YAZARLAR

Mezar taşındaki semboller dikkat çekiyor

Tescilli Zara Bolucan Köyü Mezarlığında, Mezar taşlarının üzerlerinde çeşitli semboller dikkat çekmekte.

Hakan BAKAR

Sivas’ın Zara ilçesinde yer alan ve Tescilli, Zara Bolucan Mezarlık alanı,  Bolucan Köyüne giden stabilize yolun batısında kalmakta. Mezarlık alanda yöreye özgü taştan Geç Osmanlı Dönemi ile Erken Cumhuriyet Dönemine tarihlenebilecek mezar taşları, genellikle kademeli bir kaide üzerine sanduka tipi mezarlar yer almaktadır. Mezar taşlarının üzerlerinde çeşitli semboller ile birlikte, Mezar taşlarının bir kısmında ise Osmanlıca yazıtlar bulunmaktadır. Osmanlıca yazılı mezar taşları 19.yy başları-20.yy ilk yarısına tarihlenmekte. Mezar taşları genel olarak sanduka biçimli olup baştaşı ve ayaktaşı kullanılmakla birlikte, Baştaşları fesli ve büst şeklinde, ayak taşları ise eşkenar üçgen biçimli olduğu gözlenmekte.

Bölgedeki mezar taşlarında ortak motif ve kompozisyonlar kullanılmıştır. Kılıç, kama, tabanca ve tüfek gibi kesici ve ateşli silahlar; bu silahlara ait kalkan, barutluk gibi teçhizatlar; uçak tasvirleri sık karşılaşılan motiflerdir. Cezve, kahve fincanı, kahve soğutma tepsisi, leğen, ibrik, çaydanlık ve kirkit gibi eşyalar; ağaç, geometrik motifler bulunmaktadır. Mezarlıkta tespit edilen kadın mezarlarının baştacının boyun kısmında penez biçimli kolye tasvir edilmiştir. Ayrıca kadın mezar taşlarının diğer mezar taşlarına göre daha süslü olduğu görülmekte.