SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ILN01232145

SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

                     İ L A N 
SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO    : 2020/163 Esas
KARAR NO    : 2020/234
    Mahkememizin yukarıda numarası yazılı bulunan kararı ile; Davanın KABULÜ ile; Ordu ili,  Ulubey ilçesi, Cevizlik Mah./Köy Cilt No: 11 Hane No: 25 BSN:80'de nüfusa kayıtlı; Nazlı ve Fatih oğlu 24/04/2016  Sivas  doğumlu, 42121396716 TC kimlik numaralı Ahmet Erdem'in  "AHMET ERDEM" olan isminin "KUZEY ERDEM" olarak değiştirilmesine karar verildiği ilan olunur.