´Tek Aday´ Pakoğlu Yeniden Başkan
6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılan Genel Kurulda mevcut Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu güven tazeledi. Pakoğlu burada yaptığı konuşmada " Hiç eleştirilmeyen insanlar, aslında hiçbir şey yapmayanlardır." dedi.
Tarih: 9.10.2018 00:00:07/ 218okunma / 0yorum

Zübeyde DARENDELİ

Memur-Sen Konfederasyonu´na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanlığı´nın “Vakit Tamam Söyleyecek Sözümüz Var” teması ile icra edilen VI. Olağan Genel Kurulu Savona Otel Grand Toplantı Salonu´nda yapıldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, Divan Üyeliklerini ise Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal ile Enerji Bir Sen İl Başkanı Ali Rıza Ay yaptılar.

Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı VI. Olağan Genel Kuruluna Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan, Hizmet-İş Şube Başkanı Nihat Şimşek, Hizmet-İş Teşkilatlanma Sekreteri Zeki Şanlı, Bem-Bir-Sen Gümüşhane İl Başkanı Harun Şeker ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Bem-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Şaşmaz, Kayseri Şube Başkan Yardımcıları Ahmet Teke ve Hacı Ahmet Tan, Memur-Sen İl Başkan Vekili / Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Ömer Vatankulu, Sağlık-Sen Şube Başkanı Adem Yaşin,  Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zafer Yıldız, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal, Diyanet Sen Şube Başkanı Vahit Yiğiter, Büro Memur Sen Şube Başkanı Metin Özcan, Enerji, Bayındır Memur Sen İl Başkanı Necati Çelik, Birlik Haber Sen İl Başkanı Sami Koç, Kültür Memur Sen İl Başkanı Murat Karakuzu ile şube yönetim kurulu üyeleri, Bem-Bir-Sen delegeleri ve üyeleri katıldılar.

 

Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı 6`ıncı Olağan Genel Kurulu Savona Otel Grand Toplantı Salonu´nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasının ardından başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu," Bizler, uzun bir yola çıktığımızın, maraton koşucusu olduğumuzun bilincindeyiz.

Bizim sendikal anlayışımız taassuptan uzak, genel menfaati gözeten, güçler ayrımı yerine güç birliğini savunur. Dolayısıyla üyeleri arasında siyasi düşünce, cinsiyet ve birimler arası ayrım gözetilmesine asla müsamaha etmez. Güdümlenmiş, yozlaşmış, ideolojik sendikacılığı da reddeder.

Hülasa biz herkesin inandığı gibi yaşamasının en temel insan haklarından biri olduğunu ısrarla ve inatla savunmaya devam edeceğiz.

BEM-BİR-SEN ve MEMUR-SEN camiası olarak;

Bizler; tüm kamu çalışanlarını özlemlerine kavuşturacak sendikal mücadelede; her türlü riski almaya hazırız.

Bu doğrultuda çalışanların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmeleri için hakça bölüşüm esaslarına göre düzenlenmiş bir ücret dağılımını savunmak en temel anlayışımız olmaya devam edecektir.

Bem-Bir-Sen ailesinin fertleri olarak sorumluluğumuz çok büyüktür. Kültür ve medeniyetimizin bizlere aktarılmasında ve yaşatılmasında atalarımız nasıl bir rol üslenmişse bizlerde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz" dedi.

Pakoğlu konuşmasında şunlara yer verdi; Bizim sendikal anlayışımız; bireylerin tek başına hak aramadaki yetersizliğine karşın çalışanların örgütlenerek sivil toplum örgütlerinin her platformda oluşmasını günümüz şartlarında olmazsa olmaz gören;

Hiçbir ideoloji, parti ya da zümrenin temsilcisi olmayan kolektif aklı öne çıkarıp tüm çalışanlarımızın ve kurumumuzun genel menfaatlerini koruyup kollamayı şerefli, onurlu bir görev sayan, doğruları ısrarla ve cesaretle öneren ve savunan, yanlışın karşısında dik duran ve sizler adına her platformda erdem ve fazilet mücadelesi vererek siz üyelerimizin refah seviyesini maksimum düzeye çıkaracak bir sendikal anlayışı öngörmektedir.

