´Tek Aday´ Pakoğlu Yeniden Başkan
6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılan Genel Kurulda mevcut Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu güven tazeledi. Pakoğlu burada yaptığı konuşmada " Hiç eleştirilmeyen insanlar, aslında hiçbir şey yapmayanlardır." dedi.
Tarih: 9.10.2018 00:00:07/ 122okunma / 0yorum

Zübeyde DARENDELİ

Memur-Sen Konfederasyonu´na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanlığı´nın “Vakit Tamam Söyleyecek Sözümüz Var” teması ile icra edilen VI. Olağan Genel Kurulu Savona Otel Grand Toplantı Salonu´nda yapıldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, Divan Üyeliklerini ise Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal ile Enerji Bir Sen İl Başkanı Ali Rıza Ay yaptılar.

Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı VI. Olağan Genel Kuruluna Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Ceyhan, Hizmet-İş Şube Başkanı Nihat Şimşek, Hizmet-İş Teşkilatlanma Sekreteri Zeki Şanlı, Bem-Bir-Sen Gümüşhane İl Başkanı Harun Şeker ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Bem-Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Mehmet Şaşmaz, Kayseri Şube Başkan Yardımcıları Ahmet Teke ve Hacı Ahmet Tan, Memur-Sen İl Başkan Vekili / Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Ömer Vatankulu, Sağlık-Sen Şube Başkanı Adem Yaşin,  Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Zafer Yıldız, Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal, Diyanet Sen Şube Başkanı Vahit Yiğiter, Büro Memur Sen Şube Başkanı Metin Özcan, Enerji, Bayındır Memur Sen İl Başkanı Necati Çelik, Birlik Haber Sen İl Başkanı Sami Koç, Kültür Memur Sen İl Başkanı Murat Karakuzu ile şube yönetim kurulu üyeleri, Bem-Bir-Sen delegeleri ve üyeleri katıldılar.

 

Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı 6`ıncı Olağan Genel Kurulu Savona Otel Grand Toplantı Salonu´nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasının ardından başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu," Bizler, uzun bir yola çıktığımızın, maraton koşucusu olduğumuzun bilincindeyiz.

Bizim sendikal anlayışımız taassuptan uzak, genel menfaati gözeten, güçler ayrımı yerine güç birliğini savunur. Dolayısıyla üyeleri arasında siyasi düşünce, cinsiyet ve birimler arası ayrım gözetilmesine asla müsamaha etmez. Güdümlenmiş, yozlaşmış, ideolojik sendikacılığı da reddeder.

Hülasa biz herkesin inandığı gibi yaşamasının en temel insan haklarından biri olduğunu ısrarla ve inatla savunmaya devam edeceğiz.

BEM-BİR-SEN ve MEMUR-SEN camiası olarak;

Bizler; tüm kamu çalışanlarını özlemlerine kavuşturacak sendikal mücadelede; her türlü riski almaya hazırız.

Bu doğrultuda çalışanların insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmeleri için hakça bölüşüm esaslarına göre düzenlenmiş bir ücret dağılımını savunmak en temel anlayışımız olmaya devam edecektir.

Bem-Bir-Sen ailesinin fertleri olarak sorumluluğumuz çok büyüktür. Kültür ve medeniyetimizin bizlere aktarılmasında ve yaşatılmasında atalarımız nasıl bir rol üslenmişse bizlerde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz" dedi.

Pakoğlu konuşmasında şunlara yer verdi; Bizim sendikal anlayışımız; bireylerin tek başına hak aramadaki yetersizliğine karşın çalışanların örgütlenerek sivil toplum örgütlerinin her platformda oluşmasını günümüz şartlarında olmazsa olmaz gören;

Hiçbir ideoloji, parti ya da zümrenin temsilcisi olmayan kolektif aklı öne çıkarıp tüm çalışanlarımızın ve kurumumuzun genel menfaatlerini koruyup kollamayı şerefli, onurlu bir görev sayan, doğruları ısrarla ve cesaretle öneren ve savunan, yanlışın karşısında dik duran ve sizler adına her platformda erdem ve fazilet mücadelesi vererek siz üyelerimizin refah seviyesini maksimum düzeye çıkaracak bir sendikal anlayışı öngörmektedir.

