SINDIRGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ILN01292085

SINDIRGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
SINDIRGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO    : 2015/122 Esas
KARAR NO    : 2020/106
Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen kararın, tebliğe yarar açık adresi tespit edelemeyen davalı Oğuzlar İnş. Elektrik Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'e ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
Mahkememizin 13/10/2020 tarih ve 2015/122 E 2020/106 K sayılı ilamı ile; Davacının davasının davalılardan UEDAŞ ve NİYAZİ AKSU yönünden REDDİ  ile; Davanın davalılardan OĞUZLAR İNŞ. ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., AHMET KORCAN GENÇASLAN ve AZİZ GÜN yönünden KABULÜ ile; 49.767,56 TL nin 16/09/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 156,00 TL nin 18/09/2006 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar  OĞUZLAR İNŞ.ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., AHMET KORCAN GENÇASLAN ve AZİZ GÜN'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, Karar tarihi itibariyle alınması gerekli olan 3.410,28 TL harcın OĞUZLAR İNŞ. ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., AHMET KORCAN GENÇASLAN ve AZİZ GÜN'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazineye İrad Kaydına, Davacı tarafından yapıldığı anlaşılan 5.722,58 TL yargılama giderinin OĞUZLAR İNŞ. ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., AHMET KORCAN GENÇASLAN ve AZİZ GÜN'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı kuruma verilmesine, Davacı kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. Uyarınca 7.290,06 TL vekalet ücretinin OĞUZLAR İNŞ. ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., AHMET KORCAN GENÇASLAN ve AZİZ GÜN'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı kuruma verilmesine, Davalılardan UEDAŞ ve NİYAZİ AKSU kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden ve haklarında açılan davanın reddedildiği anlaşılmış olduğundan karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 7.290,06 TL nin davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davalılardan UEDAŞ ve NİYAZİ AKSU ya verilmesine karar verilmiştir.
Davacı SGK vekilinin 03/12/2020 havale tarihli dilekçesi ile kararı istinaf ettiği anlaşılmış olduğundan İşbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 2 hafta sonra davalı OĞUZLAR İNŞ. ELEKTRİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'e gerekçeli kararın ve SGK vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği, SGK vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi verilebileceği HMK'nun ve Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilanen tarafınıza tebliğ olunur. 07/01/2021