Bizim sendikal anlayışımız taassuptan uzak, genel menfaati gözeten, güçler ayrımı yerine güç birliğini savunur. Dolayısıyla üyeleri arasında siyasi düşünce, cinsiyet ve birimler arası ayrım gözetilmesine asla müsamaha etmez. Güdümlenmiş, yozlaşmış, ideolojik sendikacılığı da reddeder.

Pakoğlu konuşmasına şöyle devam etti; Sendikamızın yarınlara güvenle bakabilmesi ve sendikal hareket içindeki saygın ve onurlu yerini koruyabilmesi, ellerimizin birbirine sımsıkı kenetlenmesi, dillerimizin aynı sevda sözlerini fısıldaması ve gönüllerimizin aynı duygularla dolup taşmasıyla mümkün olacaktır. Her zamankinden daha fazla bir duyarlılık, aşk, vecd ve cehd ile sendikamızı düşünmek ve sahiplenmek ve kurumsal motivasyonuna katkıda bulunmak gereklidir. Hayat bulmuş, konum bulmuş ve karşılık bulmuş bir kurum halinde devam edebilmek, sendikal anlayışımızı tamlamak, sendikal duruşumuzu sağlamlamak ve sendikal yapımızı tahkim etmekle olacaktır. Bu durum elbette ki sizler gibi; kimlik ve kişilik sahibi, dürüst ve becerikli kadrolarımızın yardım ve duasıyla sağlanacaktır. Sonsuz şükürler olsun ki, bu olağan genel kurula alnımız ak yüzümüz pak gelebilmemizi kendi marifetimiz saymadık, Yüce Allah´ın lütuf ve koruması bildik, biliyoruz ve inşallah öyle bilmeye de devam edeceğiz.

Şube Başkanı Pakoğlu konuşmasında şu hususların altını çizdi; Sendikal çalışmalarımız sırasında sağlıklı eleştirilerin yapılmaması, ilerlemenin önündeki en önemli engellerden biridir. Akıllı ve gelişmeye açık insanlar kendilerinin eleştirilmesini fırsat bilir, kendilerinde var olduğunu tespit ettikleri eksiklik, yanlışlık ve kötü alışkanlıkları ya da yanlış anlaşılmaları telafi yoluna giderler. Bu yüzden de kendilerini yersiz şekilde öven dostlarından ziyade, mantıklı ve doğru şekilde eleştiren arkadaşlarını ve dostlarını önemserler...

Hiç eleştirilmeyen insanlar, aslında hiçbir şey yapmayanlardır. Oysaki bir şeyler yapılması gerektiği halde yapmayanlar en çok eleştirilmesi gerekenlerdir. Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit de bundan faydalanan kişiler olgun ve büyük adamlardır.

Gelecek güzel günleri ve gün dönümlerini birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizle kuracağımıza olan inancım tamdır. Yeter ki gücümüzün ne kadar büyük olduğunu bilelim ve gerektiği zaman bu gücü kullanabilelim şeklinde konuştu.

Şube Başkanı Pakoğlu konuşmasında şu hususların altını kalın kalemle çizdiğini söyledi; Sendikamız çok önemli bir dönemecin eşiğinde durmaktadır.

Hayatın, siyasetin ve sendikacılığın statiği yoktur. Buna karşılık hayat, siyaset ve sendikacılık dinamik bir yapı içerir. Attığımız her adımda dengeler değişir.

Söyleyecek sözümüz var ve bunu Belediye ve Özel İdare çalışanları artık bizim ağzımızdan duyacak. Aynı hissiyatı, aynı mefkûreyi paylaşan, kamu çalışanları adına hakkı ve hukuku haykıracak, profesyonel sendikacılık ahlakını (!) değil, mazlum ve mağdurun yanında olmayı, onun sesi ve soluğu olmayı ahlak olarak benimsemiş bireyler olarak bizler, bulunduğu her ortamda, her organizasyonda hakkını arayan ve alan, haysiyetini muhafaza eden, başı dik olarak varlık iddiası taşıyan aynı ideale mensup dava adamlarıyız. Sözü duyması gerekenler, bundan sonra bizatihi, bizim üslubumuzla, bizim literatürümüzle ve bizim mefhumlarımızla kurulmuş cümlelerle ve bizim ağzımızdan duyacaklar.

