´Tek Aday´ Pakoğlu Yeniden Başkan
6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılan Genel Kurulda mevcut Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu güven tazeledi. Pakoğlu burada yaptığı konuşmada " Hiç eleştirilmeyen insanlar, aslında hiçbir şey yapmayanlardır." dedi.
Tarih: 9.10.2018 00:00:07/ 273okunma / 0yorum

Zübeyde DARENDELİ

Memur-Sen Konfederasyonu´na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanlığı´nın “Vakit Tamam Söyleyecek Sözümüz Var” teması ile icra edilen VI. Olağan Genel Kurulu Savona Otel Grand Toplantı Salonu´nda yapıldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, Divan Üyeliklerini ise Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal ile Enerji Bir Sen İl Başkanı Ali Rıza Ay yaptılar.

Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı VI. Olağan Genel Kuruluna Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan, Hizmet-İş Şube Başkanı Nihat Şimşek, Hizmet-İş Teşkilatlanma Sekreteri Zeki Şanlı, Bem-Bir-Sen Gümüşhane İl Başkanı Harun Şeker ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Bem-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Şaşmaz, Kayseri Şube Başkan Yardımcıları Ahmet Teke ve Hacı Ahmet Tan, Memur-Sen İl Başkan Vekili / Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Ömer Vatankulu, Sağlık-Sen Şube Başkanı Adem Yaşin,  Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zafer Yıldız, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal, Diyanet Sen Şube Başkanı Vahit Yiğiter, Büro Memur Sen Şube Başkanı Metin Özcan, Enerji, Bayındır Memur Sen İl Başkanı Necati Çelik, Birlik Haber Sen İl Başkanı Sami Koç, Kültür Memur Sen İl Başkanı Murat Karakuzu ile şube yönetim kurulu üyeleri, Bem-Bir-Sen delegeleri ve üyeleri katıldılar.

 

Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı 6`ıncı Olağan Genel Kurulu Savona Otel Grand Toplantı Salonu´nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasının ardından başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu," Bizler, uzun bir yola çıktığımızın, maraton koşucusu olduğumuzun bilincindeyiz.

Bizim sendikal anlayışımız taassuptan uzak, genel menfaati gözeten, güçler ayrımı yerine güç birliğini savunur. Dolayısıyla üyeleri arasında siyasi düşünce, cinsiyet ve birimler arası ayrım gözetilmesine asla müsamaha etmez. Güdümlenmiş, yozlaşmış, ideolojik sendikacılığı da reddeder.

Hülasa biz herkesin inandığı gibi yaşamasının en temel insan haklarından biri olduğunu ısrarla ve inatla savunmaya devam edeceğiz.

BEM-BİR-SEN ve MEMUR-SEN camiası olarak;

Bizler; tüm kamu çalışanlarını özlemlerine kavuşturacak sendikal mücadelede; her türlü riski almaya hazırız.

Bu doğrultuda çalışanların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmeleri için hakça bölüşüm esaslarına göre düzenlenmiş bir ücret dağılımını savunmak en temel anlayışımız olmaya devam edecektir.

Bem-Bir-Sen ailesinin fertleri olarak sorumluluğumuz çok büyüktür. Kültür ve medeniyetimizin bizlere aktarılmasında ve yaşatılmasında atalarımız nasıl bir rol üslenmişse bizlerde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz" dedi.

Pakoğlu konuşmasında şunlara yer verdi; Bizim sendikal anlayışımız; bireylerin tek başına hak aramadaki yetersizliğine karşın çalışanların örgütlenerek sivil toplum örgütlerinin her platformda oluşmasını günümüz şartlarında olmazsa olmaz gören;

Hiçbir ideoloji, parti ya da zümrenin temsilcisi olmayan kolektif aklı öne çıkarıp tüm çalışanlarımızın ve kurumumuzun genel menfaatlerini koruyup kollamayı şerefli, onurlu bir görev sayan, doğruları ısrarla ve cesaretle öneren ve savunan, yanlışın karşısında dik duran ve sizler adına her platformda erdem ve fazilet mücadelesi vererek siz üyelerimizin refah seviyesini maksimum düzeye çıkaracak bir sendikal anlayışı öngörmektedir.

Bizim sendikal anlayışımız taassuptan uzak, genel menfaati gözeten, güçler ayrımı yerine güç birliğini savunur. Dolayısıyla üyeleri arasında siyasi düşünce, cinsiyet ve birimler arası ayrım gözetilmesine asla müsamaha etmez. Güdümlenmiş, yozlaşmış, ideolojik sendikacılığı da reddeder.

