T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ILN01259387

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
SİVAS
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı    : 2020/190 Esas                                                                                           03/11/2020
Konu    : ilan


 İ L A N

 Davacı , ŞEVKİ BAYATOĞLU ile  Davalı , SİVAS NÜFUS MD.LÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
1-Davanın KABULÜ ile; 
2-Sivas İli Divriği ilçesi Ahmetpaşa köyü Cilt No: 2 Hane No:98 BSN:72 de nüfusa kayıtlı; Mehmet ve Muhterem oğlu 23/02/1993 Divriği doğumlu, 69313038834 TC kimlik numaralı Şevki Bayatoğlu'nun "ŞEVKİ" olan isminin "TUFAN" olarak değiştirilmesine, karar verildi. 
İlan olunur.