YAZARLAR

TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: ILN01163641

 BETON TRAVERS İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE;

50.000 SET BAĞLANTI MALZEMESİ ALIMI

 

TCDD İşletmesi Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

 

İhale Kayıt No: 2020/233297

  1. İdarenin:

a) Adresi: TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü-Ankara Bulvarı No:31/SİVAS

            b) Telefon ve Faks Numarası: 0 346 2273612-130-158 -  0 346 2270787

            c) Elektronik Posta Adresi: sivasbetontraversihale@tcdd.gov.tr

  1. İhale konusu malın adı ve miktarı: Beton Travers imalatında kullanılmak üzere 50.000 SET Bağlantı Malzemesi(200.000 adet HM Tipi Beton Travers Tirfonu, 200.000 Adet Plastik Dubel, 100.000 Adet Plastik Selet, 200.000 adet Açı Klavuzu ve 200.000 adet Gergi Kıskacı) satın alınacaktır.
  2. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
  3. Tekliflerin TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 04.06.2020 günü saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
  4. İhale dokümanı TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.
  5. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   
  6. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.