Kadim Süsleme Sanatlarımız Sivas´ta Yaşatılıyor
Mehmet Ali Düzün 1996´dan Sivas´ta Tezhip, Ebru, Kat´ı, Minyatür ve Halı Desinatörlüğü sanatlarını icra ediyor. 250´den fazla Sivaslıya hocalık yapmış olan Düzün, Halk Eğitim Merkezi´ndeki 25 yıllık öğretmenlik kariyerinden sonra İhramcızade Kültür Merkezi´nde bir yandan talebe yetiştirmeye bir yandan da gelenekli sanatlarımızı Sivas´ta yaşatmaya devam ediyor. Kıymetli sanatkârımızla, icra ettiği gelenekli sanatlarımız, Sivas´ta sanat hayatı ve İhramcızade Kültür Merkezi hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik
Tarih: 28.7.2018 10:47:59/ 580okunma / 0yorum

Zübeyde DARENDELİ

Mehmet Ali Düzün 1996´dan Sivas´ta Tezhip, Ebru, Kat´ı, Minyatür ve Halı Desinatörlüğü sanatlarını icra ediyor. 250´den fazla Sivaslıya hocalık yapmış olan Düzün, Halk Eğitim Merkezi´ndeki 25 yıllık öğretmenlik kariyerinden sonra İhramcızade Kültür Merkezi´nde bir yandan talebe yetiştirmeye bir yandan da gelenekli sanatlarımızı Sivas´ta yaşatmaya devam ediyor. Kıymetli sanatkârımızla, icra ettiği gelenekli sanatlarımız, Sivas´ta sanat hayatı ve İhramcızade Kültür Merkezi hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Süsleme Sanatlarının Temeli: Nakkaşlık

4 farklı sanat dalı icra ediyorum. Fakat hepsinin temelinde halı desinatörlüğü var ve aslında nakkaşlık demek lazım. Ön lisans El Dokuması Halıcılık mezunuyum, akademik ilk eğitimim öyle başladı. Halı desenciliğinden sonra 1996 yılında Sivas Belediyesinin eski konservatuarında bir kursla tezhibe başladım. Yasir Cevher Yıldız hocayla tanıştık

Sanat hayatına Tezhip ile başladım diyebilirim. Sayacağımız sanatların hepsi kitap süsleme sanatı. Tezhiple uğraşıyorsanız, bir taraftan Ebru sanatıyla tanışmak durumundasınız. Yani kâğıt ve kitaba hizmet eden sanatlar. 2000´li yılların başında ebruyla tanıştım. Tezhip çalışan birisinin oradaki teknikleri kullanarak minyatür sanatını icra edebildiğini gördüm. Zaten sanatın bir dalına bulaştım mı diğer sanatları ister istemez irdelemek zorundasınız. Minyatüre de “Benim sanatım bu sanatın içinde var mı?” sorusuyla başladım. Gördüm ki tezhip sanatına hâkim olan bir kişi minyatür sanatının %60´ını halletmiş seviyeye haliyle gelmiş oluyor. Benzerlikler çok fazla çünkü. Ufak tefek teknik farklılıklar illa ki var. Sora Kat´ı sanatıyla tanıştık, ince kâğıt oymacılığı sanatı diye tanımlayabiliriz. Arapça kat´a kelimesinden türeyen bir kelime, kesmek manası taşıyor. Keserek desenleri oluşturuyorsunuz. Tasarım olarak tezhip için hazırladığınız bir deseni hem Kat´ı sanatında hem cami tezyinatında kullanabilirsiniz. Yani başta söylediğim gibi nakkaşsanız, tasarım bilgisine ve temel teknik bilgilere sahipseniz malzeme kullanımını başarıyorsanız nihayetinde fırçayla değil de kretuarla deseni oluşturuyorsunuz. O yüzden birbiriyle ilintili olduğunu vurgulamak lazım. Ebru biraz diğer tezyinat sanatlarının dışında gibi gözükür ama ondan da el hassasiyeti mevzusu yine aynıdır. Tabi ki bir nakkaş bir tezhipçi sıfırdan başlayan birine nazaran daha ivmeli bir şekilde merhale kat eder.