Bizim sendikal anlayışımız taassuptan uzak, genel menfaati gözeten, güçler ayrımı yerine güç birliğini savunur. Dolayısıyla üyeleri arasında siyasi düşünce, cinsiyet ve birimler arası ayrım gözetilmesine asla müsamaha etmez. Güdümlenmiş, yozlaşmış, ideolojik sendikacılığı da reddeder.

Pakoğlu konuşmasına şöyle devam etti; Sendikamızın yarınlara güvenle bakabilmesi ve sendikal hareket içindeki saygın ve onurlu yerini koruyabilmesi, ellerimizin birbirine sımsıkı kenetlenmesi, dillerimizin aynı sevda sözlerini fısıldaması ve gönüllerimizin aynı duygularla dolup taşmasıyla mümkün olacaktır. Her zamankinden daha fazla bir duyarlılık, aşk, vecd ve cehd ile sendikamızı düşünmek ve sahiplenmek ve kurumsal motivasyonuna katkıda bulunmak gereklidir. Hayat bulmuş, konum bulmuş ve karşılık bulmuş bir kurum halinde devam edebilmek, sendikal anlayışımızı tamlamak, sendikal duruşumuzu sağlamlamak ve sendikal yapımızı tahkim etmekle olacaktır. Bu durum elbette ki sizler gibi; kimlik ve kişilik sahibi, dürüst ve becerikli kadrolarımızın yardım ve duasıyla sağlanacaktır. Sonsuz şükürler olsun ki, bu olağan genel kurula alnımız ak yüzümüz pak gelebilmemizi kendi marifetimiz saymadık, Yüce Allah´ın lütuf ve koruması bildik, biliyoruz ve inşallah öyle bilmeye de devam edeceğiz.

Şube Başkanı Pakoğlu konuşmasında şu hususların altını çizdi; Sendikal çalışmalarımız sırasında sağlıklı eleştirilerin yapılmaması, ilerlemenin önündeki en önemli engellerden biridir. Akıllı ve gelişmeye açık insanlar kendilerinin eleştirilmesini fırsat bilir, kendilerinde var olduğunu tespit ettikleri eksiklik, yanlışlık ve kötü alışkanlıkları ya da yanlış anlaşılmaları telafi yoluna giderler. Bu yüzden de kendilerini yersiz şekilde öven dostlarından ziyade, mantıklı ve doğru şekilde eleştiren arkadaşlarını ve dostlarını önemserler...

Hiç eleştirilmeyen insanlar, aslında hiçbir şey yapmayanlardır. Oysaki bir şeyler yapılması gerektiği halde yapmayanlar en çok eleştirilmesi gerekenlerdir. Denetlendiği vakit sevinen, eleştirildiği vakit de bundan faydalanan kişiler olgun ve büyük adamlardır.

Gelecek güzel günleri ve gün dönümlerini birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizle kuracağımıza olan inancım tamdır. Yeter ki gücümüzün ne kadar büyük olduğunu bilelim ve gerektiği zaman bu gücü kullanabilelim şeklinde konuştu.

Şube Başkanı Pakoğlu konuşmasında şu hususların altını kalın kalemle çizdiğini söyledi; Sendikamız çok önemli bir dönemecin eşiğinde durmaktadır.

Hayatın, siyasetin ve sendikacılığın statiği yoktur. Buna karşılık hayat, siyaset ve sendikacılık dinamik bir yapı içerir. Attığımız her adımda dengeler değişir.

