"Sivas´ta iş yok, aş yok"
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen 2019 Bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek 2019 Bütçesi üzerine dünkü oturumda bir konuşma yaptı. Özyürek; " Sivas´ta iş yok, aş yok, lütfen, bari bırakın da maden ocaklarımıza, oraya yatırım için gelen iş adamlarımızın önünü açalım. Bir an önce bürokrasinin önünü açılarak ruhsat ve diğer çalışma izinlerinin de çıkarılmasını istiyoruz." dedi.
Tarih: 20.12.2018 00:00:07/ 439okunma / 0yorum

Osman Nuri KESİCİ

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek konuşmasına TBMM Genel Kurulunu selamlayarak başladı. Özyürek;  "2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi´nin "Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri" başlıklı 6´ncı maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. " dedi.

MHP Milletvekili Ahmet Özyürek; "Maddenin, genel olarak ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacını taşıdığı görülmektedir. Makroekonomik sorunlar açısından kamu maliyesinin hayati önemi haizdir. Bütçe disiplini açısından kamuda tasarrufların sağlanması ve mevcut kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bütçede öngörülen tasarruf tedbirlerinin ve ödeneklerin yönetimi önemlidir. 2019 yılı bütçesine bakıldığında, tasarrufların kamu yönetiminden ziyade kamu yatırımları kalemlerinden yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, kamu idarelerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaç fazlası ödeneklerini diğer kamu idarelerinin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasını temin etmek veya ödeneklerin öncelikli hizmetlerde kullanılmasını sağlamak ve bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği sağlayacaktır. Kaynakların tahsisi ve amaca yönelik akılcı rasyonel kullanımı açısından ödeneklerin kamu idareleri bütçeleri arasında veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine aktarılması yurt için tasarrufu da artıracaktır. Bilindiği üzere ekonomik büyümenin birinci kaynağı sabit sermaye yatırımları, ikinci kaynağı ise ülke genelinde verimliliğin artırılmasıdır. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdam ve daha fazla gelir için daha fazla yatırıma ihtiyaç vardır ve bunun yolu da öncelikle yurt içi tasarrufları artırmaktan geçmektedir; ayrıca, hem kendi kaynaklarımızın hem de yurt dışından kullandığımız kaynaklarımızın verimli ve üretken alanlarda kamu hizmetini aksatmayacak şekilde kullanmaktır. Burada kamu otoritesi kaynak tahsisini doğru yönlendirmeli, öncelik ve ihtiyaç kalemlerini doğru analiz etmelidir. Tahsis edilen kaynakların kamu idareleri arasında etkin bir yönetiminin ve aktarımının yapılması bu açıdan önemlidir."

 

Özyürek görüşülen madde de "Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden hizmeti yaptıracak olan kamu idaresi, yıl içinde hizmeti yürütecek olan idarenin bütçesine, fonksiyonel sınıflandırma ayrımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya yetkilidir" ifadesi bulunmaktadır dedikten sonra; "Fonksiyonel bir ayrım gözetilmeksizin ödenek aktarımının yapılması, hizmetlerin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksama ve gecikmelerin önüne geçilmesi açısından da önem arz etmektedir.

Bu minvalde kanunun gerekçesinin ikinci bölümünde yer alan "Orta Vadeli Mali Plan" başlığında "Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi, Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulacak. Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşümü Programı´yla kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır." denmektedir. Bu ofisin çalışmalarının ve yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşümü Programı´nın kamuyla paylaşılması, acil ve öncelikli aktarımların neler olduğunu ve kurumlar arasında nasıl yapıldığının da bilinmesi gerekmektedir.

Yine Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2018 yılında 06- Sermaye Giderleri, 07- Sermaye Transferleri giderlerine finansman sağlamak üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden tahakkuka bağlanan Hazine yardımlarının bu idarelerce kullanılmayan kısımlarının 2019 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar´a uygun olarak mevcut veya yeni projelerin ödenek ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak olması da tasarrufların etkin kullanımı açısından gereklidir." dedi.

Özyürek; "Bütçe Kanunu açısından önemli bir nokta ise tarımdır. Örneğin Sivas´ta iş gücünün sektörel dağılımına bakıldığında tarım ve hayvancılık çok büyük ekonomik etkinliğe sahiptir. Sivas´ta iktisaden faal nüfusun yüzde 66,5´ini tarım sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır ve bunun yüzde 54,7´si kadınlardır.

Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi indirimli tarımsal kredi kullanılmamasıdır. Ziraat Bankasının çiftçilerimizin kredi taleplerine de anında cevap vermesi gerekmektedir. Ayrıca, Ziraat Bankası şubeleri, çiftçilerimizin kredi müracaatı sırasında veya müracaatı sonrasında, kredi çıksın veya çıkmasın, kredi talep sorgulaması bedeli olarak 260 TL ile 750 TL arasında para kesmektedir. Kredisi çıkmayan çiftçilerimiz özel bankalara müracaat etmekte ve yüzde 25 faizle kredi kullanmaktadır. Bu da çiftçimizin maliyetini yükseltmekte ve gücünü zayıflatmaktadır. Çiftçilerimizin bu açıdan tarımsal maliyetlerinin düşürülmesi elzemdir. Ayrıca, hayvancılık açısından Et ve Süt Kurumu Sivas Entegre Tesislerinin en kısa zamanda faaliyetlerine başlaması gerekmektedir. Yem fiyatları konusunda da düzenleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, Sivas´ta üretilen ürünlerin markalaşması ve pazarlanması açısından da etkin bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Yerel ve bölgesel ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması en az üretimi kadar önemli olup istihdama katma değer sağlanması kalkınma açısından hayati önemdedir." dedi.

Sivas´ın sağlık sorunlarını  dile getiren Özyürek; "Kuruluşu cumhuriyetimizle yaşıt olan köklü Sivas Numune Hastanemiz gün geçtikçe kaliteli hizmet veremez hâle gelmiştir. Bu sorunların başında hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri düşürülmüş; bununla beraber, kadrosunda 225 uzman hekim bulunan hastanemizin sadece 59 hekimine 4924 sayılı Yasa´yla sözleşmeli hekim kadrosu verilerek hekimler arasında ayrım yapılmıştır. Bu ayrım gelir adaletsizliğine neden olmuştur. Buna çözüm bulmak için hastanemiz bünyesinde çalışan tüm hekimlerin bir an önce sözleşmeli statüye geçirilmesi gerekmektedir. Sivas, il olarak Sağlık Bakanlığı gelişmişlik sıralamasında "5´inci bölge" olarak tanımlanmıştır. İlimize diğer yakın çevre iller 4´üncü bölge olmasına rağmen, bu illerde çalışan tüm hekimlere sözleşmeli kadronun verildiği bilinen bir gerçektir. Sivas Numune Hastanemizden 93 doktor ayrılmış, yerlerine sadece 53 doktor göreve başlamıştır. Hastanemizde bir yıldır erişkin gastroenteroloji uzmanı, sekiz aydır da nükleer tıp uzmanı bulunmamaktadır. Çocuk kardiyoloğu ve çocuk yoğun bakım servisi yoktur. Bu servislerimiz kapalıdır." dedi.

Ahmet Özyürek Sivas´ın turizmi konusunda ise şunları dile getirdi; "Yine, Sivas´ımızda turizmle ilgili çok önemli yerler vardır. Özellikle Kangal ilçemizde Balıklı Kaplıca´mız vardır. Balıklı Kaplıca´mızın vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından, oraya bir ödenek sağlanmıştır fakat bu ödenekler çok yetersizdir.

Egzama ve sedef hastalıklarının insan psikolojisinde, hayatında gerçekten çok önemli bir yeri vardır çünkü insanı psikolojik olarak etkiliyor ve öz güvenini kaybettiriyor. Sivas´ımızda da belki de dünyada eşi benzeri olmayan Sivas Kangal Balıklı Kaplıca´mız vardır. Sedef hastalarını ve egzama hastalarını oraya bekliyoruz ama Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da şunu söylüyoruz: Vatandaşlarımızın bütçesi oraya elverişli değildir, gidemiyor. Bu yüzden de orada bir iyileştirme yapılmasını özellikle istirham ediyorum buradan."