Sanat Hocayla Öğrenilir

Desen bilgisi, kompozisyon bilgisi, boya bilgisi, renk bilgisi hepsinin temelinde olması gereken şeylerdir. İlk aşama budur. Tabi tüm temel bilgiler tezhip sanatı öğrenirken öğrenciye verilir. Şöyle diyorum eğer kişi tezhip bilirse nakkaşlık adına birçok şeyi rahatlıkla yapabilir. Tezhip eğitiminde verdiğimiz Tezyinat dersi ile talebe nakkaşlık adına en temel bilgileri öğrenir. Önce tezhiple başlamak bu sebeple çok önemlidir. Ben aslında halı desenciliği ile başladım. Bu daha faydalı oldu diğer sanatlar adına. Halı desenciliğine özellikle dikkat çekmek isterim çünkü çok büyük ebatlarda çalışıyorsunuz tabiri caizse sanat diliyle “eliniz kırılır” veya “eli dönmeye başlamış” deriz. Halı desinatörlüğü bana çok şey kattı. 1 ay gibi bir sürede masa tenisi büyüklüğünde ebattaki bir kâğıda milimetrik kontürler çekip bitirdiğimi çok hatırlıyorum. Halı desenciliği ile başlamak bana çok şey kattı tabi sonra da iyi bir hocayla tezhip öğrendim. Akabinde minyatür sanatında direk birinden ders almadım.

Ama buraya dikkat edelim. İnsanlar hocasız bir şey öğrenmeyi maharet sayıyor. Hocasız bir şeyi öğrenmeye çalışmak, hem vakit kaybıdır hoca yılların birikimini birkaç saniyede verebilirken siz aynı işi kendi başınıza belki 10 senede keşfedemeyebilirsiniz. Hem de gelenekten uzaklaştırır. O yüzden ben kendi kendime öğrendim diyenlere üzülüyorum.

Gelenekli Sanatlar Yüzyıllara Hitap Eder

Tezhip, altınlamak altınla süslemek altınla bezelemek manalarına gelir. Klasik manada bakıldığında motifler altınla süslendiği için bu manayı kazanmış. Neden altın? Sorusu önemli. Eğer yaptığınız eserin uzun yıllar kalıcı olmasını isterseniz orijinal malzeme kullanmak zorundasınız. Orijinal malzeme kullandığınız zaman yüzyıllara hitap eden bir ürün elde edersiniz. Bu aynı zamanda tüketim çağının muhalifidir. Burası çok manidardır. Gelenekli sanatlarımız günümüzden bambaşka bir felsefeye sahiptir.

Siz yüzyıllara hitap eden bir ürün yapıyorsunuz çağımızda. Bu ne demek? İnsanlar bir tane çek yat alıyor evine 10 sene dayansa mutlu oluyor, kaliteli mal diyor. Bu esasında bizim felsefemize inancımıza ters bir düşüncedir. Dolayısıyla biz sanat yaparken yüzyıllara hitap etsin istiyoruz. Çünkü sanat yapan kişi imza atıyor. Sanatkâr imzasının hemen kaybolmasını istemez. Yüzyıllara hitap etsin ister. Sizden mesela 5 asır sonra gelen insanlar sizin imzanınız görsün ve desin ki benim atalarım böyle imzalar atmış ben de böyle kalıcı imzalar atayım desin.