Söyleyecek sözümüz var ve bunu Belediye ve Özel İdare çalışanları artık bizim ağzımızdan duyacak. Aynı hissiyatı, aynı mefkûreyi paylaşan, kamu çalışanları adına hakkı ve hukuku haykıracak, profesyonel sendikacılık ahlakını (!) değil, mazlum ve mağdurun yanında olmayı, onun sesi ve soluğu olmayı ahlak olarak benimsemiş bireyler olarak bizler, bulunduğu her ortamda, her organizasyonda hakkını arayan ve alan, haysiyetini muhafaza eden, başı dik olarak varlık iddiası taşıyan aynı ideale mensup dava adamlarıyız. Sözü duyması gerekenler, bundan sonra bizatihi, bizim üslubumuzla, bizim literatürümüzle ve bizim mefhumlarımızla kurulmuş cümlelerle ve bizim ağzımızdan duyacaklar.

Yeni bir sendikal söylem gayretlerimiz asla fantastik bir uğraş değildir. Biz bundan sonra kamu çalışanları adına, her türlü itirazımızı ve kabulümüzü,  münferit itirazlarla değil, meşru, demokratik ve hukuki bir zeminde devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve üniter yapısının tartışılmazlığı ön şartı ile teşkilatlı ve organize bir reddiye ile karşılaşacaklar. Tabi bu, her şeye ve her yapılana karşı çıkan toptancı muhalefet anlayışı demek değildir. Elbette ki memleket adına, memleket insanı adına ve nihai olarak kamu çalışanları adına olumlu bir uğraş var ise, bunun yanında olmayı ve güce güç katmayı da kendimize vazife addederiz.

Unutulmasın ki “Doğru ve hayırlı” olan kimden sadır olursa olsun, meşruiyetinden bir şey kaybetmez, burada bize düşen de destek, tasdik ve takdirdir.

Allah (cc ) bizi muvaffak kılsın ve gayretlerimizi hayra tebdil eylesin.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay yaptığı konuşmada Sivas´ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu BEM-BİR-SEN Sivas Şubesinin VI. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Turbay; “Kongreler bizler için oldukça önemli. Bu güzel günlere bizleri ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. BEM-BİR-SEN ailesi olarak gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Bu ailenin bir bireyi olmaktan çok memnunum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
TURBAY; Belediye ve Özel İdarelerde sıkıntıya sebep olan yemek kartları ile ilgili çalışmanın devam ettiğini yakın zamanda meselenin çözüme kavuşturulmasını ümit ettiğini belirtti. Çalışanların, üyelerimizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ümit ederim ki 2019 Toplu Sözleşmeleri bu sorunların halledildiği bir sözleşme olsun.
Kongrelerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşanması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkanı Mürsel Turbay ,“Tüm İslam coğrafyasının huzur ve barış içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu birlikteliğin, bu huzurun sağlanabilmesi için üzerimize düşen vazifeleri en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.
Ülkemizin son 10-15 yılda iyi bir ivme yakaladığını söyleyen TURBAY, “Ülke olarak kalkınmada büyük bir başarı yakaladık. Ancak kalkınma tek taraflı değildir. Toplumsal kalkınma, bireyden başlayıp topluma sirayet edecek bir şekilde ilerler. Millet olarak; daha çok çalışarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumu için çalışan bir yapıya kavuşacağız.” şeklinde konuştu.

Genel Kurulda Memur-Sen İl Başkan Vekili / Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Ömer Vatankulu selamlama konuşması yaptı.

