Anahtar Kelimeler: türlü desteğe hazırız

Her türlü desteğe hazırız

Yıldız, “Üniversitenin ulusal ve uluslararası projeler bakımından daha üst noktaya gelmesi için Rektörlük olarak her türlü desteğe hazırız.” dedi.

Hakan BAKAR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Fakülte Yöneticileriyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi fakültelerinin daha işlevsel hâle gelmesi için fakülte yöneticileriyle bir araya geldi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda; Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Genel Sekreter, ilgili fakülte dekanları ve bölüm başkanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yapılan projelerin ve nitelikli yayınların sayılarının artması açısından iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bütün fakültelerin dekan ve bölüm başkanları ile toplantıların devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Yıldız, yapılan akademik çalışmaların bölgesel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunması gerektiğini belirterek, akademik yayınlarda ve projelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sürece dâhil edilmesi ve CÜTAM, Nanofotonik Uygulama Merkezi ile CÜBAP’ın projelere desteğinin önemini vurguladı.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası projeler bakımından daha üst noktaya gelmesi için Rektörlük olarak her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yıldız, yenilikçi ve bilimsel anlamda kaliteli projelerin hazırlanmasında akademisyenlerin öncü olması için teşvik edici çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Belirli disiplinlerde uzmanlaşma gerektiğini bu kapsamda akademik kadro ve bölümlerin altyapılarına göre yararlı çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Rektörümüz, yenilenebilir enerji, kanser tedavisi üzerine çalışmalar, DİMER’in geliştiği İSNAD atıf sistemi ve DAVET Atıf dizini çalışmaları gibi örnek projelerin artırılması gerektiğini belitti.

Cumhuriyet Teknokent’in sanayiye yönelik yapılan bilimsel çalışmalar için oldukça önemli fırsatlar sunduğunu bu fırsatlardan akademisyenlerin yararlanması gerektiğini ifade eden Rektör, sadece bilimsel dergilerde kalacak çalışmaların artık önemi kalmadığını yapılacak çalışmaların teknolojik gelişmeleri yakalaması gerektiğini ifade etti.

TÜBİTAK, ORAN gibi kuruluşların projelere verdiği destekler ile çeşitli projeler gerçekleştirildiğini ifade eden Rekt Yıldız, yurt dışı eğitim alma hareketleri ve Erasmus çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantılarda söz alan dekan ve bölüm başkanları ise birimlerinde yürütülen akademik, sanayiye yönelik yenilikçi projeler, şehrimizin kültürel-sanat-spor-turizm alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Toplantıda proje çalışmalarının ve akademik araştırmaların daha da artırılması, yeni teknolojik cihazların Üniversiteye kazandırılması için yapılabilecekler hakkında görüş ve öneriler sunuldu.

Önümüzdeki süreçte yüksekokul, meslek yüksekokulu bölüm başkanları ve enstitü anabilim dalı başkanları ile sürmesi planlanan toplantılar ile Üniversitede bilimsel çalışmaların daha etkin ve verimli yapılması hedefleniyor.