İlimizin yer altı zenginlikleri konusu da TBMM Genel Kurulunda ifade eden Özyürek; "Sivas´ımızda yer altı zenginlikleri vardır. Kangal, Divriği, Zara, Yıldızeli ve diğer ilçelerimizde bulunan maden yataklarının işletmeye açılmasını sağlamak zorundayız. Fakat buraya müracaat eden işletmecilerimize, ruhsat alımında veya oraya müracaat sırasında ÇED raporlarının alınmasında zorluk çıkarılıyor. Oradaki rezerv çıkarıldığında hem Sivas´ın istihdam açığını kapatacak hem de millî ekonomiye katkı sağlayacaktır. Fakat yatırımcılarımıza zorluk çıkarılıyor ve önleri açılmıyor. Bununla ilgili bizi arayan birçok iş adamı var. Zaten Sivas´ta iş yok, aş yok, lütfen, bari bırakın da maden ocaklarımıza, oraya yatırım için gelen iş adamlarımızın önünü açalım. Bir an önce bürokrasinin önünü açılarak ruhsat ve diğer çalışma izinlerinin de çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek son olarak ise; "Bütçenin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, Gazi Meclisi ve aziz Türk milletini saygı ve sevgiyle selamlıyorum." diyerek sözlerini tamaladı.
Video Tarihi: 20.12.2018 00:00:07
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Sivas
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
"ÜRETİM OLMADAN KALKINMA OLMAZ"
"ÜRETİM OLMADAN KALKINMA OLMAZ"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için ilk açık hava mitingini Sivas´ta düzenledi. Sivas´ın sorunlarına değinen Karamollaoğlu, ‘´Sivas Türkiye´nin 2´nci büyük vilayeti ama gelir seviyesi yönünden çok gerilerde. Göç almamız için hükümetin mutlaka üretime dönük yatırımlara destek vermek lazım.”
‘Seçimin kazananı olacağız´
‘Seçimin kazananı olacağız´
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Özkan Turan Navruz, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Navruz, Sivas´ta üç partinin başa baş ilerlediğini söyleyerek, ‘´Vatandaşımızın akılcı bir oy kullanacağını ve Milliyetçi Hareket Partisini seçimin kazanan tarafı olarak çıkartacağını düşünüyorum´´ dedi.
“Tavra deresinin üstünü açtıracağım”
“Tavra deresinin üstünü açtıracağım”
Kaya, “Mahallemizin yaşam kalitesini yükselteceğim. Her ay bir kültür turu gezileri düzenleyerek mahalle sakinlerini görmedikleri yerlere götürerek yeni yerler görme imkanları oluşturacağım.”dedi.
Hemşerilerimizi bekliyoruz
Hemşerilerimizi bekliyoruz
Saadet Partisi il başkanı Mehmet Zahit Tokgöz 16 Mart 2019 Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı´nda düzenleyecekleri miting hakkında gazetemize bilgi verdi
Karasu, 28 Milyarlık yatırımı sordu
Karasu, 28 Milyarlık yatırımı sordu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın seçim mitinglerinde ‘´Sivas´a 28 milyar TL yatırım yaptık´´ ifadelerini TBMM gündemine taşıdı.
Kimseyle ittifakımız yok
Kimseyle ittifakımız yok
Saadet Partisi Sivas İl Başkanı Mehmet Zahit Tokgöz, Türkiye genelinde 1398 bölgede aday gösteren tek parti olduklarını söyleyerek, ´´Bizim kimseyle ittifakımız yok. Bu iftiralara vatandaşımız kanmasın. Adayımız, Rahmetli Osman Seçilmiş´in oğlu Melih Seçilmiş halkımız tarafından büyük teveccüh görüyor´´ dedi.
"Sivas´a derdimizi anlatmaya geldik"
"Sivas´a derdimizi anlatmaya geldik"
Seçim çalışmaları kapsamında Sivas´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen mitingde Sivaslılarla bir araya geldi. Soylu, ülke genelinde ve Sivas´ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ‘´ "Sivas´a derdimizi anlatmaya geldik" dedi.
Ürgüp, seçim irtibat bürosu açılışı yaptı 
Ürgüp, seçim irtibat bürosu açılışı yaptı 
Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, Sivas Tarihi Kent meydanında bulunan seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. 
‘Sivas´a DERMAN olacağız´
‘Sivas´a DERMAN olacağız´
CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız, düzenlediği program ile projelerini açıkladı, ‘Derman Belediyeciliği´ sloganı ile yola çıktıklarını söyleyen Akyıldız, ‘´En önemli projelerimizden biri ‘Derman Kooperatifi´. İddia ediyorum bu proje ile göç veren değil göç alın bir Sivas olacak´´ dedi.
“Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz”
“Hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz”
Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, Esnaf teşkilatı ile bir araya gelerek projelerini açıkladı.
AK Parti anket yapıyor
AK Parti anket yapıyor
Kapı kapı dolaşarak vatandaşlara “hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusunu yönelten AK Parti´li üyeler halkın nabzını yokluyor
Sivas hepimizin
Sivas hepimizin
