BAŞAKŞEHİR’DE ARAZİ KİRAYA VERİLECEK

Başakşehir’de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek

İlan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğün ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Panayır Bayırı mevkiinde bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsa Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre kiraya verilecektir.

İhaleye katılanlardan istenilen belgeler;

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri: Bir önceki yılın onaylı bilançosu veya gelir tablosu

6. Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Yoktur Belgesi ve SGK Prim Borcu Yoktur Belgesi

7. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

8. KİK’den İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge

9. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

10. İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiklerine dair imzalı nüshalar

Basın İlan Kurumunun resmi İnternet sitesi olan İlan.Gov.Tr adresinde yer alan https://www.ilan.gov.tr/ilan/731560/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/basaksehirde-199-553-m%C2%B2-arazi-kiraya-verilecektir adresinden ulaşabilirsiniz