Anahtar Kelimeler: .. SİVAS . ( HUKUK .) SATIŞ MEMURLUĞU / SATIŞ

YAZARLAR

T.C. SİVAS 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/20 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SİVAS
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Merkez İlçe, Altuntabak Mah. 1787 Ada, 7 Parsel nolu taşınmazdır. Arsa olarak kayıtlı taşınmaz parsel üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Şehrin her yönüne ulaşım imkanı vardır. 140 mt güneydoğusunda Muzaffer Sarısözen Oo., 270 mt kuzeybatısında Evciler Cai, 260 mt kuzeybatısında Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi, 360 mt kuzeydoğusunda Şemsi Sivasi İmam Hatip OO. 3150 mt kuzeydoğusunda Sivas Kent Meydanı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi bulunmaktadır. Şehrin çarşı-ticaret merkezine, orduevi, jandarma binası, bankalar ve vilayet merkezinin olduğu bölgelere araçla 10-15 dakika mesafededir. 
Adresi    : Emek Mahallesi 64-16 sokak Merkez / SİVAS
Yüzölçümü    : 384,05 m2  
İmar Durumu    : Ayrık nizam 4 kat olarak imarlıdır. Plan notlarına uyulacaktır. 
Kıymeti    : 307.240,00 TL
KDV Oranı    : %18
1. Satış Günü    : 23/11/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü    : 24/12/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri    : Sivas Adliyesi 2. Kat. 2. Sulh Hukuk Mahkeme Duruşma Salonu 
Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
        İHALELERDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN ŞART
    Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 12/07/2021 tarih ve 2021/254 esas, 2021/244 karar sayılı kararı,   Yargıtay 12.  Hukuk Dairesinin 05/04/2021 tarih ve 2021/3181 Esas, 2021/4008 Karar sayılı kararı ve İ.İ.K. 9. Maddesine yer alan “İcra İflas Dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra ve İflas Dairelerince açılan hesaba yapılır.” Hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN  hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Mahkememizin  T.Vakıflar Bankası T.A.O.  1.SULH HUKUK MAHKEMESİ satışları için: IBAN      -   TR94 0001 5001 5800 7300 7530 11 Dosya numarası ve ihale katılımcısının adı soyadı ve T.C.Kimlik numarası yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi ile ihaleye katılım sağlanabilecektir. Nakit teminat ile ihaleye katılım talepleri yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı kabul edilmeyecektir. 
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2021