Seçimlerde hangi aday kazanırsa kazansın sonuç itibariyle vatandaşı her yönüyle kucaklayarak şehre değer katacak işleri yapacağı bir gerçek. Unutmayalım ki “Sivas hepimizin” her daim hoşgörülü olmaya devam edelim.
Meydanlar Isınıyor
Meydanlar Isınıyor
Yerel seçimler için artık son viraja girdik diyebiliriz. Vatandaşlar yavaş yavaş oylarını kime vereceğini netleştirmek üzere. Parti Başkan adayları neredeyse yedi yirmi dört sahada aktif bir şekilde vatandaşlar ile yakın temas içerisinde.
AK Parti Sivas İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı yaptı
AK Parti Sivas İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı yaptı
AK Parti Sivas İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı yaptı
Kangal´da ´Örnek Yemek´
Kangal´da ´Örnek Yemek´
Sivas Kangallılar Derneği düzenlediği yemek organizasyonu ile gergin siyaset ortamına örnek bir davranışta bulundu.
"Şeffaf bir belediye başkanı olacağım"
"Şeffaf bir belediye başkanı olacağım"
Cumhuriyet Halk Partisi´nden (CHP) Sivas Belediye Başkan adayı olan Ali Akyıldız, esnaf teşkilatıyla bir araya geldi.
Akyıldız´ın eşi, kapı kapı dolaşıyor
Akyıldız´ın eşi, kapı kapı dolaşıyor
CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız´ın eşi Zeynep Akyıldız, tüm mahallelerde evleri kapı kapı dolaşarak seçim çalışması yürütüyor. Broşürler dağıtan Zeynep Akyıldız, gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti.
“AZ KONUŞUP ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
“AZ KONUŞUP ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Bilgin. “Biz sadece belediye hizmetleri yapan değil herkesin istediği bir belediyeciliği ortaya koymak için buradayız. ´Ben´ değil ´biz´ mantığıyla katılımcı ve hesap verebilirlik şeklinde bir belediyecilik anlayışında olacağım. İnsanların kendini mutlu güvende hissettiği bir belediyemiz olacak. Az konuşup çok çalışacağız. Gönül belediyeciliği yapacağız. Ehliyetten ve liyakatten uzaklaşmayacağız.” dedi.
“RUTİN BELEDİYECİLİĞİN DIŞINA ÇIKACAĞIZ”
“RUTİN BELEDİYECİLİĞİN DIŞINA ÇIKACAĞIZ”
Seçilmiş, “Şu anda yurtlara on bin kişiden dört bin beş yüzü yerleştirildi. Diğerleri de yerleştirilince sorunlarda sıkıntılarda daha da büyüyecek ve artacak. Alt yapısı gereği merkeze taşımada zorluk yaşamayacak Cumhuriyet Üniversitesindeki bazı bölümler şehir merkezine kaydırılırsa şehir için ekonomik anlamda yeniden bir kazanç elde edilir. Biz çalışmalarımızla rutin belediyeciliğin dışına çıkacağız.”dedi.
“SANAYİ SİTELERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN”
“SANAYİ SİTELERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN”
Demirgil, “Biz sanayi esnafları olarak belediye başkanlarından çok çektik. İnşallah bu dönem her şey düzelir. Ustalarımız tam büyüyecek, cihaza, dükkanın içine yatırım yapacak haydi sanayiyi taşıyoruz diyen birileri çıkıyor. Siyasilerin sanayi sitelerinden ellerini çekmelerini istiyoruz. Bize dokunmasınlar yeter. Eğer yapacakları var ise eksik olan ihtiyaçlarımızı tamamlasınlar bizim için yeterlidir.” dedi.
Seçilmiş, Esnaf Teşkilatıyla Buluştu
Seçilmiş, Esnaf Teşkilatıyla Buluştu
Seçilmiş, Esnaf Teşkilatıyla Buluştu
“Şehrin çarşısının durumunu küçük esnaf bilir”
“Şehrin çarşısının durumunu küçük esnaf bilir”
Develi, “Şehrin ekonomik yapısının da ne durumda olduğunu o şehrin çarşısındaki küçük esnaf bilir. O yüzden şehir halkının ve küçük esnafın fikirlerinin önemsenmesi gerekir.” dedi.
“Çocukların derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım”
“Çocukların derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul´da yaşayan Sivaslı vatandaşlarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Sivaslı bir siyasetçiyle çocuklara ilişkin yaşadığı bir diyaloğu anlatan İmamoğlu, “Çocukların o derin sevgisi bittiği gün ben siyaseti bırakacağım.” dedi. 
“SİVAS´I HER ALANDA CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ”
“SİVAS´I HER ALANDA CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ”
Ürgüp, “Biz şehrin her anlamda cazibe merkezi olmasından yanayız. Projeler konusunda eski dönem, mevcut devam eden projeler ile yeni projelerimizin hepsini şehrin belediye başkanı seçildiğim taktirde kesintisiz bir şekilde şehre kazandıracağız. Halkımız teveccüh gösterip bizlere oy verirde mührü alırsak şehri adeta baştan aşağıya projeler ile her alanda şahlandırarak Sivas´ı cazibe merkezi yapacağız.” dedi.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
booked.net
Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.

Hz. Muhammed
Çok fazla yerseniz, duyma kaliteniz düşer.

www.bizimsivas.com.tr
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59