"Sivas´ta iş yok, aş yok"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen 2019 Bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek 2019 Bütçesi üzerine dünkü oturumda bir konuşma yaptı. Özyürek; " Sivas´ta iş yok, aş yok, lütfen, bari bırakın da maden ocaklarımıza, oraya yatırım için gelen iş adamlarımızın önünü açalım. Bir an önce bürokrasinin önünü açılarak ruhsat ve diğer çalışma izinlerinin de çıkarılmasını istiyoruz." dedi.
Tarih: 20.12.2018 00:00:07/ 372okunma / 0yorum

Osman Nuri KESİCİ

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek konuşmasına TBMM Genel Kurulunu selamlayarak başladı. Özyürek;  "2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi´nin "Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri" başlıklı 6´ncı maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. " dedi.

MHP Milletvekili Ahmet Özyürek; "Maddenin, genel olarak ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacını taşıdığı görülmektedir. Makroekonomik sorunlar açısından kamu maliyesinin hayati önemi haizdir. Bütçe disiplini açısından kamuda tasarrufların sağlanması ve mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bütçede öngörülen tasarruf tedbirlerinin ve ödeneklerin yönetimi önemlidir. 2019 yılı bütçesine bakıldığında, tasarrufların kamu yönetiminden ziyade kamu yatırımları kalemlerinden yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerini diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya ödeneklerin öncelikli hizmetlerde kullanılmasını sağlamak ve bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği sağlayacaktır. Kaynakların tahsisi ve amaca yönelik akılcı rasyonel kullanımı açısından ödeneklerin kamu idareleri bütçeleri arasında veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine aktarılması yurt için tasarrufu da artıracaktır. Bilindiği üzere ekonomik büyümenin birinci kaynağı sabit sermaye yatırımları, ikinci kaynağı ise ülke genelinde verimliliğin artırılmasıdır. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam ve daha fazla gelir için daha fazla yatırıma ihtiyaç vardır ve bunun yolu da öncelikle yurt içi tasarrufları artırmaktan geçmektedir; ayrıca, hem kendi kaynaklarımızın hem de yurt dışından kullandığımız kaynaklarımızın verimli ve üretken alanlarda kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kullanmaktır. Burada kamu otoritesi kaynak tahsisini doğru yönlendirmeli, öncelik ve ihtiyaç kalemlerini doğru analiz etmelidir. Tahsis edilen kaynakların kamu idareleri arasında etkin bir yönetiminin ve aktarımının yapılması bu açıdan önemlidir."

 

Özyürek görüşülen madde de "Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya yetkilidir" ifadesi bulunmaktadır dedikten sonra; "Fonksiyonel bir ayrım gözetilmeksizin ödenek aktarımının yapılması, hizmetlerin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksama ve gecikmelerin önüne geçilmesi açısından da önem arz etmektedir.

Bu minvalde kanunun gerekçesinin ikinci bölümünde yer alan "Orta Vadeli Mali Plan" başlığında "Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi, Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacak. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşümü Programı´yla kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır." denmektedir. Bu ofisin çalışmalarının ve yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşümü Programı´nın kamuyla paylaşılması, acil ve öncelikli aktarımların neler olduğunu ve kurumlar arasında nasıl yapıldığının da bilinmesi gerekmektedir.

Yine Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2018 yılında 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri giderlerine finansman sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce kullanılmayan kısımlarının 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar´a uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak olması da tasarrufların etkin kullanımı açısından gereklidir." dedi.

Özyürek; "Bütçe Kanunu açısından önemli bir nokta ise tarımdır. Örneğin Sivas´ta iş gücünün sektörel dağılımına bakıldığında tarım ve hayvancılık çok büyük ekonomik etkinliğe sahiptir. Sivas´ta iktisaden faal nüfusun yüzde 66,5´ini tarım sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır ve bunun yüzde 54,7´si kadınlardır.

Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi indirimli tarımsal kredi kullanılmamasıdır. Ziraat Bankasının çiftçilerimizin kredi taleplerine de anında cevap vermesi gerekmektedir. Ayrıca, Ziraat Bankası şubeleri, çiftçilerimizin kredi müracaatı sırasında veya müracaatı sonrasında, kredi çıksın veya çıkmasın, kredi talep sorgulaması bedeli olarak 260 TL ile 750 TL arasında para kesmektedir. Kredisi çıkmayan çiftçilerimiz özel bankalara müracaat etmekte ve yüzde 25 faizle kredi kullanmaktadır. Bu da çiftçimizin maliyetini yükseltmekte ve gücünü zayıflatmaktadır. Çiftçilerimizin bu açıdan tarımsal maliyetlerinin düşürülmesi elzemdir. Ayrıca, hayvancılık açısından Et ve Süt Kurumu Sivas Entegre Tesislerinin en kısa zamanda faaliyetlerine başlaması gerekmektedir. Yem fiyatları konusunda da düzenleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Sivas´ta üretilen ürünlerin markalaşması ve pazarlanması açısından da etkin bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Yerel ve bölgesel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması en az üretimi kadar önemli olup istihdama katma değer sağlanması kalkınma açısından hayati önemdedir." dedi.

Sivas´ın sağlık sorunlarını  dile getiren Özyürek; "Kuruluşu cumhuriyetimizle yaşıt olan köklü Sivas Numune Hastanemiz gün geçtikçe kaliteli hizmet veremez hâle gelmiştir. Bu sorunların başında hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri düşürülmüş; bununla beraber, kadrosunda 225 uzman hekim bulunan hastanemizin sadece 59 hekimine 4924 sayılı Yasa´yla sözleşmeli hekim kadrosu verilerek hekimler arasında ayrım yapılmıştır. Bu ayrım gelir adaletsizliğine neden olmuştur. Buna çözüm bulmak için hastanemiz bünyesinde çalışan tüm hekimlerin bir an önce sözleşmeli statüye geçirilmesi gerekmektedir. Sivas, il olarak Sağlık Bakanlığı gelişmişlik sıralamasında "5´inci bölge" olarak tanımlanmıştır. İlimize diğer yakın çevre iller 4´üncü bölge olmasına rağmen, bu illerde çalışan tüm hekimlere sözleşmeli kadronun verildiği bilinen bir gerçektir. Sivas Numune Hastanemizden 93 doktor ayrılmış, yerlerine sadece 53 doktor göreve başlamıştır. Hastanemizde bir yıldır erişkin gastroenteroloji uzmanı, sekiz aydır da nükleer tıp uzmanı bulunmamaktadır. Çocuk kardiyoloğu ve çocuk yoğun bakım servisi yoktur. Bu servislerimiz kapalıdır." dedi.

Ahmet Özyürek Sivas´ın turizmi konusunda ise şunları dile getirdi; "Yine, Sivas´ımızda turizmle ilgili çok önemli yerler vardır. Özellikle Kangal ilçemizde Balıklı Kaplıca´mız vardır. Balıklı Kaplıca´mızın vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından, oraya bir ödenek sağlanmıştır fakat bu ödenekler çok yetersizdir.

Egzama ve sedef hastalıklarının insan psikolojisinde, hayatında gerçekten çok önemli bir yeri vardır çünkü insanı psikolojik olarak etkiliyor ve öz güvenini kaybettiriyor. Sivas´ımızda da belki de dünyada eşi benzeri olmayan Sivas Kangal Balıklı Kaplıca´mız vardır. Sedef hastalarını ve egzama hastalarını oraya bekliyoruz ama Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da şunu söylüyoruz: Vatandaşlarımızın bütçesi oraya elverişli değildir, gidemiyor. Bu yüzden de orada bir iyileştirme yapılmasını özellikle istirham ediyorum buradan."

