Anahtar Kelimeler: ' ' 'çoklu ' raporu

YAZARLAR

TBB'den CHP'ye 'çoklu baro' raporu

Türkiye Barolar Birliği çoklu baroyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak olan CHP'ye kanununun anayasaya aykırılıklarını içeren rapor gönderdi.

Zübeyde DARENDELİ

Çoklu baro düzenlemesinin Anayasa’ya aykırılığına dair Türkiye Barolar Birliği’nin hazırladığı rapor, CHP’ye gönderildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, yeni düzenlemeyi ayrıntılı olarak inceledi.

Çoklu baronun Anayasa’ya aykırı olduğu dile getirilen raporda, heyet, bu görüşünü, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla destekledi.

Raporda, çoklu baronun Anayasa’nın 135. maddesindeki mesleki dayanışma ilkesine aykırı olduğu, savunmanın yargının kurucu unsuru olduğu ilkesini ihlal ettiği ve savunmayı zayıflatacağı dile getirildi.

Raporda, baroların Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’ndaki temsiline ilişkin yeni oranın da ölçülü olmadığı ifade edildi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu Akademik Çalışma Grubu Başkanı Av. Sabri Çepik’in imzasıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na gönderilen rapor, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılacak Anayasa’ya aykırılık davasında değerlendirilmek üzere CHP Meclis Grup Başkanlığı’na sunuldu.