Genel Kurula katılan delegasyondan 82 sinin oylarını alarak güven tazeleyen Pakoğlu yeniden şube başkanlığına seçildi. Genel Kurulda şube yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Şube Başkan YardımcılarıHamdi Şeker, Hasan Hüseyin Korkmaz, Bekir Gemici ve İbrahim Turan.
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Aday Pakoğlu Yeniden Başkan
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Mobese kameraları yenileniyor
Mobese kameraları yenileniyor
Mobese kameraları yenileniyor
Otomobilin motoruna sıkışan kediyi sahiplendi
Otomobilin motoruna sıkışan kediyi sahiplendi
Sivas´ta lise öğrencisi genç kız, bir otomobilin motor kısmına sıkışan ve kurtarılmasına yardım ettiği kediyi sahiplendi
Kanserli kedi tedavi için İstanbul´a gönderildi
Kanserli kedi tedavi için İstanbul´a gönderildi
Sivas´ın Suşehri ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle ağız ve burun kısmının bir bölümünü kaybeden sokak kedisi, duyarlı vatandaşların girişimleri sonucu tedavisi için uçakla İstanbul´a gönderildi
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Kümeste bulunan kınalı keklikler doğaya salındı
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
 ‘Dünya Gıda Günü´
‘Dünya Gıda Günü´
‘Dünya Gıda Günü´
Sivas Valisi´nden "Stokçuluk" uyarısı
Sivas Valisi´nden "Stokçuluk" uyarısı
Sivas Valisi Davut Gül, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilemeyeceğini, meslek kuruluşları tarafından belirlenen fiyatlar üzerinde satış yapılamayacağını belirterek, "Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesi ve stokçuluk yapılmaz." dedi.
Valilikten genelgeli uyarı
Valilikten genelgeli uyarı
Sivas Valiliğinden yazılı açıklama yapılarak dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç yapmaya çalışan bazı taksici ve stoklama, zam yapan esnafa genelgeli uyarıda bulunuldu.
Askıda Ekmek Futbol Turnuvası fikstür çekilişi gerçekleşti
Askıda Ekmek Futbol Turnuvası fikstür çekilişi gerçekleşti
Kurumlar futbol oynayacak, CK Enerji Çamlıbel Elektrik, toplam 8 bin 500 ekmeği askıya bırakacak.
TGF yeniden Karaca dedi
TGF yeniden Karaca dedi
Türkiye Gazeteciler Federasyonu´nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu, Ankara Etap Altıneli Otel´de pazar günü gerçekleştirildi. 103 oy alan Yılmaz Karaca yeniden genel başkan seçildi.
"Tarım Kredi Kooperatifi´nin Dengeleyici Bir Rolü Var"
"Tarım Kredi Kooperatifi´nin Dengeleyici Bir Rolü Var"
"Tarım Kredi Kooperatifi´nin Dengeleyici Bir Rolü Var"
Turşular Hazır
Turşular Hazır
Turşular Hazır
SGC Yazıcıoğlu´nu Unutmadı
SGC Yazıcıoğlu´nu Unutmadı
SGC Yazıcıoğlu´nu Unutmadı
Avukat Hacı Yılmaz Demir Baro Başkanı oldu
Avukat Hacı Yılmaz Demir Baro Başkanı oldu
Sivas barosu sosyal tesislerinde gerçekleşen, Sivas Baro Başkanlığı olağan genel kurul seçimleri için 3 aday yarıştı.
"Tarımın yükü kadınların sırtında”
"Tarımın yükü kadınların sırtında”
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: -“2,5 milyon kadın çiftçimiz, günde 16-17 saat çalışıyor, üretime omuz veriyor, ülkenin gıda güvencesini sağlıyor”
Madagaskar Sirki Sivas´ta
Madagaskar Sirki Sivas´ta
Her yıl gösterileriyle çocukları mutlu eden uluslararası Madagaskar Sirki Sivas´a geldi
Kelliğe çözüm protez saç artık Sivas´ta
Kelliğe çözüm protez saç artık Sivas´ta
Kelliğe çözüm protez saç artık Sivas´ta
İsteyene iş var
İsteyene iş var
İsteyene iş var
İPL Lazer Ve Diyot Lazer Kursu Verilecek
İPL Lazer Ve Diyot Lazer Kursu Verilecek
İPL Lazer Ve Diyot Lazer Kursu Verilecek
“Bahane Üretmeye Değil, Çözüm Üretmeye Geldik”
“Bahane Üretmeye Değil, Çözüm Üretmeye Geldik”
Doğanşar ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Sivas İl özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, “köylümüzün talebi olan yol ihtiyacını yerinde tespit ettik. Yol çalışmalarını yerinde denetledik. Köylerimize kazandırılan parke çalışmalarını da inceledik. Kısacası biz köylerimize , bahane üretmeye değil, çözüm üretmeye geldik.” dedi.
“Birlik İçin Öncülük Etmek Gerek”
“Birlik İçin Öncülük Etmek Gerek”
Sivas´ta görev yapan basın çalışanları Grand köşe düğün salonundan bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdiler.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59
Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır

