Anahtar Kelimeler: Borsası Sivas kazandırılacak

YAZARLAR

Ot Borsası Sivas´a kazandırılacak

Sivas´a Kaba Yem ve Ot Borsası yapılması için Sivas Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir Hastaoğlu öncülüğünde çalışma başlatıldı. Herhangi bir aksaklık yaşanmazsa Ot Borsası kısa sürede Sivas´a kazandırılacak

 

 

 

Mehmet TIRPAN

Sivas Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas´a Kaba Yem ve Ot Borsasının kurulması ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sivas Belediyesi ile yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Klavuz Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Şeyhşamil OSB yanında ki arazinin Kaba Yem ve Ot Borsasının kurulması için belirlendiğini vurgulayan Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, ?Kaba Yem ve Ot Borsası Projemizde Borsa Hizmet Binası, Hububat ve Kaba Yem Satış Salonları, Laboratuvar, Kantar, Sosyal Tesisler ve Yeni Buğday Pazarı´nın bu bölgeye yapılması planlanmakta´ dedi.

Kaba Yem ve Ot Borsasının kurulması halinde üretilen yem bitkilerinin değerinde pazarlanması ve takip imkânının artacağını belirten Hastaoğlu, ?Hayvancılık sektörünün kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, hayvan sayılarında ve hayvansal ürünlerde önemli artışlar meydana getirecektir. İlimizde Köylerden göçü önleme noktasında büyük rol oynayacaktır. İlimiz gerek geniş tarımsal arazi varlığı ve gerekse mikro klima gösteren tarımsal havza varlığına bağlı olarak zengin bir tarımsal ürün çeşitliliği sunan tarımsal alanları ile önemli bir bitkisel üretim merkezidir.? ( 2015 ) TÜİK verilerine göre İlimiz, Korunga ve Yulaf üretiminde Türkiye 1.si, Buğdayda Türkiye 4.sü, Yonca ve  Tritikale Türkiye 5.si, Şekerpancarı, Arpa ve  Aspirde Türkiye 7.si, Mürdümükte Türkiye 11 .si, Çavdar ve Fiğde Türkiye 15.si´dir. Son yıllarda yaşanan iklimsel değişiklikler, ulusal ve küresel unsurların ve aktörlerin etkisiyle oluşan aşırı talep baskısı; ülkeleri stoklarını artırmaya teşvik etmiş, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarına sebep olmuş ve bu gelişmelerden hayvancılık sektörü de ciddi bir şekilde etkilenmiştir. Yem, hayvancılık faaliyetlerinde maliyetleri artıran en önemli unsurlardan biridir. Ülkemizde hayvanların beslenmelerinde gereksinim duyulan kaliteli kaba yemin karşılanmasında yaşanan sıkıntılar oldukça bilinen bir gerçektir. Ne yazık ki, kaba yem üretimi ve silaj yapımı halen daha istenilen düzeylerde değildir. İşte bu gerekçelerle, saman gibi besin maddesince yetersiz ama hayvanların beslenmelerinde sadece fiziksel tokluk sağlayan bir dolgu yemi, birçok ülkede hayvan altlığı olarak kullanılırken, ülkemizde hayvan beslemede temel kaba yem materyali olarak kullanılmaktadır. Danesi için yetiştirilen tahılların ot ve samanları özellikle protein bakımından çok fakirdir. Türkiye´deki serin iklim tahıllarından elde edilen sap saman miktarı yüzde 40 hasat indeksine göre 40 milyon tondur ve bunun yaklaşık 10 milyon tonu hayvan beslenmesinde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır ki sap ve saman kaliteli kaba yem değildir. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde yem bitkileri ekim alanlarının toplam ekilebilir alan içerisindeki payı yüzde 30 seviyesinde iken, ülkemizde yaklaşık yüzde 9.5 seviyesinde bulunmaktadır. Kaba yem bitkileri içinde baklagil yem bitkileri protein bakımından zengin ve kaliteli kaba yemdir. Buğdaygil yem bitkileri ve çayır ? meralardan elde edilen kuru otlar da kaliteli kaba yemlerdendir. Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem (yüzde 60 kaba yem ? yüzde 40 kesif yem) bulunmalıdır. Kaliteli kaba yem olmadan süt sığırcılığı yapılması düşünülemez. Süt sığırlarının sindirim faaliyetlerinin düzenli olması, istenilen süt yağı ile süt veriminin alınabilmesi için mutlaka yeterli düzeyde kaba yem tüketmeleri gerekir. Çok gözlü mide sistemine (ruminant) sahip hayvanlar günün yaklaşık 8 saatini yiyerek 8 saatini de geviş getirerek geçirirler. Geviş getiren bir sığırın rumen hacmi 95 litredir ve milyonlarca bakteri ile diğer mikroorganizmaları barındırır. Zor sindirilebilen bol selülozlu kaba yemler, rumenin bu yapısı içinde uzun süre bekledikten sonra proteinler aminoasitlere, karbonhidratlar şekere ve yağlar ise yağ asitlerine ayrılarak hayvanlara yarayışlı hale gelir´ şeklinde konuştu.