YAZARLAR

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ILN01187792

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/221,2020/223,2020/225,2020/227
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Sivas İl Özel İdaresi tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davalarında ;
Aşağıda esas numarası , tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların  belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet Sivas İl Özel İdaresi adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Sivas İl Özel İdaresi adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı 2020/221-223-225-227 sayılı  davaların duruşması 03/09/2020 günü saat 10:25'de, Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma  sağlanamadığından  aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.01/07/2020
2020/221 Esas-Tapu kaydı : Sivas ili, Merkez ilçesi, Doğanca Köyü Kökpınaraltı Mevkii  124 ada, 174 parsel sayılı taşınmaz,
2020/223 Esas-Tapu kaydı : Sivas ili, Merkez ilçesi, Doğanca Köyü Ekşisu Mevkii 128 ada, 35 parsel sayılı taşınmaz,
2020/225 Esas-Tapu kaydı : Sivas ili, Merkez ilçesi, Doğanca Köyü Ekşisu Mevkii 128 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz,
2020/227 Esas-Tapu kaydı : Sivas ili, Merkez ilçesi, Doğanca Köyü Ekşisu Mevkii 128 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz,
Davalı Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.ş