Yeni bir sendikal söylem gayretlerimiz asla fantastik bir uğraş değildir. Biz bundan sonra kamu çalışanları adına, her türlü itirazımızı ve kabulümüzü,  münferit itirazlarla değil, meşru, demokratik ve hukuki bir zeminde devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve üniter yapısının tartışılmazlığı ön şartı ile teşkilatlı ve organize bir reddiye ile karşılaşacaklar. Tabi bu, her şeye ve her yapılana karşı çıkan toptancı muhalefet anlayışı demek değildir. Elbette ki memleket adına, memleket insanı adına ve nihai olarak kamu çalışanları adına olumlu bir uğraş var ise, bunun yanında olmayı ve güce güç katmayı da kendimize vazife addederiz.

Unutulmasın ki “Doğru ve hayırlı” olan kimden sadır olursa olsun, meşruiyetinden bir şey kaybetmez, burada bize düşen de destek, tasdik ve takdirdir.

Allah (cc ) bizi muvaffak kılsın ve gayretlerimizi hayra tebdil eylesin.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay yaptığı konuşmada Sivas´ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu BEM-BİR-SEN Sivas Şubesinin VI. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Turbay; “Kongreler bizler için oldukça önemli. Bu güzel günlere bizleri ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. BEM-BİR-SEN ailesi olarak gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Bu ailenin bir bireyi olmaktan çok memnunum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
TURBAY; Belediye ve Özel İdarelerde sıkıntıya sebep olan yemek kartları ile ilgili çalışmanın devam ettiğini yakın zamanda meselenin çözüme kavuşturulmasını ümit ettiğini belirtti. Çalışanların, üyelerimizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ümit ederim ki 2019 Toplu Sözleşmeleri bu sorunların halledildiği bir sözleşme olsun.
Kongrelerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkanı Mürsel Turbay ,“Tüm İslam coğrafyasının huzur ve barış içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu birlikteliğin, bu huzurun sağlanabilmesi için üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.
Ülkemizin son 10-15 yılda iyi bir ivme yakaladığını söyleyen TURBAY, “Ülke olarak kalkınmada büyük bir başarı yakaladık. Ancak kalkınma tek taraflı değildir. Toplumsal kalkınma, bireyden başlayıp topluma sirayet edecek bir şekilde ilerler. Millet olarak; daha çok çalışarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumu için çalışan bir yapıya kavuşacağız.” şeklinde konuştu.

Genel Kurulda Memur-Sen İl Başkan Vekili / Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Ömer Vatankulu selamlama konuşması yaptı.

