Anahtar Kelimeler: .. SİVAS   DAİRESİ ILN01236570

T.C. SİVAS  İCRA DAİRESİ ILN01236570

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SİVAS
 İCRA DAİRESİ
2020/2716 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ :  Sivas İl, Merkez İlçe, 146 Ada, 9 Parsel, ÇELEBİLER Köyü, FILINDIR Mevkindeki  taşınmaz tam hisselidir. Yakınında su kaynağı vardır. Hali hazır durumu ile tarımsal faaliyetlerde kullanılmaktadır. Toprak yapısı tınlı-killidir ve ince strüktürdedir, toprağın ince strüktürde olması taşınmazın uzun yıllar kültüre alındığının sürekli olarak bitkisel üretim amacıyla kullanıldığının bir göstergesidir. Çevresinde bulunan tarla vasıflı taşınmazlar ile toprak tekstürü (fiziksel yapısı) itibariyle benzerlik göstermektedir. Etkili toprak derinliği sığ (20-50 cm), taban su derinliği derindedir. Tuzluluk, alkalilik problemi yoktur, ancak drenaj problemleri gözlemlenmiştir.Dava konusu yerin eğimi doğu-batı yönüyle ölçümler neticesi % 5 civarındadır. Kuzey-Güney yönü ile yer yer % 2 ve % 3 civarındadır. Sulu Mutlak Tarım Arazisidir
Adresi    : Çelebiler Köyü Fılındır Mevki Sivas Merkez / SİVAS
Yüzölçümü    : 53.187,81 m2                                                                          Arsa Payı    : TAM
Kıymeti    : 2.161.552,60 TL                                                                KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü    : 15/12/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü    : 14/01/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri    : Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2716 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2020

 
Birol SAKAL
 İcra Müdür Yardımcısı
 96030¸(e-imzalıdır)