Veteriner Hekimler Odası Erdem Şenel, hayvanlara yetkisi olmayan kişilerce tıbbi ve cerrahi müdahale yapılmasının yasak ve suç oluşturduğunu belirtti.

Bu tür müdahalelerin halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini de öne süren Şenel, yetki uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Şenel, son yıllarda bölgede hekimlik nosyonu almayan ve yetkisi olmayan kişilerin yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak hayvanlara tedavi uyguladıkları, müdahale ettikleri, hekim unvanını takındıkları, insan ve hayvan sağlığını dolayısıyla halk sağlığını tehdit eder hale geldiklerini belirtti.

Şenel, açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu; “İlimizde son günlerde sıkça rastladığımız bu yanlış uygulamalar neticesinde, odamıza üye olan veteriner hekimler tarafından ilgili yerlere şikâyette bulunduklarını bildirir, bu şahıslara karşı mesleki hak ve yetkilerimizi sonuna kadar sürdürmek adına harekete geçeceğimizi ve geçtiğimizin bilinmesini isteriz. Bu şahısların hekimlik nosyonuna haiz olmadıkları halde hayvanları muayene etmeleri, tedavi yapmaları durumunda suç işleyecekleri, telafisi imkânsız zararların doğmasına sebebiyet verecekleri ve yetiştiricinin, hayvan severlerin hekimlik mesleğine duyduğu güvenin sarsılmasına sebebiyet vereceği bilinmelidir. Bu nedenle hayvanların muayenesi, tedavisi ile tıbbi müdahalelerin halk sağlığının teminatı olan veteriner hekimler tarafından yapılması, hayvanlarda bulunan zoonoz karakterli birçok hastalıkların topluma geçmesini önleyecektir.”