Tezhibi daha çok kitap süsleme sanatı olarak anlatmak gerekir. Ama tabi günümüzde el yazması kitap haliyle çok kalmadı. Tabi ki levhalar, Kuran-ı Kerim´ler de yazılıyor. Dar manada tezhip işte bu yazıların kenarlarının süslenmesidir. Ama Tezhibi geniş manada düşünmek gerekir. Bugün süsleme adına ne varsa hepsini tezhibin içerisine katmak zorundayız. Mesela etrafımızda yeni yapılan veya restorasyonu yapılan camilerin tezyinatlarına bakıyoruz; ne acı ki motiften, desenden, tezyinden bihaber insanların elinde. İşten anlamayan insanlar yapınca da maalesef her şey yozlaşıyor. O yüzden o alanları da ben tezhip sanatının içine koyuyorum. Yetişmiş insanların yapması gerektiğini düşünüyorum.

İnsanımızın Sanata İhtiyacı Var

Tezhip sanatının ayrıca insanın ruhunu güzelleştiren tarafları da önemlidir. Sanatları tanıtırken onların, bu boyutunu da ele almak gerekiyor. Bu günümüzde son derece elzemdir.  İnsanlar, geçmişte bu sanatlar icra edilmiş günümüzde artık bunların önemi yok diye düşünebilir. Dijital ortamda her şeye ulaşım mümkün, matbusu var bunun vs… Tekrar çalışılmasına gerek görülmeyebilir. Oysa tam tersine günümüz insanının sanata daha çok ihtiyacı var. Çünkü günümüz insanı hem ruhen hem bedenen hasta. Gelenekli sanatlar bu hastalıkların doktoru olabilecek hüviyette.

Çağdaşlık Adı Altında Geleneği Yozlaştıramazsınız

Tezhip sanatını çeşitleri vardır, dönemleri vardır. Ben çok fazla kullanmak istemem ama sözüm ona çağdaş tezhip çalışanlar var, gelenekli tezhip ile devam edenler var. Ancak ben çağdaş kelimesini sadece bugün de yapıldığı için kullanırım. Fakat siz çağdaşlık adı altında geleneği yozlaştıramazsınız buna karşıyım. Sizin değerlerinizi taşıyan, genlerinizde, kodlarınızda yerini almış ve asırlarca sürdüren bir geleneğe kendi imzanızı da bırakırken çağdaşlık adı altında bu değerleri tanımlanamaz hale dönüştüremezsiniz.

Eski Türk Resmi: Minyatür

Minyatür sanatına eski Türk resmi demek daha doğru. En karakteristik özelliği içinde perspektif taşımamasıdır. Bu özelliği ile klasik dönem Batı sanatından ayrılır. Tabi çağdaşlık adı altında ben yenilik yaptım perdesi ile insanlar minyatür sanatı icra ettim diyor, kusura bakmasınlar içine perspektifi sokunca o çalışma resim sanatı oluyor.

Neden bu kadar kesin ayırıyorum? Çünkü bizim sanatlarımızın ruhunda, tabiri caizse tanrının yaptığı gibi yapmaya çalışamama felsefesi vardır. Minyatürde, mesela bir kadın çalışılmışsa bu kadın şu veya bu kadın değildir; 50´li yaşlarında Türk soyundan gelen bir kadındır o figür veya bir acem bir Avrupalı kadın resmedilmiştir. Aynı şekilde çiçekleri de böyle çalışmışız, hayvanları da böyle… Gördüğünüz kızıl, beyaz veya ala bir atı birebir resmetmeye çalışmamışsınız, onun karakterini yansıtmışsınız. Bu figürler, bugün insanların hayranlıkla baktığı soyut fikrini meydana getirmiştir. Bugün sanatçıların ulaşmak istediği veya başka bir tabirle sanat adına olması gereken asırlar önce olmuş. Belki bugünün soyut arzusundan farklı saiklerle meydana gelmiş bu eserler ama harikulade bir şey ortaya çıkmış: Soyut kavramı.

