YAZARLAR

CHP´den çiftçi borçlarının yapılandırılması için kanun teklifi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri´nden kullandıkları ve sorunlu hale gelen kredilerin yapılandırılması için kanun teklifi verdi.

Zübeyde DARENDELİ

2019 yılında ekonomik koşulların çiftçiler için ağırlaştığını kaydeden Karasu, mazot, gübre, yem, tohum gibi tarım girdi kalemlerinde yaşanan artışın üreticileri zor durumda bıraktığını kaydetti. Karasu, ekonomide yaşanan durgunluğun birçok sektörü etkilediğini hatırlatırken, ?´Son yıllarda üretim maliyetlerinde büyük bir artış yaşayan tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticilerimiz söz konusu artış nedeniyle, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri´nden kullandıkları kredileri ödeyemez noktaya gelmiş, icra davalarıyla baş başa kalmıştır. Ekonomide yaşanan durgunluğun genel olarak borç ödeyememe eğilimini artırdığı gerçeğiyle birlikte açıklanan son verilere göre; Türkiye´de hali hazırda icra dairelerinde 21 milyon dosya biriktiği beyan edilmiştir´´ ifadelerini kullandı.

"Türkiye, tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri konumundayken bugün tarım kalemlerinin tamamında ithalata mecbur kalan ülke konumuna gelmiştir´´ diyen Karasu, tarımda yaşanan gerilemeye iktidarın yanlış politikalarının neden olduğunu söyledi.

Kanun teklifiyle çiftçilerin Ziraat Bankası´ndan ve Tarım Kredi Kooperatifleri´nden kullanmış oldukları ve sorunlu hale gelen kredilerin yapılandırılmasını isteyen Karasu, söz konusu kredi faizlerinin silinerek anaparanın, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere 5 yıl içinde ödenmesinin çiftçilerin üretimlerine devam edebilmesi için gerektiğini kaydetti.

Teklifin yasalaşması durumunda, üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri´ne olan borçlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren vadesi gelmiş tüm borçlar da dahil olmak üzere yapılandırılmasının ve 5 takvim yılı kapsamında eşit aralıklarla ve eşit miktarlarda ödenmesinin, kredi kullanım ve ödeme gecikmeleri nedeniyle oluşan faizlerin silinmesinin önü açılacak.