YAZARLAR

ÜÇ İŞÇİ KOLUNDAN ASGARİ ÜCRET İSTEĞİ (VİDEO)

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK olmak üç işçi konfederasyonu asgari ücretle ilgili ortak görüşünü ortaya koydu ve asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek miktarda olması gerektiği savunuldu

Ayşe Mine EĞÜZ/

2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Bunun üzerine TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK 81 ilde eş zamanlı olarak asgari ücretle ilgili basın açıklamasında bulundu. Açıklamada komisyon çalışmalarında temel alınması gereken maddeler tek tek sıralandı.

Asgari ücretin insanca yaşanacak şekilde belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Yol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Zeki Ekici, “Üç işçi konfederasyonu ‘İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır. Ücretli çalışanların yarıya yakını asgari ücret ve civarında bir gelir elde etmektedir. Sosyal güvenlik primine esas ortalama kazanç da asgari ücretin biraz üzerindedir. Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümüne yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece asgari ücret alanlar değil; asgari geçim indirimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, engelli ve yaşlılık aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik borçlanması, sosyal güvenlik alt ve üst primlerinin belirlenmesi gibi çok geniş alanı kapsamaktadır” dedi.

‘AGARİ ÜCRET EMEĞE GÖSTERİLEN SAYGININ ÖLÇÜSÜDÜR’

Asgari ücretin insan emeğine gösterilen saygının ölçüsü olduğunun altını çizen Ekici; “Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ile kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir. Bu nedenle, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gerektiği ortak düşüncemizdir” diye konuştu.

TEK TEK SIRADILAR

İşçi temsilcileri ile asgari ücret belirlenmesi için, komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken maddeleri tek tek sıralayan Zeki Ekici, şunları kaydetti; “Anayasada yer alan geçim şartları yaklaşımına öncelik uygulanmalıdır. Günün ekonomik koşulları göz önüne alınmalıdır. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan net ücretin altına düşmemelidir. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır. Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate alınmalıdır.”