Sanatın Özü Anlamaya Çalışmaktır

Eski Türk resminde konu anlatımı ön plandadır, perspektiften uzaktır, Allah´ın yaptığı gibi bahçe tasviri veya çiçek tasviri yerine özü anlamaya çalışarak, pozisyon ya da kesit görmeye çalışarak yapılmıştır minyatür sanatı. Bu yönüyle soyuttur. Anlamaya çalışmaktır, bu yönüyle tam bir sanattır. Esasen, sanat yapmanın temelinde de bu vardır. Allah´ı iyi anlamaya çalışmak. Yani siz Allah´ın yaptığının aynını yapmak yerine Allah´ın yaptığını anlama ve tefekkür etme, üzerinde bir fikir teatisinde bulunma çabasına girersiniz. Mesela Hatai dediğimiz bir motif vardır bu, bir çiçeğin dikine kesitini nakşeder yüzyıllar içinde oluşmuş bir desendir. Burada sizi bir çiçeğin anatomisine götüren şeyler var. Sadece görüntüyü resmetmeye kalktığınızda sadece görüntüyü analiz edersiniz, kesitte ise çiçeğin her türlü detayıyla muhatap olmak durumundasınızdır. Bu size o çiçeğin yaratıcısını daha iyi anlama imkânı tanır. Ayet-i Kelime´de Allah-u Teâla buyuruyor ki “Benden en çok âlim kullarım havf eder.”. Böyle baktığımızda gelenekli sanatlar icra eden kişi, hem Allah´ı daha iyi tanıma noktasında hem Allah´ın yarattıklarını hem Allah´ın maksadını kavrama -ki en önemlisi budur- ciddi bir avantaja sahip olur.

Kat´ı sanatında da benzerlikler var, zaten motif süslüyorsunuz. Tabi bu motifler gelenek içerisinde üsluplaşmış motiflerdir. Kat´ı sanatında keserek oluşturuyoruz motifleri. Bu sanatta boyut meselesi daha ön plana çıkar. Bazı insanlar yaptığı çalışmaya dokunabileyim ister. Boyaya dokunamazsınız ama Kat´ı nın bu açıdan cazip tarafı vardır. Yaptığınız işe dokunabilirsiniz.

Ebru sanatı bambaşka bir âlemdir. Uluhi oluşumlar, Ebru sanatında daha ön plandadır. Tasavvufçuların daha çok çalıştığını gözlemliyoruz. Ebrunun insan ruhuna cazip gelmesinin altında özel nedenler var. Uluhi oluşu insanların bizzat görmesini sağlar. Klasiktir, ney sesi ile ebru sanatının birlikte icra edilmesi ruhu doyurucu tedavi edici bir özelliğe sahiptir.

Sanat Ruha Hitap Eder

Naçizane iştigal ettiğim sanatların hepsinin hem fiziken hem ruhen insana dokunan, insanı etkileyen güzelliklerinin olması ortak noktalarıdır. Atölyemize girip de farklı bir boyuta geçmeyen insan görmedim. Bu çok önemli yani yaptığınız işin insanların ruhuna hitap edebilmesi apayrı bir güzellik. Ben gelenekli sanatlarımızı, hem teknik özellikleriyle incelemek hem de ruha dokunan yönleriyle incelemek gerektiğini düşünüyorum.

 

Sivas Tezhip Ekolü

1996 yılından beri Sivas´ta, Anadolu´da sanatla iştigal ediyorum. Bir taraftan eser üretiyor, bir taraftan talebe yetiştiriyorum bu sanatlarımızı yaşatıyor, başkalarına aktarıyorum. İnsanların sanatla bağlantısını sağlayıp onların ruhi değişimlerini görmek adına Sivas´tan bir sanatçı olarak, sanat hocası olarak muazzam bir zevk aldım.

