YAZARLAR

Esnaf ve sanatkarların kredi borçları ertelendi

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının üç ay ertelendiğini açıkladı.

Hakan BAKAR

Kredi Borçları Üç Ay Ertelendi

Corona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri veya doğrudan Bankadan 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihinde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçların, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu kararın yürürlüğü girdiği tarih itibariyle itfa edilmeyenler başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde /hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren itfa tablosunda belirtilen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle kredi borçlarının üç ay süreyle ertelendiğini ifade eden Sivas Esob Başkanı Köksal, kredi borçlarının ertelenmesi ile ilgili 2781 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlandığını söyledi.

 

Virüs salgını nedeniyle esnafların zor durumda olduğunu kredi çekerek ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Sesob Başkanı Köksal, “Esnaf ve Sanatkarlarımızın Halkbank aracılığı aldıkları düşük faizli kredileri 3 ay ertelenmiştir. Buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısının azaltılmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

 

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili karalar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde  düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabii borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemleri başlatılmayacak.

Erteleme işlemi, borcun mevcut  maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaleten çekilme hakkı vermeyecek..  

Bankanın ertelenen krediden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygun uygulanacak cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak

 Ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletecek.

Bankanın, ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben ödemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ”dedi.