Anahtar Kelimeler: SİVAS . ( HUKUK .) SATIŞ MEMURLUĞU ILN01189213

YAZARLAR

SİVAS 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU ILN01189213

T.C.
SİVAS
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri    : Sivas İl, Merkez İlçe, Kızılırmak Mahalle, Ada 931, Parsel 143 deki 184,44 m² alanlı Arsa olarak yer almaktadır. Taşınmaz Yahyabey Mahallesi 31-7.Sokak No:6 Merkez/Sivas adresindedir. Geometrik olarak dörtgen şeklinde olup topoğrafik olarak düz bir yapıdadır.  Kuzeyindeki 31-7. Sokağa cephesi 7,8 mt. dir. Taşınmaz şehir merkezinin 1,4 km güneydoğusunda yer almaktadır. Parsel üzerinde bulunan iki katlı yığma binanın taban alanı yaklaşık 80 m² olup evin bir kısmı 931 ada  116 nolu parsele tecavüzlüdür. Bina yaklaşık 45 yıllık olup II-B yapı sınıfına girmektedir. İçerisi görülememiştir. 
Yüzölçümü    : 184,44 m2  
İmar Durumu    : Plan notlarına uyulacaktır. 116 nolu parsel ile tevhidi yolda kalan kısımlarının yola terki kaydıyla imara uygundur. Bitişik nizam 4 kat imarlıdır. 
Kıymeti    : 188.891,80 TL
KDV Oranı    : %18
1. Satış Günü    : 20/08/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü    : 18/09/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri    : Sivas Adliyesi 2.Kat. 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu 
Satış şartları : 
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
    2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
    3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
    4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
    5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
    6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/50 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/2020
 
 
Şahin BAHŞİ
 Satış Memuru - 80863 
 (İİK m.126)                                                                      ¸e-imzalıdır  
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.