Anahtar Kelimeler: KAMULAŞTIRMA İLANI ILN01189169

YAZARLAR

KAMULAŞTIRMA İLANI ILN01189169

ESAS NO : 2020/220 -2020/222-2020/224-2020/226-2020/228 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sivas İl Özel İdaresi  tarafından davalı Sidemir Sivas Demir Çlk. İşl. A.Ş. aleyhine açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;
Aşağıda dava esas nosu, tapu kayıt bilgileri, taşınmaz bilgileri ve malikleri yazılı  taşınmazların   tamamının 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden , taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari  yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet Sivas İl Özel İdaresine adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı  belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal Sivas İl Özel İdaresi adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 14/09/2020 günü saat  09.00 ’da Sivas 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma  sağlanamadığından  aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur. 01/07/2020

1-2020/220 Esas ; Sivas Merkez Doğanca Köyü 124 ada 208 parsel sayılı 5.824,28 m² yüzölçümlü taşınmaz
Davalı : Sidemir Sivas Demir Çlk. İşl. A.Ş.
2-2020/222 Esas;  Sivas Merkez Doğanca Köyü 124 ada 172 parsel sayılı 2.594,18 m² yüzölçümlü taşınmaz
Davalı : Sidemir Sivas Demir Çlk. İşl. A.Ş.
3-2020/224 Esas; Sivas Merkez Doğanca Köyü 128 ada 37 parsel sayılı 12.696,07 m² yüzölçümlü taşınmaz
Davalı : Sidemir Sivas Demir Çlk. İşl. A.Ş.
4-2020/226 Esas; Sivas Merkez Doğanca Köyü 128 ada 11 parsel sayılı 4.351,72 m² yüzölçümlü taşınmaz
Davalı : Sidemir Sivas Demir Çlk. İşl. A.Ş.
5-2020/226 Esas; Sivas Merkez Doğanca Köyü 128 ada 8 parsel sayılı 5.437,11 m² yüzölçümlü taşınmaz
Davalı : Sidemir Sivas Demir Çlk. İşl. A.Ş.