Anahtar Kelimeler: .. SİVAS   DAİRESİ 01187813

YAZARLAR

T.C. SİVAS  İCRA DAİRESİ 01187813

T.C.
SİVAS
 İCRA DAİRESİ
2019/3633 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Merkez İlçe, Pulur Mahallesi , 1386 Ada, 8 Parsel,  Bodrum kat 17 nolu bağımsız bölüm sayılı dükkan vasfında taşınmaz; Satışa konu parselin üzerinde tapu kaydında 1 bodrum 1 zemin 3 normal katlı gözüken binanın bulunmadığı, binanın yıkıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple taşınmaz arsa olarak değerlendirilmiş ve borçlunun arsa hissesi satışa sunulmuştur. Taşınmaz şehir merkezinin ~ 1,00 km güneydoğusunda yer almaktadır. Teknik altyapı ve belediye hizmetleri yörede tamdır.
Adresi    : Pulur Mahallesi Ahiemir Caddesi Karakol Sokak   Merkez / Sivas
Arsa Yüzölçümü    : 1.544,14 m2                     Arsa Payı      : 20/2116
Kıymeti    : 32.109,00 TL                  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü    : 08/09/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü    : 08/10/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri    : Gültepe Mahallesi Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3633 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2020

 
 
Kadir SOYDAN
 İcra Müdür Yardımcısı
 84342