YAZARLAR

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  ILN01221173

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO    : 2020/176 Esas
KARAR NO    : 2020/274
Davalı    : 1- SİVAS NÜFUS MD.LÜĞÜ
Davacı    : 2- MÜNEVVER HAYRAN
Mahkememizden verilen 17/07/2020 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile"Açılan davanın KABULÜNE, Sivas ili Merkez ilçesi, Hayranlı köyü, Cilt No:109, Hane No:19 , BSN:100 de nüfusa kayıtlı olan 29/03/1995 doğumlu Adem ve Nadiye'den olma 48736173032 TC kimlik numaralı MÜNEVVER HAYRAN'ın ön adının TUĞÇE  olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE, dair karar verilmiş olup;
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.14/08/2020