Tezhip sanatında, geçmişte bir Sivas ekolü vardır. Bununla ilgili bir çalışma yaptım. Malum Sivas türküleriyle de ünlü bir şehirdir. Türkülerde Sivaslı âşıkların doğaçlaması özellikle ön plana çıkar. Aynı şeyi ben, tezhip alnındaki Sivas ekolünde de gördüm. İnsanlar bugün bizim yaptığımız gibi tasarımları kâğıtlara hazırlayıp onun üzerinden boyamak yerine altını, onu boyayacağı zeminin üzerine sürüp doğrudan motifi çalışmış, araştırmalarımda bunu keşfettim. Çok muazzam bir şeydir bu belki çok muntazam olmasa da…  İrticalen yapılmış eserler. Bu anlamda günümüzde Sivas´ta bu işlerin içinde olmak çok hoşuma giden bir durum. Yasir Cevher hocamı Van´dan buraya bir sebeple üniversiteye hoca olarak getirdik de sonra bizler ondan ders aldık. Bizden öncesindeki kesinti bu sayede son bulmuş oldu. Bizim için bu geleneği dolaylı yoldan devralıp Sivas´ta yaşatıyor olmak apayrı bir gurur kaynağı oldu.

Sivaslılar Sanata Sahip Çıkıyor

Sivas´ta sanat öğrenme adına ve sanatı sahiplenme adına çok iyi şeyler olduğunu söylemem gerekiyor. Tezhip sanatını, naçizane 250-300 civarı insana ulaştırmışım. Bunlar arasında 60 civarında öğrencim ciddi şekilde devam ediyor. Bu benim için kıvanç verici bir durum. Ben bu ilin sanatkârı olarak, üzerime düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum hala da devam ediyoruz. İhramcızade Kültür Merkezi´nde de gönüllülük esasına dayalı hizmet yürütüyoruz.

Şunu da söylemek lazım, bu işler sanatçının veya talebenin sahiplenmesi ile olmuyor. Sanatın başka katkılarının da olması gerekir. İlgi görmeyen sanat zayi olacaktır. Sanatkâra destek olunmalı. İnsanların orijinalite fikrine alıştırılması gerekiyor. Bugün evlerimizde birer tane orijinal eserin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun birçok sebebi var manevi sebeplerini geçtim, maddi açıdan da sanat eserlerine sahip olunmalı. Orijinal eserler sürekli maddi anlamda üzerine koyan işlerdir. Yıllandıkça kıymetlenir. Yeni evlenen bir çiftin aldığı eser, 10 sene sonra onların eskiyen tüm ev eşyalarını yeniden düzecek değeri ulaşır. Şayet doğru işler edinilirse… İnsanlar bu orijinalite fikrine alıştırılmalıdır, kendi kültürlerinin imzasının evlerinde bulunması gerektiğinin farkına vardırılmalıdır. Yani sanat eserleri, manevi boyutunu bir kenara bıraksak bile muteber yatırımlardır. Sivas´ta sanatın bazı ayakları topal bunu yetkililere de birinci ağızdan dillendiriyoruz.

Türklerin Dimağı Açıktır

Tezyinat ilkçağlardan beri vardır. Mağara yazılarından başlar bence. Sanatın ortaya çıkmasında insanların ve toplumların inançları çok belirleyicidir. Allah´a inananlar sanatlarını da inançları doğrultusunda icra ederken inanmayan toplumlar başka sanat felsefeleri üretmiştir. Ancak sanatları İslami veya gayri İslami diye ayrıştırmayı doğru bulmuyorum çünkü tüm sanat dalları birbirinden etkilenmiştir. Ayrıca, Müslümanların icra ettiği sanat bir gayrimüslime cazip gelebiliyor, ayrıştırma bu sebeple doğru değil. Kimse hiçbir sanattan mahrum kalmamalı. Bizler, Türkler olarak kendimizi küçük görmemiz gerekiyor. Gelenekli sanatlarımızda ecdadımızın Allahtan tarafından verilmiş bir dimağ açıklığı görüyoruz. Çünkü biz Allah´ı anlamaya çalışmışız, Allah´ı anlamaya çalışmak ufku ve zihni açar ve sürekli daha iyiye sevkeder.

