Anahtar Kelimeler: .. SİVAS   DAİRESİ BASIN:01232835

YAZARLAR

T.C. SİVAS  İCRA DAİRESİ BASIN:01232835

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SİVAS  İCRA DAİRESİ
2019/3280 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/10/2020
1.İhale Tarihi            : 24/11/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi            : 10/12/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri            : Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
 No   Takdir Edilen    Adedi     KDV     Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
         Değeri TL.    
1      28.612,50          250 Adet      %18     25/03/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre; borçlunun Sivas Özel                     İleri Sürücü Kursu Eğit. Öğr. Hizm. İth. İhr.Tic. Ltd.Şti.nin 1000 
                    paya ayrılmış hissesindeki 250 pay adedi hissesinin satışına 
                    ilişkin olup, şirketin 28/05/2015 yılında kurulduğu, 3 ortaklı 
                    olduğu, şirketin orta ölçekli bir firma olduğu, karlılık oranının 
                    incelenen iki yılda arttığı, son senede zarar etmiş olmasına 
                    rağmen satışlarda büyük oranda azalma olmadığı, hizmet 
                    maliyetlerinin arttığı. Şirketin kuruluş yılından itibaren 2016 ve 
                    2017 yılında satış ve karlılığının arttığı son yılda satışlarda 
                    yüksek oranda düşüş olmadığı. Borçlunun şirkette kayıtlı hisse 
                    oranı %25'tir. Toplamda 250 paya sahiptir. Hisse senetlerinin 
                    nominal bedeli her pay başına 100,00-TL'dir.
(İİK m.114/1, 114/3)
Sivas İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı     : T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No        : TR970001500158007307991291