YAZARLAR

SİVAS DİŞHEKİMLERİ ODASI ILN01189076

 

SİVAS DİŞHEKİMLERİ ODASI

 Sivas-Çorum-Tokat-Yozgat illeri Dişhekimleri Odası 18.Olağan Genel Kurulu çoğunluğun sağlanması şartıyla seçim 08-09  Ağustos 2020 tarihlerinde saat 09.00’da Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi Selçuk Apt B/Blok Kat:1 No:16 SİVAS adresinde bulunan Oda Merkez’inde aşağıda gündemle yapılacaktır.

Bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul çoğunluk şartı aranmaksızın aynı gündemle 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 14:00’de ve 16 Ağustos 2020 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasın da  Sularbaşı Mahallesi Haydarlı Sok Hikmet Işık Caddesi Selçuk Apt B.Blok Kat.1 No:16 SİVAS yapılacaktır

GÜNDEM

1.GÜN

1-AÇILIŞ

2-DİVAN SEÇİMİ

3-SAYGI DURUŞUNDA BULUNULMASI VE İSTİKLA MARŞI’NIN OKUNMASI

4-YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKANIN KONUŞMASI

5-KONUKLARIN KONUŞMALARI

6-ÇALIŞMA RAPORU MALİ RAPOR VE DENETLEME KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

7-RAPORLARIN AKLANMASI

8-YENİ SEÇİLECEK YÖNETİM KURULUNA GEREKLİ TAŞINMAZLARIN SATIN ALINMASI VEY MEVCUT TAŞINMAZLARIN SATILMASI KONUSUNDA YETKİ VERİLMESİ

9-BÜTCE FASILLAR ARASINDA AKTARIM YAPILMASI KONUSUNDA YENİ SEÇİLECEK YÖNETİM KURULUNAYETKİ VERİLMESİ

10-ODA ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLARA VERİLECEK ÖDENEKLERİN TESPİTİ

11-YENİ DÖNEM TAHMİNİ BÜTCENİN OKUNMASI VE KARARA BAĞLANMASI

12-YENİ DÖNEME İLİŞKİN DİLEK VE ÖNERİLER

13-ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE AÇIKLANMASI

a)Yönetim kurulu

b)Denetleme kurulu

c)Disiplin kurulu

d)Türk Dişhekimleri Birliği delege seçimi  

2.GÜN

SEÇİM

SAAT:09:00 – 17.00