YAZARLAR

LOKOMOTİF İYİLEŞTİRİLMESİ VE TAMİRATLARI YAPTIRILACAK

TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü tarafından lokomotif iyileştirilmesi ve tamiratı işi için ihaleye çıkıldı

Ayşe Mine EĞÜZ/

TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Bölge Müdürlüğü DE 22000 ve DE 24000 lokomotiflerin markiz içi iyileştirilmesi, tamirinin yapılması hizmeti işi için ihaleye çıktı. Edinilen bilgilere göre yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı KİK. 3/g maddesi kapsamında, TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Söz konusu ihalede teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Satın Alma Şefliğine 27 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar verilmiş olması gerekiyor.