İhramcızade Kültür Merkezi: Nadide ve “Tesadüfen Bilinen” Bir Mekân

Öncelikle bu merkezi açan Sayın Doğan Ürgüp yönetimine ve akabinde buradaki hizmetlerin sürdürülmesini sağlayan Sayın Sami Aydın´a teşekkür etmek gerekiyor. İstanbul ve Ankara´da bu tarz tarihi mekânların sanata tahsis edildiği görgümüz var. Fakat Anadolu´da böyle, sanatlara tahsis edilen mekânları görme şansımız pek yok. Bu anlamda emsali az örnek bir uygulama oldu burası.  Ancak kör topal maalesef! Evet yönetim burayı tahsis etti belki ama yetkililerden gelip de burada ne yapıyorsunuz, kim geliyor kim gidiyor, turistler buraya geliyor mu, İhramcızade Kültür Merkezi´ni insanlar biliyor mu? diye merak eden, soran olmadı. Böyle nadide bir mekânımız var ama tanıtım noktasında çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Sanatkârı vitrinde kullanmak sanatkârı vitrinde kullanan için bir kazanım ama vitrinde duran sanatkâr için bir kayıp olur. Biz sanatkârlar burada talebelerle ilgileniyoruz daha çok, kendi işlerimizi erteleyerek geliyoruz. İşler bir fedakârlık üzerinden yürüyor, dolayısıyla maddi kayıplarımız oluşuyor. Biz buraya vakit ayırıyorsak buranın daha farklı bir çizgide idare edilmesi gerekir diye düşünüyorum. İhramcızade Kültür Merkezi´ni bilen insanlar tesadüfen, yoldan geçerken görüp gelmiş insanlar oluyor. Yeteri kadar tanınmadığını, tanıtılmadığını düşünüyorum. Buraya yapılan yatırımın, burada icra edilen sanatların, buradaki sanatçıların karşılığı bu değil.

 

 

Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Tarihi binaların duvarları yap-boza döndü
Tarihi binaların duvarları yap-boza döndü
Tarihi binaların duvarlarına yazılan yazılar hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de eserlerin orijinal dokusuna temizlenirken ciddi anlamda zarar veriyor. Buruciye ve Şifaiye Medresesi´nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla yazılan yazılar, kötü görüntü oluşturuyor.
SİFAHOD 18´inci Yılını Türkülerle Kutladı
SİFAHOD 18´inci Yılını Türkülerle Kutladı
Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği´nin (SİFAHOD) kuruluşunun 18´inci yılı münasebetiyle sıra gezmesi düzenlendi.
SİFAHOD 18´inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak
SİFAHOD 18´inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak
SİFAHOD 18´inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak
Muzaffer Sarısözen anıldı
Muzaffer Sarısözen anıldı
Muzaffer Sarısözen anıldı
"Sivas´ı tanımak demek; Türk kültürünü tanımak demektir"
"Sivas´ı tanımak demek; Türk kültürünü tanımak demektir"
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin bilinirliğini artırmak, Üniversite-öğrenci kaynaşmasının örnekliğini sergilemek, öğrencilere yeteneklerini sunma imkânı sağlamak, şehrimizin kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini, tarihî mirasını ve coğrafi özelliklerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak amacıyla "Sivas´ı Tanıyorum Üniversitemi Seviyorum" programının çekimleri Üniversitenin Atatürk Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu´nda başladı.
"Köy Odası Sohbetleri"
"Köy Odası Sohbetleri"
Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Köy Odası Sohbetleri" kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan, Çallı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sivas´ın Alman gelini toprağa verildi
Sivas´ın Alman gelini toprağa verildi
Sivas´ın Alman gelini toprağa verildi
Muzaffer Sarısözen düzenlenecek törenle anılacak
Muzaffer Sarısözen düzenlenecek törenle anılacak
Muzaffer Sarısözen düzenlenecek törenle anılacak
C.Ü´de öğrenci konserleri
C.Ü´de öğrenci konserleri
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı organizesinde Anadolu Grubu ve Grup Türkücü Üniversitede konser verdi.
USTALARIN USTASINI RAHMETLE ANIYORUZ
USTALARIN USTASINI RAHMETLE ANIYORUZ
Muzaffer Sarısözen, Türk folklorcusu, Türk Halk Müziği araştırmacı ve derleyicisi olarak bundan tam 56 yıl önce aramızdan ayrılmıştır. Türk Halk müziğinin eşsiz eserlerini bizlere hazine olarak bırakmıştır. Bizlerden sonra yeni yetişen kuşaklar geçmişten bugünümüze gelen türkülerimizle yetişmeye devam edecek. Radyolarımızdan, televizyonlardan ve uzaktan kulağımıza gelen birçok ezgide onun el emeği gözünün nuru vardır. Muzaffer Sarısözen Türkülerden bir vatan kurmuştur.
Kış mevsiminin vazgeçilmezi kurutulmuş sebzeler
Kış mevsiminin vazgeçilmezi kurutulmuş sebzeler
Kışın tüketilmek üzere kurutulan kırmızıbiber, patlıcan, kabak ve domates vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.
Klasik Müzik Dinletileri Yapıldı
Klasik Müzik Dinletileri Yapıldı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Anabilim Dalı tarafından ‘Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestra Konseri´ düzenlendi.
Öğrenciler Aşık Sefil Selimi´yi Andı
Öğrenciler Aşık Sefil Selimi´yi Andı
Aşık Sefil Selimi mahlaslı halk ozanı Ahmet Günbulut, ölümünün 15. yılında Sivas´ın Şarkışla ilçesinde adını taşıyan okulda anıldı.
Mekke´nin Fethi kutlandı
Mekke´nin Fethi kutlandı
Mekke´nin Fethi kutlandı
Mekke´nin Fethi kutlanacak
Mekke´nin Fethi kutlanacak
Erbakan Vakfı Sivas İl Temsilciliği Mekke´nin Fethi´nin 1387. yılı vesilesiyle, 30 Aralık Pazar günü saat 19:00´da Atatürk Kültür Merkezinde program düzenleyecek.
Mekke Fethinin 1388´inci yılı kutlanacak
Mekke Fethinin 1388´inci yılı kutlanacak
Mekke Fethinin 1388´inci yılı kutlanacak
Bir konak daha ayağa kaldırıldı
Bir konak daha ayağa kaldırıldı
Sivas´ın geleneksel Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Muammer Kangal Konağı, Sivas Belediyesi tarafından restore edildi.