İlimizin yer altı zenginlikleri konusu da TBMM Genel Kurulunda ifade eden Özyürek; "Sivas´ımızda yer altı zenginlikleri vardır. Kangal, Divriği, Zara, Yıldızeli ve diğer ilçelerimizde bulunan maden yataklarının işletmeye açılmasını sağlamak zorundayız. Fakat buraya müracaat eden işletmecilerimize, ruhsat alımında veya oraya müracaat sırasında ÇED raporlarının alınmasında zorluk çıkarılıyor. Oradaki rezerv çıkarıldığında hem Sivas´ın istihdam açığını kapatacak hem de millî ekonomiye katkı sağlayacaktır. Fakat yatırımcılarımıza zorluk çıkarılıyor ve önleri açılmıyor. Bununla ilgili bizi arayan birçok iş adamı var. Zaten Sivas´ta iş yok, aş yok, lütfen, bari bırakın da maden ocaklarımıza, oraya yatırım için gelen iş adamlarımızın önünü açalım. Bir an önce bürokrasinin önünü açılarak ruhsat ve diğer çalışma izinlerinin de çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek son olarak ise; "Bütçenin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Gazi Meclisi ve aziz Türk milletini saygı ve sevgiyle selamlıyorum." diyerek sözlerini tamaladı.
Video Tarihi: 20.12.2018 00:00:07
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Sivas
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Seçilmiş Başkan adayı
Seçilmiş Başkan adayı
1996 ile 2004 yılları arasında Sivas Belediye Başkanlığı yapan rahmetli Osman Seçilmiş´in oğlu Melih Seçilmiş Saadet Partisinden Sivas belediye başkan adayı olarak açıklandı.
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12´ye düştü
Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12´ye düştü
HÜDA PAR´ın 31 Mart´ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararını açıklamasıyla seçime katılacak parti sayısı 12´ye düştü.
“İşsizlik çözülecek, göç önlenecek”
“İşsizlik çözülecek, göç önlenecek”
Er, “Bir belediye başkan adayı olarak işsizliği de çözüm bulacağımız projeler üzerinde çalışıyoruz. Biz işsizliği çözersek, bununla beraber göçüde çözmüş ve önlemiş olacağız.”
“Birlikte çalışacağız”
“Birlikte çalışacağız”
Halkın gönlündeki projeleri çok iyi biliyoruz. Eğer sizlerden biri Belediye Başkanı olsa bende bunu yapacaktım şeklinde önemli içten samimi projeleri yapacağız. Halkımızın duasına ve desteğine ihtiyacımız var. Tüm engelleri birlikte aşacağız.
“Biz Sivas´ı seviyoruz”
“Biz Sivas´ı seviyoruz”
Akyıldız, “Bizim önceliğimiz kul hakkı gözetmektir. Belediye Başkanlığı demek bütün projelerin haktan yana projeler olması demektir. Rantın değil, halkın belediye başkanı olacağım. Biz Sivaslı kardeşlerimize güveniyoruz.”dedi.
Usta eller Başkan adayına sorunlarını iletti
Usta eller Başkan adayına sorunlarını iletti
Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkârlar Esnaf Odası tarafından düzenlenen ‘Sanayi esnafı soruyor başkan adayları cevaplıyor´ adlı toplantının ilk konuğu AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu.
Öztürk, Cumhurbaşkanı´na Teşekkür Etti
Öztürk, Cumhurbaşkanı´na Teşekkür Etti
AK Parti´den 3´üncü dönemde de aday gösterilen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür etti.
Ünal: "Millet Bize ´Yürü´ Dedikçe Yürürüz"
Ünal: "Millet Bize ´Yürü´ Dedikçe Yürürüz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "16 yılın sonunda diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber, Türkiye´de millet iradesinin tam anlamıyla egemen olmasıyla beraber, biz daha yeni başlıyoruz. İlk günkü aşkla, heyecanla yeni başlıyoruz çünkü daha yapacak çok işimiz var." dedi.
HALK ORİJİNAL PROJELER İSTİYOR
HALK ORİJİNAL PROJELER İSTİYOR