Genel Kurula katılan delegasyondan 82 sinin oylarını alarak güven tazeleyen Pakoğlu yeniden şube başkanlığına seçildi. Genel Kurulda şube yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Şube Başkan YardımcılarıHamdi Şeker, Hasan Hüseyin Korkmaz, Bekir Gemici ve İbrahim Turan.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Aday Pakoğlu Yeniden Başkan
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Prof. Dr. Tatar; Türk Yerbilimleri Dergisi´nin Başeditörü Oldu
Prof. Dr. Tatar; Türk Yerbilimleri Dergisi´nin Başeditörü Oldu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bilimsel düzeyini yükseltmek doğrultusunda çalışmalarına devam eden akademisyenleri Türkiye´nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendiriliyor.
Kaya;Bakım Müdürlüğünü  Yerinde İnceledi
Kaya;Bakım Müdürlüğünü Yerinde İnceledi
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Özel İdaresi ek binada bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak, kurum personelleri ile bir araya geldi.
Erdoğan ikinci 100 günlük hedefleri açıkladı
Erdoğan ikinci 100 günlük hedefleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi´nin ikinci 100 günlük icraat programını tanıttı.
“Vatandaşlar bizlere ulaşabilirler”
“Vatandaşlar bizlere ulaşabilirler”
Seçim İl Müdürü Mehmet Özkan gazetemize iadeyi ziyarette bulundu.
Karla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Karla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Sivas´ta görülebilecek yoğun kar yağışlarının öncesinde, ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, karla mücadelede gerekli önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların masaya yatırılması için 2018-2019 ‘Karla Mücadele Toplantısı´ Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.
Ayhan; Gemerek´te İncelemelerde Bulundu
Ayhan; Gemerek´te İncelemelerde Bulundu
Sivas Valisi Salih Ayhan, Gemerek ilçesini ziyaret ederek çeşitli programlara katıldı ve ziyaretlerde bulundu.
Hak ettiği görüntüye kavuştu
Hak ettiği görüntüye kavuştu
Bir hafta önce akşam saatlerinde belediye ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilen Şehit Adem Yavuz Çeşmesi hak ettiği görüntüye kavuştu
“48 bin 974 adet başvuru yapıldı”
“48 bin 974 adet başvuru yapıldı”
Sivas Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, “İmar barışı uygulamasından İl merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere toplam 48 bin 974 adet başvuru yapılmış olup, bu başvurular sonucunda, 30 milyon 352 bin 593 lira 70 kuruş para yatırılarak 13 bin 079 adet belge alınmıştır.” dedi.
Öğrencilerden Gazetemize Ziyaret
Öğrencilerden Gazetemize Ziyaret
Sivas Özel Çözüm Koleji öğrencileri öğretmenleri eşliliğinde gazetemizi ziyaret ederek gazetecilik mesleği ve gazetemiz hakkında merak ettikleri birçok konuyu öğrenmeye çalıştılar.
Yine su borusu patladı!..
Yine su borusu patladı!..
Atatürk Caddesi´nde SİBESKİ´ye ait ana su borusu patladı
Neden göz yumuluyor?
Neden göz yumuluyor?
Neden göz yumuluyor?
Narkotik Sokak Operasyonları Devam Ediyor
Narkotik Sokak Operasyonları Devam Ediyor
Narkotik Sokak Operasyonları Devam Ediyor
"Ülkemizin kendi elindedir"
"Ülkemizin kendi elindedir"
12-18 Aralık 2018 Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası dolayısıyla Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Mihriban Geldi bir basın açıklaması yaptı. Geldi; " Bizler, yerli üretim yerli tüketim ve milli kalkınmanın hayat bulması için çalışıyoruz. Ülkemizin Saadet´i, dışarıda değil yine ülkemizin kendi elindedir." dedi.
Turkcell´den yepyeni bir GNÇ
Turkcell´den yepyeni bir GNÇ
Turkcell gençleri özel içeriklerle buluşturduğu GNÇ uygulamasını yeniledi
"Umarım bu sevinç ve gurur artarak devam eder"
"Umarım bu sevinç ve gurur artarak devam eder"
"Umarım bu sevinç ve gurur artarak devam eder"
Ayhan; sorunları dinlemeye devam ediyor
Ayhan; sorunları dinlemeye devam ediyor
Sivas Valisi Salih Ayhan, Makamında Sivas Halkını Misafir Etmeye Devam Ederken Sorunları Dinlemeye Devam Ediyor
Ayhan, Yatırımları Yerinde İnceledi
Ayhan, Yatırımları Yerinde İnceledi
Sivas, kamu binalarının yenilenmesi ve eğitimin fiziki alt yapısının güçlendirilmesi yönünde önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan, projeleri yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere bir dizi temaslarda bulundu.
Havamız kirleniyor
Havamız kirleniyor
Sivas merkezde 3 adet bulunan ´Ulusal Hava Kalite İzleme´ istasyonlarından elde edilen verilerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, Kış aylarının gelmesi ile birlikte, Sivas merkezde hava kirliliği 50 ile100 mikrogram arasında orta değerde seyretmekte.
Birkaç Günde Yardım Topladılar
Birkaç Günde Yardım Topladılar
Akademi Yeni Çizgi Okullarını 2. Sınıf öğrencileri, gıda, temizlik ürünü, oyuncak ve benzeri gibi yardımlar toplayarak Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.
Yekeler´e, YÖK´den Görev
Yekeler´e, YÖK´den Görev
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve akademisyenleri yaptığı çalışmalarla sadece ilimizde değil ülke sathında da dikkat çekiyor.
Milli güreşçi Taha Akgül AA´nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Milli güreşçi Taha Akgül AA´nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Milli güreşçi Taha Akgül AA´nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
Hepimiz ölümün nişanlısıyız?