Pakoğlu konuşmasına şöyle devam etti; Sendikamızın yarınlara güvenle bakabilmesi ve sendikal hareket içindeki saygın ve onurlu yerini koruyabilmesi, ellerimizin birbirine sımsıkı kenetlenmesi, dillerimizin aynı sevda sözlerini fısıldaması ve gönüllerimizin aynı duygularla dolup taşmasıyla mümkün olacaktır. Her zamankinden daha fazla bir duyarlılık, aşk, vecd ve cehd ile sendikamızı düşünmek ve sahiplenmek ve kurumsal motivasyonuna katkıda bulunmak gereklidir. Hayat bulmuş, konum bulmuş ve karşılık bulmuş bir kurum halinde devam edebilmek, sendikal anlayışımızı tamlamak, sendikal duruşumuzu sağlamlamak ve sendikal yapımızı tahkim etmekle olacaktır. Bu durum elbette ki sizler gibi; kimlik ve kişilik sahibi, dürüst ve becerikli kadrolarımızın yardım ve duasıyla sağlanacaktır. Sonsuz şükürler olsun ki, bu olağan genel kurula alnımız ak yüzümüz pak gelebilmemizi kendi marifetimiz saymadık, Yüce Allah´ın lütuf ve koruması bildik, biliyoruz ve inşallah öyle bilmeye de devam edeceğiz.

Şube Başkanı Pakoğlu konuşmasında şu hususların altını çizdi; Sendikal çalışmalarımız sırasında sağlıklı eleştirilerin yapılmaması, ilerlemenin önündeki en önemli engellerden biridir. Akıllı ve gelişmeye açık insanlar kendilerinin eleştirilmesini fırsat bilir, kendilerinde var olduğunu tespit ettikleri eksiklik, yanlışlık ve kötü alışkanlıkları ya da yanlış anlaşılmaları telafi yoluna giderler. Bu yüzden de kendilerini yersiz şekilde öven dostlarından ziyade, mantıklı ve doğru şekilde eleştiren arkadaşlarını ve dostlarını önemserler...

Hiç eleştirilmeyen insanlar, aslında hiçbir şey yapmayanlardır. Oysaki bir şeyler yapılması gerektiği halde yapmayanlar en çok eleştirilmesi gerekenlerdir. Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit de bundan faydalanan kişiler olgun ve büyük adamlardır.

Gelecek güzel günleri ve gün dönümlerini birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizle kuracağımıza olan inancım tamdır. Yeter ki gücümüzün ne kadar büyük olduğunu bilelim ve gerektiği zaman bu gücü kullanabilelim şeklinde konuştu.

Şube Başkanı Pakoğlu konuşmasında şu hususların altını kalın kalemle çizdiğini söyledi; Sendikamız çok önemli bir dönemecin eşiğinde durmaktadır.

Hayatın, siyasetin ve sendikacılığın statiği yoktur. Buna karşılık hayat, siyaset ve sendikacılık dinamik bir yapı içerir. Attığımız her adımda dengeler değişir.

Söyleyecek sözümüz var ve bunu Belediye ve Özel İdare çalışanları artık bizim ağzımızdan duyacak. Aynı hissiyatı, aynı mefkûreyi paylaşan, kamu çalışanları adına hakkı ve hukuku haykıracak, profesyonel sendikacılık ahlakını (!) değil, mazlum ve mağdurun yanında olmayı, onun sesi ve soluğu olmayı ahlak olarak benimsemiş bireyler olarak bizler, bulunduğu her ortamda, her organizasyonda hakkını arayan ve alan, haysiyetini muhafaza eden, başı dik olarak varlık iddiası taşıyan aynı ideale mensup dava adamlarıyız. Sözü duyması gerekenler, bundan sonra bizatihi, bizim üslubumuzla, bizim literatürümüzle ve bizim mefhumlarımızla kurulmuş cümlelerle ve bizim ağzımızdan duyacaklar.

Yeni bir sendikal söylem gayretlerimiz asla fantastik bir uğraş değildir. Biz bundan sonra kamu çalışanları adına, her türlü itirazımızı ve kabulümüzü,  münferit itirazlarla değil, meşru, demokratik ve hukuki bir zeminde devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve üniter yapısının tartışılmazlığı ön şartı ile teşkilatlı ve organize bir reddiye ile karşılaşacaklar. Tabi bu, her şeye ve her yapılana karşı çıkan toptancı muhalefet anlayışı demek değildir. Elbette ki memleket adına, memleket insanı adına ve nihai olarak kamu çalışanları adına olumlu bir uğraş var ise, bunun yanında olmayı ve güce güç katmayı da kendimize vazife addederiz.