Hz. Muhammed
Prof. Mustafa Çağrıcı
Prof. Mustafa Çağrıcı
İnsan olmak / İnsan kalmak
Yusuf Ziya Cömert
Yusuf Ziya Cömert
Kaşıkçı suikasti: Böyle bir şey olamaz!
Mehmet Şevket EYGİ
Mehmet Şevket EYGİ
Akılsız yapan akıllı telefon
Beşir Ayvazoğlu
Beşir Ayvazoğlu
Millet bahçeleri ve Gülhane Parkı
Ahmet ÖZDEMİR
Ahmet ÖZDEMİR
MAVİ SU AK KÖPÜKLÜ SU
İBRAHİM TENEKECİ
İBRAHİM TENEKECİ
Mecburi istikamet
YUSUF KAPLAN
YUSUF KAPLAN
Din´e uyacağız, din´i kendimize uydurmayacağız...
İbrahim KAHVECİ
İbrahim KAHVECİ
Suçlu ürünler listesi
Yusuf Ziya Ünsal
Yusuf Ziya Ünsal
DEDİKODU
Ö. EMİR DOĞAN
Ö. EMİR DOĞAN
HOMO DÜT DÜTÜS*
BERAT DEMİRCİ
BERAT DEMİRCİ
“MUHALİF DAMGASI” VE ÖTEKİLEŞTİRMENİN HİYERARŞİSİ
Aydın Ünal
Aydın Ünal
Hicaz´ı nasıl kaybettik?
Gülşah Akkaş Yaman
Gülşah Akkaş Yaman
İçindeki Çocuğun Ellerini Bırakma
MUSTAFA KUTLU
MUSTAFA KUTLU
MADALYA
İsmail Dursun
İsmail Dursun
Kaleci ve Savunma Hataları
Salih Tuna
Salih Tuna
Türk ekonomisi McKinsey´e mi emanet edildi?
Osman Nuri Kesici
Osman Nuri Kesici
25 Eylül Dünya Eczacılar günü...
Selahattin Çerik
Selahattin Çerik
Zincir
Kemal Öztürk
Kemal Öztürk
20 milyar doların peşinde...
Müjgan Üçer
Müjgan Üçer
ÇOCUĞU NE OKUTUR?
Mahmut Erol Kılıç
Mahmut Erol Kılıç
Bilgilendirme notu
Muhsin Kaya
Muhsin Kaya
SİVAS´A SELAM YOLA DEVAM
Talha Gurbetçi
Talha Gurbetçi
OSMANLICAYA SAHİP ÇIKALIM
Muzaffer Gücer
Muzaffer Gücer
BİR ÖĞRETMENİN ESERİ
Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
DÜŞMANIYIM ASALETİN KELİMELERDE BİLE”
Sami Akkuş
Sami Akkuş
DUA EDİN...
Ergün Diler
Ergün Diler
Kıbrıs planı
Gülşah YARLI
Gülşah YARLI
Sezona veda
Fikret ÜNSAL
Fikret ÜNSAL
DEDİKODUSU ÇIKARSA OLUR
Aziz Erdoğan
Aziz Erdoğan
ÇANAKKALE RUHU DÜNDEN DİRİDİR
Zübeyir Kamil Akkaya
Zübeyir Kamil Akkaya
Batı´ya Doğru - Taklit Bitti, Tahkik Başladı!
Salih Şahin
Salih Şahin
OSMANLI ARAPLARI NASIL SÖMÜRDÜ!
S. Emrah GÖKTAŞI
S. Emrah GÖKTAŞI
Sivil toplum
Osman Nuri KESİCİ
Osman Nuri KESİCİ