Anahtar Kelimeler: GÜNCELLEME YAPILACAK

YAZARLAR

GÜNCELLEME İŞİ YAPILACAK

İlan.gov.tr adresinde yer alan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kadastro harita ve bilgilerinin güncellemesi işi yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmekte.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları ilanda detayları verilen güncelleme uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi Grup-9” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor.  Bahsi geçen işler 19 ihale paketi olarak yapılacaktır. Güncelleme uygulama alanı bilgileri şartname ekinde verilecektir.

İlana ilişkin ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız