Anahtar Kelimeler: KORKUTAN UYARI

KORKUTAN UYARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde İnme Ünitesi açılışında konuşan Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, önümüzdeki yıllarda beyin damar hastalıklarının artabileceğini söyledi

Haber Merkezi/

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde beyin damar hastalıklarında önemli bir yer teşkil eden İnme Ünitesi açıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli bilgiler veren Nöroloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Kayım Yıldız, nörolojik rahatsızlıklar hakkında konuştu.

Beyin damar hastalıklarının tüm dünyada en başta gelen ölüm ve engellilik nedenlerinden biri odluğunu söyleyen Yıldız, “Nüfusun yaşlanmakta olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda beyin damar hastalıklarının sıklığının artacağı öngörülmektedir. İnme hastaları konuşmak, kol ve bacaklarını kullanabilmek, yürüyebilmek gibi yetilerini kaybedebilirler, yaşam kaliteleri ve işlevsellikleri bozulur. Birey, aile ve toplum için sosyoekonomik yük oluşturan inmenin önlenmesi ve tedavisi mümkündür. En iyi tedavi önlemedir” dedi.

ERKEN MÜDAHALEDE TEDAVİ EDİLEBİLİR

İnme hastalığında erken müdahalenin önemli olduğunu savunan Özlem Kayım Yıldız, “Toplumda tütün ve alkol kullanımı, aşırı kilo, kötü beslenme özellikleri, tansiyon, kan şekeri ve kan yağları yüksekliğinin risk faktörleri olduğuna dair farkındalığın artırılması önleme için ilk adımdır. Ayrıca bilinç değişikliği, yüzde kayma, kol ve bacakta güç ve his kaybı, dengesizlik gibi akut İnme belirtilerinin bilinmesi, erken dönemde hastaların sağlık kuruluşlarına başvurabilmelerini sağlayacaktır. İnme, erken müdahale ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnme belirtileri gelişir gelişmez 112 aranmalı ve hastanın uygun sağlık merkezlerine transferi sağlanmalıdır. İlk saatler inme tedavisi için son derece önemlidir. Uygun hastalarda pıhtı eritici trombolitik ve damar içerisindeki pıhtıyı ortadan kaldırıcı trombektomi tedavilerinin uygulanması engellilik oluşması olasılığını azaltır, sağ kalımı artırır. İnme ünitemizde akut inme hastalarına trombolitik tedavi verilmekte, yakın biçimde klinik izlem yapılmakta ve gerektiğinde üçüncü basamak nörolojik yoğun bakım ünitesine transferleri sağlanmaktadır. İnme tedavisi bir ekip işidir; doktor, hemşire, yardımcı sağlıkpersoneli bir bütündür. Uygun hastalara dekompresif cerrahi, stent ve endarterektomi işlemleri yapılmaktadır. Hedefimiz, uygun olan tüm hastalara trombektomi tedavisi uygulanmasını sağlayabilecek bir inme merkezine kavuşmaktır” İfadelerine yer verdi.