Türbeye kilit
Türbeye kilit
Sivas´ımızın bir diğer adı da Sultanşehirdir. Sivas´a Sultanşehir denilmesinin nedeni Selçuklu Devletinin başkentini değiştirip Sivas yapacak kadar çok seven İzzetin Keykavustur.
El emeği hediyelik eşyalar
El emeği hediyelik eşyalar
30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Yılmaz yaptığı hediyelik eşyaları satarak ekmeğini kazanıyor.
Sivas´ta geleceğin ozanları bağlama sınıfında yetişecek
Sivas´ta geleceğin ozanları bağlama sınıfında yetişecek
Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal gibi halk ozanlarının yetiştiği aşıklar kenti Sivas´ta, geleceğin ozanları Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde açılan ´bağlama sınıfında´ yetişecek.
SDT´dan 2019´da Yeni Oyunlar
SDT´dan 2019´da Yeni Oyunlar
“Lena, Leyla ve Diğerleri” isimli oyunla, 2018 yılını seyirciyle birlikte uğurlayacak olan Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2019 yılına biri yabancı diğeri Türk yazara ait olan iki yeni komedi oyunla sanatseverleri selamlayacak.
Âşık İsmet-î şiirlerle anıldı
Âşık İsmet-î şiirlerle anıldı
Âşık İsmet-î şiirlerle anıldı
“Şeb-i Yelda” kültürel etkinliği
“Şeb-i Yelda” kültürel etkinliği
Yılın en uzun gecesinde Üniversitemiz Merkezî Kütüphane´de “Şeb-i Yelda” kültürel etkinliği düzenlendi.
Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında
Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında
Medya Takip Merkezi (MTM), doğaya verdiği tahribat nedeniyle son zamanlarda öne çıkan sera gazı emisyonu sorununu mercek altına aldı. Küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden gösterilen sera gazına, Türk medyası da ilgisiz kalmadı. İşte, araştırmanın detayları…
İbrahim Tenekeci
İbrahim Tenekeci
Siyaset ile samimiyet arasında
Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan
Türkiye´nin önündeki takoz: FETÖ zihniyeti!
Beşir Ayvazoğlu
Beşir Ayvazoğlu
‘Ben bir Türk´üm, dinim, cinsim uludur´
Yusuf Ziya Ünsal
Yusuf Ziya Ünsal
Bir Yıldız Daha Kaydı
D. Mehmet Doğan
D. Mehmet Doğan
Atatürkçü düşünmek!
İbrahim Kahveci
İbrahim Kahveci
Finansal coşkunun anlamı
Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi
Dinin içinin boşaltılması
Berat Demirci
Berat Demirci
ŞEHRİN GÖÇÜ VE “BİR ŞEHİRLİ”NİN GÖÇÜ
Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu
Kalp-hürmet-hizmet-merhamet
Gülşah Akkaş Yaman
Gülşah Akkaş Yaman
EKONOMİDE MEGALOMAN DAVRANIŞLAR
Ahmet Özdemir
Ahmet Özdemir
Gelenek mi, görenek mi, medeniyet mi?
Aydın Ünal
Aydın Ünal
Başörtüsü ve Vietnam Sendromu
Kemal Öztürk
Kemal Öztürk
Bana takipçi sayını söyle
Coşkun Gökkuş
Coşkun Gökkuş
Para/transfer
İsmail Dursun
İsmail Dursun
Aile Sosyal Politikalar Spor Kulübünün Sporcu Potansiyeli
Prof. Mustafa Çağrıcı
Prof. Mustafa Çağrıcı
Bir çevirinin düşündürdükleri
Ö. Emir Doğan
Ö. Emir Doğan
DALÂLETTEN ŞEHÂDETE MALCOLM X
Muhsin Kaya
Muhsin Kaya
SÜRPRİZ REKTÖRÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Yusuf Ziya Cömert
Yusuf Ziya Cömert
Biraz daha teori çalışalım
Salih Tuna
Salih Tuna
Kadir Mısırlıoğlu´nun fesi, PKK´nın kalpağı
Selahattin Çerik
Selahattin Çerik
Şükürname!
Müjgan Üçer
Müjgan Üçer
SİVAS HALAYINA DURAN GENÇLER
Muzaffer Gücer
Muzaffer Gücer
SİVASIN ÇERMİKLERİ
Osman Nuri Kesici
Osman Nuri Kesici
25 Eylül Dünya Eczacılar günü...
Mahmut Erol Kılıç
Mahmut Erol Kılıç
Bilgilendirme notu
Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
DÜŞMANIYIM ASALETİN KELİMELERDE BİLE”
Fikret Ünsal
Fikret Ünsal
DEDİKODUSU ÇIKARSA OLUR
Aziz Erdoğan
Aziz Erdoğan
ÇANAKKALE RUHU DÜNDEN DİRİDİR
Zübeyir Kamil Akkaya
Zübeyir Kamil Akkaya
Batı´ya Doğru - Taklit Bitti, Tahkik Başladı!
Salih Şahin
Salih Şahin
OSMANLI ARAPLARI NASIL SÖMÜRDÜ!
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
DOLAR
5.3429
EURO
6.0908
booked.net
Ayağa kalkarsan hizmet kastiyle kalk, eğer konuşacak olursan hikmetle konuş, oturacağın zaman hürmetle otur?

Hacı Bektaşı Veli
Gülümseme rekoru günde 400 gülümsemeyle çocuklara ait

www.bizimsivas.com.tr
Sivas için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:00 07:44 12:44 15:09 17:27 18:59