CENAP ŞEHABETTİN
Coşkun GÖKKUŞ
Coşkun GÖKKUŞ
YILDIZ OLMAK MI ZOR, YILDIZ KALMAK MI?
Yusuf Ziya Ünsal
Yusuf Ziya Ünsal
Poşetleri bırakın giydiklerimize bakın!
D. Mehmet Doğan
D. Mehmet Doğan
Destur, Dedem Korkud!
Ahmet ÖZDEMİR
Ahmet ÖZDEMİR
Ali Can
Kemal Öztürk
Kemal Öztürk
Gençlerin en büyük sorunu: Amaçsızlık/Hedefsizlik
BERAT DEMİRCİ
BERAT DEMİRCİ
KÖY TÜKENDİ TOPRAĞIMIZI KURTARIN!
Prof. Mustafa Çağrıcı
Prof. Mustafa Çağrıcı
Din eğitimimiz: Bin yıl önce, bin yıl sonra
İbrahim KAHVECİ
İbrahim KAHVECİ
Verim düşüren büyüme
Mehmet Şevket EYGİ
Mehmet Şevket EYGİ
Sekiz dersten kırık almış üst sınıfa geçiyor
Gülşah Akkaş Yaman
Gülşah Akkaş Yaman
Ümit kesmeyin;
İBRAHİM TENEKECİ
İBRAHİM TENEKECİ
İyilik yolunda olmak
MUSTAFA KUTLU
MUSTAFA KUTLU
Bilenlerle bilmeyenler
İsmail Dursun
İsmail Dursun
Vali Salih Ayhan´ın Sivasspor Projesi
Yusuf Ziya Cömert
Yusuf Ziya Cömert
Biraz daha teori çalışalım
YUSUF KAPLAN
YUSUF KAPLAN
Rağmen Tavrı ve Nebevî Şahitlik Yolculuğu
Beşir Ayvazoğlu
Beşir Ayvazoğlu
Müslüm Baba
Ö. EMİR DOĞAN
Ö. EMİR DOĞAN
EV ÖDEVİ Mİ!...
Aydın Ünal
Aydın Ünal
Aday belirlemek artık kolay değil
Salih Tuna
Salih Tuna
Kadir Mısırlıoğlu´nun fesi, PKK´nın kalpağı
Selahattin Çerik
Selahattin Çerik
Şükürname!
Müjgan Üçer
Müjgan Üçer
SİVAS HALAYINA DURAN GENÇLER
Muzaffer Gücer
Muzaffer Gücer
SİVASIN ÇERMİKLERİ
Osman Nuri Kesici
Osman Nuri Kesici
25 Eylül Dünya Eczacılar günü...
Mahmut Erol Kılıç
Mahmut Erol Kılıç
Bilgilendirme notu
Muhsin Kaya
Muhsin Kaya
SİVAS´A SELAM YOLA DEVAM
Talha Gurbetçi
Talha Gurbetçi
OSMANLICAYA SAHİP ÇIKALIM
Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
DÜŞMANIYIM ASALETİN KELİMELERDE BİLE”
Sami Akkuş
Sami Akkuş
DUA EDİN...
Ergün Diler
Ergün Diler
Kıbrıs planı
Gülşah YARLI
Gülşah YARLI
Sezona veda
Fikret ÜNSAL
Fikret ÜNSAL
DEDİKODUSU ÇIKARSA OLUR
Aziz Erdoğan
Aziz Erdoğan
ÇANAKKALE RUHU DÜNDEN DİRİDİR
Zübeyir Kamil Akkaya
Zübeyir Kamil Akkaya
Batı´ya Doğru - Taklit Bitti, Tahkik Başladı!
Salih Şahin
Salih Şahin
OSMANLI ARAPLARI NASIL SÖMÜRDÜ!
S. Emrah GÖKTAŞI
S. Emrah GÖKTAŞI
Sivil toplum
Osman Nuri KESİCİ
Osman Nuri KESİCİ