T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ILN01290802

T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
SİVAS
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı    : 2020/486 Esas                                                                                           30/12/2020


İLAN

 Davacı , DERYA SAYGIN ile  Davalı , SİVAS NÜFUS MD.LÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Davanın KABULÜ ile; 
Sivas İli Kangal ilçesi Yeşildere köyü Cilt No: 141 Hane No:7 BSN:68 de nüfusa kayıtlı; Dursun ve Hatice kızı 10/07/1994 Kadıköy doğumlu, 41731966692 TC kimlik numaralı Derya Saygın'ın "DERYA" olan isminin "BUSE" olarak değiştirilmesine karar verildi.
İlan olunur.