Anahtar Kelimeler: .. SİVAS . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

T.C. SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO    : 2020/314 Esas
KARAR NO    : 2020/325
Davalı    : 1-SİVAS İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı    : 2-KEZİBAN POLAT
Mahkememizden verilen 23/10/2020 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı " 1-Açılan davanın KABULÜ ile, Sivas ili Merkez ilçesi, Kuzören köyü, Cilt no 159, hane no 28, bsn 24 de nüfusa kayıtlı olan 01/09/2000 doğumlu, 24622978066 TC kimlik numaralı Abdullah ve Ayşe den olma, KEZİBAN POLAT ın ön adının "ELİF YAREN" olarak TASHİHİNE, nüfusa bu şekilde KAYIT VE TESCİLİNE,  karar verilmiştir.
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2020