Anahtar Kelimeler: SİVAS   DAİRESİ ILN01289937

SİVAS  İCRA DAİRESİ ILN01289937

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SİVAS
 İCRA DAİRESİ
2019/122737 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 120 Ada, 109 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,de kayıtlı tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 120 Ada, 109 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,de
Yüzölçümü    :   16574,85  Kıymeti    : 50.884,78 TL  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Haciz şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri    : Gültepe Mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 120 Ada, 108 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,kayıtlı tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 120 Ada, 108 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy
Yüzölçümü    :   35480,70 Kıymeti    : 108.925,74 TL  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : haciz şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 118 Ada, 5 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,kayıtlı tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 118 Ada, 5 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,
Yüzölçümü    :  13709,48  Kıymeti    : 42.088,10 TL  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : Haciz şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 111 Ada, 429 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 111 Ada, 429 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy
Yüzölçümü    :   8259,19 Kıymeti    : 25.355,71 TL  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : haciz şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 117 Ada, 158 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 117 Ada, 158 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,
Yüzölçümü    :   15003,11 Kıymeti    : 46.059,54 TL KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : haciz şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 117 Ada, 153 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 117 Ada, 153 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,
Yüzölçümü    :   10820,74 Kıymeti    : 33.219,67 TL  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : haciz şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 12:15 - 12:20 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 111 Ada, 407 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,,tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 111 Ada, 407 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,
Yüzölçümü    :   11502,76 Kıymeti    : 35.313,47 TL  KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : haciz şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 12:30 - 12:35 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 12:30 - 12:35 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 111 Ada, 430 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy,,tarla cinsindeki taşınmazdır. Halihazırda hububat ekili, toprak derinliği orta derin, 50-90 toprak bünyesi orta bünyeli, % 0-3 meyilli, erozyon problemi olmayan, ulaşım problemi olmayan, kuru tarım arazisi.
Adresi    : Sivas İl, Ulaş İlçe, 111 Ada, 430 Parsel, KURTOĞLU Mahalle/Köy
Yüzölçümü    :   440,79 Kıymeti    : 1.353,22 TL KDV Oranı    : %18
Kaydındaki Şerhler    : haciz şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü    : 30/03/2021 günü 12:45 - 12:50 arası
2. Satış Günü    : 29/04/2021 günü 12:45 - 12:50 arası
Satış Yeri    : Gültepe mahallesi Sivas Adalet Sarayı Sivas İcra Müdürlüğü mezat salonu Merkez SİVAS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/122737 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur
    7- İşbu satış ilanı taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı ilgililerin tümüne tebliğe gönderilmiş olup tebliğ edilemeyen ilgililer bakımından İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.31/12/2020
*Tebligat yapılamayan ilgililere tebliğat yerine ilanen tebliğ olunur.
*İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


 
 
Hakan YAZICI
İcra Müdür Yardımcısı
118034
 
                    ¸(e-imzalıdır)