Belediye Başkanlığı Seçim sürecinde adaylar projelerini yavaştan duyurmaya çalışırken, Halk ise orijinal projeleri hangi adayın söyleyeceğinin peşinde.
"İstisnalarla değil genelle uğraşıyoruz"
"İstisnalarla değil genelle uğraşıyoruz"
BBP Genel Başkanı Destici, "Büyük Birlik Partisi hazırlıklarını bütün büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde aday çıkarma üzerine yapmaktadır. Bunun istisnaları olabilir ama biz istisnalarla değil genelle uğraşıyoruz." dedi.
"Aday açıklamasını hafta sonunda yapacağız"
"Aday açıklamasını hafta sonunda yapacağız"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin, "aday açıklamasını bu hafta sonunda yapacağız." dedi.
İstanbul´a iki Sivaslı aday
İstanbul´a iki Sivaslı aday
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti´nin ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Sivaslıların ağırlıklı bir nüfusa sahip olduğu İstanbul´da, adaylar arasında iki Sivaslı hemşehrimiz bulunuyor
YRP´nin İl Başkanı Emre Kayalı Oldu
YRP´nin İl Başkanı Emre Kayalı Oldu
Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkalığı´na Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından Emre Kayalı atandı.
 “Biz herkes için varız”
“Biz herkes için varız”
Er, “Seçim süresi içerisinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz seçilirsek belediyede çalışanları işten çıkaracakmışız. Yok öyle bir şey. Sivas Belediye çalışanları korkmasınlar. Biz herkes için varız. Yine söylüyorum belediyenin bana şahsıma sunduğu imkanları eğitime harcayacağım. Küçük tasarruflar ile büyük işler çıkaracağım. Daha dikkatli harcamalar yapacağız. İşin özü biz belediyeye seçildiğimizde müsriflikleri ortadan kaldıracağız. İmrenilen bir şehir olmak için çalışacağız.”dedi.
"Bu toprakları bölmeye yeltenenlere cevabı millet verecek"
"Bu toprakları bölmeye yeltenenlere cevabı millet verecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin neresi olursa olsun, en doğu en batı en kuzey en güney, bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart´ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek." dedi
En Genç İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı
En Genç İl Genel Meclis Üyesi Aday Adayı
Süer,“Gençlerin içinde şuurlu, bilinçli bir genç olarak halkımızın sorunlarına daha iyi, net bir çözüm oluşturabilmek için bu yola çıktım. En genç il genel meclis üyesi aday adayıyım.” dedi.
Erdoğan´dan elektrik ve doğal gazda indirim müjdesi
Erdoğan´dan elektrik ve doğal gazda indirim müjdesi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yıl başından itibaren, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacağını söyledi.
Habib Soluk Zara´da incelemelerde bulundu
Habib Soluk Zara´da incelemelerde bulundu
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.
Saadet´te kan değişimi
Saadet´te kan değişimi
Saadet´te kan değişimi
“Lojistik Köy´e ne oldu?”
“Lojistik Köy´e ne oldu?”
“Sivas giderek sahipsiz bir hâle getirilmiştir. Şehrin acil ihtiyacı olan yatırımlar sadece seçim vaatlerinde kalmıştır. Her seçim döneminde söz verilen ve son olarak ağustos ayında teklifleri toplanan Sivas Lojistik Köy Projesi, neden hala onayda bekletilmektedir. Kayseri´deki proje iptal edilmiş, yoksa aynı durum Sivas için demi geçerlidir” dedi.
"Türk´ü öfkelendirmeyin"
"Türk´ü öfkelendirmeyin"
