Anahtar Kelimeler: TAŞIMACILIK . ILN01200461

YAZARLAR

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş ILN01200461

 

 

 

İHALE İLANI

 

12 ADET FALNS TİPİ CEVHER VAGONLARININ KUMLAMA VE BOYAMA YAZI VE İŞARETLERİNİN YAZILMASI  HİZMETİ ALIM İŞİ.

 

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

İhale Kayıt No :  2020/392835

  1. İdarenin  :  a) Adresi    : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

                     Kadıburhanettin Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Cad No:1 Sivas/Merkez

                              b) Telefon ve Faks Numarası   : 0 346 2217000-71123      0 346 2211900

                                 c) Elektronik Posta Adresi        : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

  1. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı    : 12 Adet Falns Tipi Cevher Vagonu Kumlama, Boyama Yazı Ve İşaretlerinin Yazılması İşi.
  2. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 Sayılı Kanunun 3/g Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir
  3. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna  (1. kat, Ek Bina 123 nolu oda) 10/08/2020 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 113 nolu oda)
  4. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (1. kat, Ek Bina 123 nolu oda)  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numarasına 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, Ek Bina 123 nolu oda)  temin edilebilir.
  5. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   
  6. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.