Anahtar Kelimeler: SOYSADER: YEMEK ATIKLARI TOPRAĞI EDİYOR

YAZARLAR

SOYSADER: YEMEK ATIKLARI TOPRAĞI YOK EDİYOR

Sivas ve Orta Anadolu Yemek Sanayicileri Derneği (SOYSADER) Başkanı Serdar Dağlar, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması nedeniyle “Sıfır Atık” projesinin önemli olduğunu, yemek atıklarının ise toprağı yok ett

Sena POLAT/

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan Sıfır Atık Projesiyle atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu kapsamda Belediye ile SOYSADER ortak bir çalışmaya imza attı.

İlimizde faaliyet gösteren lokanta, restoran ve yemek şirketlerine geri dönüşüm konteynerler dağıtımının bir süre önce yapıldığını belirten Dağlar, “Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmemesi ciddi kaynak kayıpları neden oluyor. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanıyor. Yaşanan bu gelişme doğal kaynakların üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta ve sınırlı olan kaynaklar artan ihtiyaçlara yetişememekte. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmakta. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır” diye konuştu.

“KARBON AYAK İZLERİ KÜÇÜLÜR”

Açıklamasında özellikle yemek atıklarının çevreye verdiği zararın altını çizen SOYSADER Başkanı Dağlar, şöyle devam etti; “Bu atıkların çöp sahalarına gönderilmesi, birçok çevre sorununa yol açtığı gibi, değerli bir malzeme olan kıymetli toprağın da yok edilmesi anlamına gelir. Oysa yemek atıklarının geri dönüştürülmesiyle hem çevre kirliliğini önlemek hem de toprağa bitkiler için gerekli besin elementlerinin geri vermek mümkündür. Yemek atıklarının yerinde kompostolaştırılması sayesinde, bu atıkların hacimleri yüzde 90 oranında azalır. Bu da çevre açısından çok önemli bir kazançtır. Ayrıca işletmeler yemek atıklarının yerinde kompostolaştırılması sayesinde, karbon ayak izlerinin küçültülmesi, atığın azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kompostu yeşil alanlarında kullanabilmeleri gibi birçok kazanım elde ederler. Ayrıca organik atıkların iyi yönetilmesi ve çevre kirliliğini önleyecek biçimde geri dönüştürülmesi, işletmelerin çevre sorunlarına yaklaşımlarının bir göstergesidir. Bu konuda dünyada birçok işletme, yemek atıklarının hacimlerini azaltmak ve onları yerinde geri dönüştürerek, besin değeri yüksek kompostu toprağa geri vermek, karbon ayak izlerini küçültmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çaba harcamaktadır.”