Unutulmasın ki “Doğru ve hayırlı” olan kimden sadır olursa olsun, meşruiyetinden bir şey kaybetmez, burada bize düşen de destek, tasdik ve takdirdir.

Allah (cc ) bizi muvaffak kılsın ve gayretlerimizi hayra tebdil eylesin.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay yaptığı konuşmada Sivas´ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu BEM-BİR-SEN Sivas Şubesinin VI. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Turbay; “Kongreler bizler için oldukça önemli. Bu güzel günlere bizleri ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. BEM-BİR-SEN ailesi olarak gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Bu ailenin bir bireyi olmaktan çok memnunum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
TURBAY; Belediye ve Özel İdarelerde sıkıntıya sebep olan yemek kartları ile ilgili çalışmanın devam ettiğini yakın zamanda meselenin çözüme kavuşturulmasını ümit ettiğini belirtti. Çalışanların, üyelerimizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ümit ederim ki 2019 Toplu Sözleşmeleri bu sorunların halledildiği bir sözleşme olsun.
Kongrelerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkanı Mürsel Turbay ,“Tüm İslam coğrafyasının huzur ve barış içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu birlikteliğin, bu huzurun sağlanabilmesi için üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.
Ülkemizin son 10-15 yılda iyi bir ivme yakaladığını söyleyen TURBAY, “Ülke olarak kalkınmada büyük bir başarı yakaladık. Ancak kalkınma tek taraflı değildir. Toplumsal kalkınma, bireyden başlayıp topluma sirayet edecek bir şekilde ilerler. Millet olarak; daha çok çalışarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumu için çalışan bir yapıya kavuşacağız.” şeklinde konuştu.

Genel Kurulda Memur-Sen İl Başkan Vekili / Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Ömer Vatankulu selamlama konuşması yaptı.