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 2019 Yılı Bütçe Görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün 2017 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına İstanbul MHP Milletvekili hemşerimiz Dr. Hayati Arkaz konuştu. Arkaz; "Dünyanın en pahalı coğrafyasında yaşıyoruz. Bedeli en ağır şekilde ödenmiş Gazi Meclisin çatısı altındayız. Bin yıldır bu topraklarda bedel ödüyoruz, bedel ödemeye devam ediyoruz." dedi.
TBMM´deki Sivaslı Milletvekilleri
TBMM´deki Sivaslı Milletvekilleri
TBMM´deki Sivaslı Milletvekilleri
CHP Sivas belediye başkan adayı Akyıldız
CHP Sivas belediye başkan adayı Akyıldız
Cumhuriyet Halk Partisi´nde (CHP) yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası belediye başkan adayları belli oldu. CHP´nin merakla beklenen Sivas Belediye Başkan Adayı geçtiğimiz dönem CHP Sivas Milletvekili olan Ali Akyıldız olduğu duyuruldu.
´Koca ülkeyi samana bile muhtaç hale getirdiniz´
´Koca ülkeyi samana bile muhtaç hale getirdiniz´
Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde 2019 Bütçe görüşmeleri sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savuma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmeleri için CHP adına konuştu. Karasu; "İnsani Gelişme Vakfının Türkiye´de ilçe belediyeleri üzerinde yaptığı araştırmada Türkiye´nin en yüksek insani gelişme düzeyine sahip ilk 10 belediyesi Cumhuriyet Halk Parti´li belediyelerdir." dedi
Yusuf Ziya Ünsal
Yusuf Ziya Ünsal
Bir Yıldız Daha Kaydı
D. Mehmet Doğan
D. Mehmet Doğan
Atatürkçü düşünmek!
İbrahim Kahveci
İbrahim Kahveci
Finansal coşkunun anlamı
Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi
Dinin içinin boşaltılması
Berat Demirci
Berat Demirci
ŞEHRİN GÖÇÜ VE “BİR ŞEHİRLİ”NİN GÖÇÜ
Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu
Kalp-hürmet-hizmet-merhamet
İbrahim Tenekeci
İbrahim Tenekeci
İyi işler, güzel eserler
Gülşah Akkaş Yaman
Gülşah Akkaş Yaman
EKONOMİDE MEGALOMAN DAVRANIŞLAR
Beşir Ayvazoğlu
Beşir Ayvazoğlu
Mozart ve Beethoven dinlemek
Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan
Ne olabilir ve ne yapmalı?
Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Gelenek mi, görenek mi, medeniyet mi?
Aydın Ünal
Aydın Ünal
Başörtüsü ve Vietnam Sendromu
Kemal Öztürk
Kemal Öztürk
Bana takipçi sayını söyle
Coşkun Gökkuş
Coşkun Gökkuş
Para/transfer
İsmail Dursun
İsmail Dursun
Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübünün Sporcu Potansiyeli
Prof. Mustafa Çağrıcı
Prof. Mustafa Çağrıcı
Bir çevirinin düşündürdükleri
Ö. Emir Doğan
Ö. Emir Doğan
DALÂLETTEN ŞEHÂDETE MALCOLM X
Muhsin Kaya
Muhsin Kaya
SÜRPRİZ REKTÖRÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Yusuf Ziya Cömert
Yusuf Ziya Cömert
Biraz daha teori çalışalım
Salih Tuna
Salih Tuna
Kadir Mısırlıoğlu´nun fesi, PKK´nın kalpağı
Selahattin Çerik
Selahattin Çerik
Şükürname!
Müjgan Üçer
Müjgan Üçer
SİVAS HALAYINA DURAN GENÇLER
Muzaffer Gücer
Muzaffer Gücer
SİVASIN ÇERMİKLERİ
Osman Nuri Kesici
Osman Nuri Kesici
25 Eylül Dünya Eczacılar günü...
Mahmut Erol Kılıç
Mahmut Erol Kılıç
Bilgilendirme notu
Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
DÜŞMANIYIM ASALETİN KELİMELERDE BİLE”
Fikret Ünsal
Fikret Ünsal
DEDİKODUSU ÇIKARSA OLUR
Aziz Erdoğan
Aziz Erdoğan
ÇANAKKALE RUHU DÜNDEN DİRİDİR
Zübeyir Kamil Akkaya
Zübeyir Kamil Akkaya
Batı´ya Doğru - Taklit Bitti, Tahkik Başladı!
Salih Şahin
Salih Şahin
OSMANLI ARAPLARI NASIL SÖMÜRDÜ!
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.3429
EURO
6.0908
booked.net
Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır..

Hz. Muhammed
Bilimadamlarina gore IQ´nuz ne kadar yuksekse o kadar cok ruya gorursunuz.

www.bizimsivas.com.tr
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59