Genel Kurula katılan delegasyondan 82 sinin oylarını alarak güven tazeleyen Pakoğlu yeniden şube başkanlığına seçildi. Genel Kurulda şube yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Şube Başkan YardımcılarıHamdi Şeker, Hasan Hüseyin Korkmaz, Bekir Gemici ve İbrahim Turan.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Aday Pakoğlu Yeniden Başkan
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
“ŞEHRİN KUZEYİNE HASTANE İNŞA EDECEĞİZ”
“ŞEHRİN KUZEYİNE HASTANE İNŞA EDECEĞİZ”
Vali Ayhan, “Sivas için sağlık alanında yeni yatırımlarımız var. Sivas İl sağlık müdürlüğü binası, Aile sağlık merkezleri ve tuzlu göl mahallelisi bölgesine orta ölçekli bir hastane yapacağız.” dedi
"Bizim Tek Sevdamız Sivas"
"Bizim Tek Sevdamız Sivas"
Sivas´ta üretime ve istihdama yönelik hazırlanan, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından destek almaya hak kazanan 3 projenin protokol imza töreni düzenlenen programla gerçekleştirildi.
14 Şubat çocukların da yüzünü güldürdü
14 Şubat çocukların da yüzünü güldürdü
14 Şubat çocukların da yüzünü güldürdü
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
Kuduzla mücadele başlatılıyor
Kuduzla mücadele başlatılıyor
Kuduz ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız yazılı bir basın açıklaması yaparak "Türkiye´de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi Uygulanmaya Başlanıyor." dedi.
Geçen Yıl 73 Bin 861 Hırsızlık Olayı Yaşandı
Geçen Yıl 73 Bin 861 Hırsızlık Olayı Yaşandı
2018 yılında yaşanan hırsızlık sayısı belli olurken, bu tür olayların en çok İstanbul, Ankara ve İzmir´de yaşandığı görüldü.
İthal et, etli ekmeğin tadını bozdu
İthal et, etli ekmeğin tadını bozdu
Sivas´ın önemli lezzetlerinden birisi olan Sivas etli ekmeğine lezzetini veren en önemli faktörün Sivas´ta yetişen hayvanların eti olduğunu söyleyen fırıncılar, ithal et ile etli ekmeğin tadı olmadığını vurguladılar.
Halk moloz yığınından şikayetçi
Halk moloz yığınından şikayetçi
Sivas´ın arka sokaklarında oluşan moloz yığını görüntü kirliliği ve pis koku oluşmasına neden oluyor.
Hayvanlar için ekmek kutusu istiyorlar
Hayvanlar için ekmek kutusu istiyorlar
Sivas´ta hayvan severler, hava şartlarından dolayı hayvanların sağlıklı beslenmeleri için şehrin belli yerlerine ekmek kutuları konulmasını istiyorlar.
Tıp Fakültesinde Görev Değişimi
Tıp Fakültesinde Görev Değişimi
Tıp Fakültesinde Görev Değişimi
"TÜDEMSAŞ daha etkin olmalıdır"
"TÜDEMSAŞ daha etkin olmalıdır"
Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Abdullah Peker ve beraberindeki heyet, TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu´nu makamında ziyaret etti.
"Siz onları fark edin, tedavi edin"
"Siz onları fark edin, tedavi edin"
Sivas Valisi Salih Ayhan´ın başkanlığında ve ilimizdeki kamu kurumları yöneticilerinin katılımıyla 2019 yılının ilk ´Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu´ toplantısı gerçekleştirildi.
Tehlike saçan binalar yıkılacak
Tehlike saçan binalar yıkılacak
Geçtiğimiz günlerde Bizim Sivas gazetesi olarak gündeme taşıdığımız “Tehlikenin farkında mısınız?” başlıklı haberimizin ardından Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi harekete geçti.
GÜÇSİYAD Nuri Demirağ´ı anma günü düzenliyor
GÜÇSİYAD Nuri Demirağ´ı anma günü düzenliyor
Demir, “Sivas´ın önemli değerlerini yapacağımız programlar ile unutmadığımızı göstermek istiyoruz.” dedi.
“Sağlıklı ve Başarılı Nesiller İçin”
“Sağlıklı ve Başarılı Nesiller İçin”
Sivas merkezde ve ilçelerde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören çocukların en az bir spor dalı ile tanışmalarını sağlayacak olan “SPOR SİVAS” projesinin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Önüne geçilemiyor
Önüne geçilemiyor
Sivas dışından gelerek, kaldırımlarda ve ev ev gezerek engelliler adına para toplayan şahısların önüne geçilemiyor. Sivas´ta faaliyet gösteren engelli dernekleri, bu tür para toplamanın usulsüz olduğunu dile getirerek itibar edilmemesini istediler.
"Vatan size minnettar"
"Vatan size minnettar"
"Vatan size minnettar"
 “SEVGİNİZİN İZİ BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ”  OLSUN!
“SEVGİNİZİN İZİ BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ” OLSUN!
Sevdiklerimize sevgimizin ifadesi olacak çok özel bir hediye arayışındayız.
“Muhtarlarımızın Talepleri İmkânlar Dâhilinde Gerçekleşecek”
“Muhtarlarımızın Talepleri İmkânlar Dâhilinde Gerçekleşecek”
“Muhtarlarımızın Talepleri İmkânlar Dâhilinde Gerçekleşecek”
Başkan Karaman´dan Taziye
Başkan Karaman´dan Taziye
Başkan Karaman´dan Taziye
Taşhan, görüntü kirliliğinde boğuluyor
Taşhan, görüntü kirliliğinde boğuluyor
Taşhan, tarihi dokusunun güzelliği ve özelliğinden çok görüntü kirliliği ile dikkat çekiyor. Giriş kapısının iki yanına konulan devasa reklam flamaları, ikinci kattaki şemsiyeler ve kolonları kapatan paçavra bezler ile ziyaretçileri karşılayan Taşhan, bu görüntü kirliliğinden kurtarılmayı bekliyor.
“İhtiyaç nerede ise biz oraya ulaşmaya çalışacağız”
“İhtiyaç nerede ise biz oraya ulaşmaya çalışacağız”
Taşel, “Yesevi Yardım Hareketi Sivas temsilciliği olarak şehrimiz için eğitim ve kültürel alanlarda faaliyetlerimiz olacak. Yesevi Yardım Hareketini Sivas´ta iyi bir yere getirmek için çalışacağız. Daha doğrusu ihtiyaç nerede ise biz oraya ulaşmaya çalışacağız.”dedi.
‘Ay Yıldız´ Mimarili Cami açılışa hazırlanıyor
‘Ay Yıldız´ Mimarili Cami açılışa hazırlanıyor
Sivas´ta yapımına 2017´de başlanan ve "ay yıldız" şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında son aşamaya gelindi.
Ava giden dolandırıcalar avlandı
Ava giden dolandırıcalar avlandı
Dolandırıcılar bu kez sert kayaya tosladı. Kendini dolandırmaya kalkan kişilere 504 TL´lik cep telefonu faturasını ödeten Sivaslı ardından haklarında suç duyurusunda bulundu
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.2601
EURO
5.9335
booked.net
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.

Kanuni Sultan Süleyman
Hiçbir kağıt parçası 7 defadan fazla ikiye katlanamaz!!

www.bizimsivas.com.tr
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59